Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen
Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen.png
Padvinders Vereeniging Nederland.png Padvindersvereeniging Nederland
Bible.jpg Protestant
Amsterdam  
(Noord-Holland ) 
Nederland  
Icon boy scout.svg Alleen jongens
Opgericht
16 november 1918
Bezig met het laden van de kaart...

De Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen (AMVJ), later Algemene Maatschappij voor Jongeren is een maatschappelijke organisatie die zich sinds 1918 richt op zowel sportieve als op sociaal-culturele activiteiten.

In 1909 splitst een deel van de Amsterdamse Christelijke Jonge Mannen Vereeniging “Excelsior” af onder de naam Amsterdamsche Jonge Mannen Vereeniging (AJMV). In 1912 start vanuit “Excelsior” een padvinderstroep. In 1918 gaan de AJMV en “Excelsior” samen in de AMVJ. Bij oprichting stond de AMVJ open voor alle jonge mannen vanaf 18 jaar van alle gezindten en uit alle lagen van de bevolking. Alleen de leiding diende verklaard (protestant)christelijk te zijn. Het gedachtegoed van AMVJ bestond uit een open benadering van jongeren, afwijzing van verzuiling, visie op pedagogiek, vormingswerk en sport. Tijdens het interbellum ontwikkelde AMVJ zich enorm, niet in de laatste plaats door de inspirerende leiding van predikant Dr. Jo Eijkman (1892-1945). In 1928 wist de AMVJ voor ƒ 1.600.000 het "Centraal Gebouw" neer te zetten voor haar activiteiten. De organisatie hield zich bezig met diverse soorten sport- en jeugdwerk, waaronder een aantal scoutinggroepen[1]. Deze groepen waren tussen 1933 en 1940 lid van de Padvinders Vereeniging Nederland (PVN). De band was waarschijnlijk innig; Dr. Jo Eijkman zat in de raad van toezicht van de PVN[2], ook de voorzitter van de PVN was een vooraanstaand lid van het AMVJ[3] en de PVN vierde zijn eerste lustrum, in 1938, in het gebouw van de AMVJ[4]

Tot aan het begin van de jaren zestig bleef het AMVJ-jeugdwerk bestaan, maar aan het einde van dat decennium was AMVJ inmiddels vrijwel volledig geseculariseerd. De breuk met het oorspronkelijke AMVJ-concept werd merkbaar groter. AMVJ, als een „algemene maatschappij voor jongeren‟ overleefde de culturele jongerenemancipatie niet. Het verenigingswerk werd in de tweede helft van de jaren zeventig dan ook afgebouwd. De 1e A.M.V.J.-Groep bestond in elk geval nog in 1964[5] In 1979 werd de organisatie opgeheven en het Centraal Gebouw verkocht. Er werd besloten het AMVJ Fonds op te richten, dat nu sociaal-culturele projecten voor jongeren in Amsterdam financiert, met de nadruk op die jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is.

externe links[bewerken]

Bronnen en referenties

Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.