ADD

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

ADD ADD of voluit Attention Deficit Disorder (letterlijk: aandachtstekortstoornis) is een stoornis in de aandachtregelfuncties van de hersenen, de zogenaamde executieve functies. Mensen met de diagnose ADD kunnen prikkels uit de buitenwereld niet goed opnemen, coördineren, integreren en organiseren, waardoor ze moeite hebben (complexe) probleem op te lossen.

Waar is sprake van bij ADD?[bewerken]

Een regulatiestoornis komt voort uit een slechte balans tussen stimulering (excitatie) en onderdrukking (remming, inhibitie) van prikkels. Bij deze trage kinderen is het druk, chaotisch en onrustig in hun hoofd. Medicatie kan hen helpen.

Kenmerkend gedrag[bewerken]

Kenmerkende gedragingen voor een persoon met ADD is:

 • een te laag waakzaamheidsniveau
 • hypoactiviteit (weinig actief)
 • laag energieniveau
 • geringe exploratie
 • aandachts- en concentratieproblemen
 • passiviteit
 • verveling
 • teruggetrokkenheid
 • lage motivatie
 • vergeetachtigheid
 • moeite met organiseren
 • vermijding van inspannende taken
 • snel in de war zijn
 • grote afleidbaarheid
 • dromerigheid (in de volksmond Alle Dagen Dromerig)

Wat zijn kenmerkende verschijnselen bij kinderen met ADD?[bewerken]

Terwijl er bij ADHD prikkels ongecontroleerd binnenkomen, lijkt het bij ADD of er weinig tot geen prikkels binnenkomen. Er is sprake van een langzame informatieverwerking (de kinderen nemen informatie wel op, maar het verwerken duurt langer): de informatie blijft hangen in een tijdelijke opslagruimte, die beperkt is en overbelast kan raken. ADD'ers missen de aandacht om gerichte informatie op te nemen, een selectie te kunnen maken tussen belangrijke en onbelangrijke prikkels.

Ze hebben vaak last van meerdere gedachten tegelijk: hyperfocus. Zij kunnen zich dan verliezen in gedachten en geïrriteerd raken als andere hen hierbij storen. Zij kunnen dan volledig opgaan in wat hen interesseert. Ze kunnen hun concentratievermogen tijdelijk extra verscherpen. Dit kost veel energie, maar leidt tot uitstekende resultaten. Het effect kan zijn dat ADD'ers een uitdagende beroep hebben.

Gevolgen[bewerken]

Kinderen met ADD ondervinden veel hinder van hun onvermogen hun aandacht te richten, taken te plannen, emoties te reguleren en aansluiting te vinden bij leeftijdgenoten. Miskenning van deze problematiek kan leiden tot onderpresteren, omdat zij niet de structurering en medicatie krijgen die zij behoeven. ADD kan leiden tot ernstige bijkomende emotionele problematiek, zoals:

 • een zeer negatief zelfbeeld
 • angsten
 • depressie, tot aan zelfmoordgedachten toe

Media:Overzichtstoornissen.pdf