Alcohol op Scouting

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Omgaan met kinderen
Hoofdartikel
Kleine problemen
Grote problemen
Achtergrond
Officiële regels

Voor de regels rond roken en drugs zie: Roken, en drugs op Scouting

(Aan dit artikel kunnen geen rechten ontleend worden. Het is informatief en bedoelt ter oriëntatie.)

Alcoholgebruik op scouting levert nogal eens vragen van ouders en leidinggevenden op; wanneer mag er wel alcohol geschonken worden en wanneer niet, en wat zijn de regels m.b.t. (zomer)kampen en normale opkomsten. In principe ligt de verantwoordelijkheid voor het opstellen van precieze regels bij de eigen groep, en worden er vanuit Scouting Nederland weinig echte regels gesteld. Het moge duidelijk zijn dat leiding nooit aangeschoten, laat staan dronken mag zijn wanneer hij met kinderen werkt, en verder dient een scoutingvereniging zich gewoon aan de wettelijke regels te houden. Scouting Nederland heeft ingestemd met de regel dat er geen alcoholische dranken geschonken worden aan personen (leiding noch leden) onder de 18.

Drank- en horecawet[bewerken | brontekst bewerken]

Ook clubgebouwen en wachtschepen waarin een bar is geïnstalleerd of waar tegen vergoeding een alcoholische drank kan worden genuttigd, vallen onder de drank- en horecawetgeving. Deze wetgeving stelt namelijk dat een ruimte die voor publiek toegankelijk is, geen alcohol mag laten schenken of drank in voorraad mag hebben zolang er niemand aanwezig is met het diploma "Sociale Hygiëne". Scouting Nederland is echter van mening dat het nuttigen van alcoholische dranken plaatsvindt binnen de beslotenheid van een groep of regio, en dat er daarom geen noodzaak is tot het hebben van iemand met zo'n diploma. Scouting Nederland is van mening dat haar clubhuizen niet voor publiek toegankelijk zijn, maar deze uitleg wordt niet door alle officiële instanties gedeeld.

1 januari 2014[bewerken | brontekst bewerken]

Sinds 1 januari 2014 is er een wijziging in de Nederlandse Drank- en Horecawet. "Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Zowel op straat als op andere plekken toegankelijk voor het publiek." Over de vraag of een scoutinggebouw een openbare gelegenheid is verschillende instanties van mening. Wel is het duidelijk dat er aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol verkocht mag worden. Ook niet in sportkantines en clubhuizen. Hieronder vallen ook gezamenlijke potjes, consumptiebonnen en andere creditmiddelen. Zowel de groep als het lid zijn dan strafbaar. Als leden onder de 18 jaar zelf alcohol meenemen of er wordt niet voor betaald is alleen het lid in overtreding omdat hij/zij alcohol bij heeft in een publieke gelegenheid. In een besloten situatie waarbij de ruimte waar de alcohol wordt genuttigd afgesloten is voor buitenstaanders en de alcohol niet verkocht wordt en uit een privé voorraad komt, betreft het een “thuis” situatie. Dan mag er beperkt gedronken worden. Is de ruimte open voor publiek zoals ouders, broertjes en zusjes of andere niet leden. Dan is het niet toegestaan.

Scouting Nederland adviseert haar leden om zich te houden aan de Drank- en horecawet. Meer info: Scouting Nederland en alcohol

België[bewerken | brontekst bewerken]

In België mag nu nog bier & wijn gedronken worden vanaf 16 jaar, sterkere drank vanaf 18 jaar. Ook de Belgische regering denkt over een verbod tot 18 jaar. Mix-drankjes al dan niet in de fabriek gemixt vallen onder sterke drank. Meer info; Scouts en Gidsen Vlaanderen en alcohol

Europa[bewerken | brontekst bewerken]

Wie naar het buitenland op kamp gaat dient rekening te houden met de lokale wetten. In 19 Europese landen ligt de leeftijdsgrens voor alcohol nu op 18. 7 landen hebben 16 jaar als grens en in 2 landen ligt die op 17 jaar.

Alcohol tijdens scoutingbijeenkomsten[bewerken | brontekst bewerken]

Alcohol tijdens opkomsten kan bij oudere speltakken (explorers en ouder) voorkomen, belangrijk is hierbij om duidelijke afspraken te hebben. Ook bij weekenden of zomerkampen zal leiding van DWEK of Scouts-speltakken 's avonds ook wel eens een drankje lusten. Zaak is hierbij dat er duidelijke afspraken zijn binnen de speltakken, in samenspraak met het beleid van de eigen groep.

Oudere speltakken[bewerken | brontekst bewerken]

Bij de oudere speltakken zal het beleid voor omgaan met alcohol anders zijn dan bij de jongere leden. Bij de 18+'ers zoals explorers/wilde vaart of de Roverscouts zullen de leden zelf waarschijnlijk ook wel eens een biertje lusten. Hier moet binnen de speltak duidelijk beleid over zijn; wordt er tijdens de opkomsten geschonken, ja of nee, of wordt er misschien na afloop een biertje gedronken. Verder moeten deze afspraken ook in samenspraak zijn met de groepsraad/het bestuur, en het is verstandig dat ook de ouders hiervan op de hoogte zijn.

Let wel op, als er in je speltak kinderen van onder de 18-jaar zijn is het nog belangrijker een duidelijk beleid te trekken, Scouting Nederland zelf raadt af kinderen onder de 18 alcohol te schenken: Dronken leden en/of begeleiding schaadt het imago van je speltak, je scoutinggroep en Scouting in het algemeen. Laat dit niet toe en voorkom dit waar mogelijk!.

Jongere speltakken[bewerken | brontekst bewerken]

Bij deze categorie horen de speltakken van bevers tot en met scouts (jonger dan 18). De leden nuttigen uiteraard geen alcohol, maar ook aan leiding wordt aangeraden het nuttigen van alcohol tijdens opkomsten te voorkomen.

Kampen kunnen hierop een uitzondering vormen, met inachtneming van de volgende regels:

  • drink niet in het bijzijn van de jeugdleden, wacht hiermee tot het laatste lid op bed ligt en er alleen nog leiding onder elkaar is.
  • Drink altijd met mate; de beste manier om overmatig gebruik te voorkomen is gewoon niet al te veel inkopen.
  • In het geval dat er meerdere personen 's avonds wel een glaasje alcohol lusten, zorg er altijd voor dat er twee personen nuchter blijven waarvan minstens één persoon zijn rijbewijs heeft, in het geval van calamiteiten.
  • Dronken leiding is altijd tijdens kampen af te raden, niet alleen zijn ze dan niet meer in staat als verantwoordelijk persoon op te treden, de volgende dag zullen ze niet meer 100% kunnen functioneren.

Let op, zorg ervoor dat alcohol gebruik altijd in overeenstemming is met het groepsbeleid. Vele groepen hebben leiding van onder de 18 jaar bij jongere speltakken, Scouting Nederland raadt af personen onder de 18 alcohol te schenken.

Feesten en Recepties[bewerken | brontekst bewerken]

Bij regiofeesten en recepties moet voldaan worden aan de "Drank- en Horecawet". Er is dan een vergunning van de gemeente nodig en minimaal 1 persoon van 21 jaar of ouder met een "Verklaring Sociale Hygiëne." Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verkoop voor inkoopsprijs of met een winst marge. De regels omtrent de vergunning verschillen nog weleens tussen de verschillende gemeente.

Groepsbeleid[bewerken | brontekst bewerken]

Het is van vitaal belang dat er in het huishoudelijk reglement of in het beleid van de scoutinggroep een duidelijke regelgeving is met betrekking tot alcoholgebruik. Zorg ervoor dat duidelijks staat vermeld of er alcohol geschonken mag worden aan jeugdleden, en zo ja bij welke speltak en bij welke leeftijd. Geef een duidelijk beleid aan voor alcoholbeleid tijdens kampen voor zowel jeugdleden als (bege-)leiding. Denk er ook eens over na of je misschien het gebruik van sterke drank volledig wilt verbieden. Houd ook rekening met de Drank- en Horecawetgeving, zeker als er een (stam-)lokaal met een bar in het clubgebouw staat.

Bronnen[bewerken | brontekst bewerken]

  • Scouting en de gevolgen van wet- en regelgeving - LBT Speelruimte (Scouting Nederland) -

Externe Links[bewerken | brontekst bewerken]

"

Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.