De Nederlandse Padvinders

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
De Nederlandse Padvinders (NPV)
De Nederlandse Padvinders.png
Icon boy scout.svg Alleen jongens
Lampe a huile.jpg Openbaar
Adres
Nederland
Leden
Opgericht
11 december 1915
Oprichter
Voorgangers
Opgeheven
6 januari 1973
Opgegaan in
Website
[http:// ]

De vereniging De Nederlandsche Padvinders, kortweg (NPV), was een algemene scoutingorganisatie voor jongens in Nederland tussen 1915 en 1973.

De Nederlandsche Padvinders ontstond op 11 december 1915, als fusie tussen de Nederlandsche Padvindersorganisatie (N.P.O.) en de Nederlandsche Padvindersbond (N.P.B.). De fusie kwam tot stand door toedoen van Prins Hendrik, die koninklijk commissaris werd van de nieuwe vereniging. Meisjes hadden lid mogen zijn van de NPO, maar konden niet meer lid zijn van de NPV, dus werden gedwongen een eigen organisatie op te richten: Het Nederlandsche Meisjesgilde.

De eerste voorzitter van de NPV was generaal b.d. J.B. van Heutsz, de 'held' van de Atjehoorlog en voormalig gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië. In 1920 krijgt de NPV een nieuwe voorzitter: vice-admiraal, oud-minister van Marine en Staatsraad Jean Jacques Rambonnet. In 1928 krijgt hij de titel hoofdverkenner. Onder zijn leiding groeit de NPV flink. Hij weet de vereniging in korte tijd zowel organisatorisch als financieel gezond te maken met als resultaat een forse groei van het ledental. In 1927 werden de organisatie en het insignesysteem naar Brits voorbeeld ingevoerd. Zowel de leiderstraining in Ommen, als de training van de verkenners, die vanaf 1924 tijdens de patrouillewedstrijden naar voren kwam, waren zaken die de hoofdverkenner zeer na aan het hart lagen.

De groepen uit de landelijke CJMV-padvinderij, onder voorzitterschap van ds. Cornelis Ferguson, sluiten zich in 1928 federatief aan bij de NPV. Federatieve aansluiting bij de NPV wordt in 1930 gezocht door rooms-katholieke verenigingen. Met instemming van de rooms-katholieke kerkleiding komt de vereniging de Katholieke Verkenners (KV) tot stand en ook deze vereniging sluit zich aan bij het NPV Maar op bevel van die zelfde rooms-katholieke kerkleiding splitsen ze zich in 1937 weer af.

Hoofdverkenner Rambonnet treedt in 1937 af en de NPV en KV richten in 1938 samen de Nationale Padvindersraad op, waarvan Prins Bernhard de koninklijk commissaris wordt. A.E. Oosterlee wordt hoofdcommissaris van de NPV en mr. René Höppener van de KV. De functie van Hoofdverkenner blijft vacant en de hoofdcommissarissen van de beide verenigingen zijn per toerbeurt voorzitter van de raad.

De kampeerterreinen van de NPV waren Gilwell Ada's Hoeve, de Padvindersboerderij in Ommen en de Rendierhoeve in Moergestel.

Vereniging in oorlogstijd[bewerken]

Na de Duitse inval in 1940 bleef het NPV, samen met de andere Nederlandse padvind(st)erverenigingen zo goed als het ging verder functioneren. Activiteiten buiten waren echter nagenoeg niet mogelijk. Op 2 april 1941 werden de padvind(st)ersverenigingen door de Duitse bezettingsautoriteiten verboden. Uniformen en materialen moesten worden ingeleverd. Hoofdbestuursleden werden gearresteerd en geïnterneerd.

In het najaar van 1944 herrijst de padvindersbeweging in het reeds bevrijde zuiden van het land. Arie Oosterlee en mr. Jo Cals (de latere minister van Onderwijs en minister-president) nemen de leiding in handen. Mevrouw E. van den Bosch - De Jongh neemt de leiding weer op zich van het NPG.

Zie ook Scouting in oorlogstijd

Fusie in 1973[bewerken]

Op 6 januari 1973 fuseren De Nederlandse Padvinders met het Nederlandse Padvindstersgilde, de Katholieke Verkenners en de Nederlandse Gidsen tot Scouting Nederland.

Organisatie[bewerken]

De NPV was lokaal georganiseerd in padvindersgroepen die bestonden uit (maximaal) één welpenhorde, één verkennerstroep en één voortrekkersstam. Alle leden (jeugd en leiding) heetten padvinder. Regionaal was het land verdeeld in districten die landelijk onder het Nationaal Hoofdkwartier vielen.

Verenigingsregels[bewerken]

Spelregels 1957

De verenigingsregels waren exact en genummerd beschreven in een klein boekje dat iedere leider hoorde te kennen. Het was een compacte en complete beschrijving van de vereniging, inclusief bijvoorbeeld klasse/insigne-eisen en uniform. Een deel van de regels werd ook opgenomen in Verkennen voor Jongens.

Ledenbladen[bewerken]

De Verkenner 25e jrg. nr 2: Feb. 1939
Weest Paraat 26e jrg. nr. 10: Nov. 1940

Ledenaantallen[bewerken]

 • 1921: 4724, 75 afdelingen.
 • 1923: 4330, 493 welpen, 3207 padvinders, 336 voortrekkers, 294 leiders
 • 1925: 4290, 653 welpen, 3096 padvinders en 313 voortrekkers. 228 leiders, 90 plaatselijke afdelingen.
 • 1927: 4792, 850 welpen, 3100 padvinders, 500 voortrekkers, 342 leiders
 • 1930: 6000 (ongeveer)
 • 1931: 7749
 • 1932: 9318, 2716 welpen, 4829 padvinders, 777 voortrekkers, 996 leiders
 • 1933: 10750 [1]
 • 1934: 14700 (ongeveer) [2]
 • 1935: 16025; 5450 Welpen, 7400 Verkenners, 1350 Voortrekkers, 1825 leiders[3]
 • Niet-Uitvoerende rangen 1150, afdelingsbestuursleden 300, leden van Groepscommissies 1200, Aalmoezeniers 225, Commissarissen 100, Begunstigers 75, Oud-padvinders 50, Diepzee-Verkenners 75.
 • inclusief KV 9609, NCVP 1963.
 • 1936: 16000 (ongeveer)
 • 1937: 23000 (ongeveer)
 • 1939: 26000 (ongeveer), 3000 leiders (ongeveer) (inclusief KV)
 • 1939: 14560; 5250 welpen, 6500 verkenners, 1260 VT's 1550 leiders[4]
 • 1940: 14250; 5000 welpen, 6300 verkenners, 1300 VT's, 1650 leiders[4]
 • 1945: ongeveer 400 groepen op 1 oktober[5]
 • 1947: 47000, 23500 verkenners, 16600 welpen. 2250 voortrekkers en 4650 leid(sters)ers[5] in 1000 groepen [6]
 • 1950: 40000 (ongeveer)[7]
 • 1951: 42000 (ongeveer)[8]
 • 1952: 32291[9]
 • 1953: 32830[9]
 • 1956: 34789 waarvan: 3827 leiders (1 per 9 jongens), 2057 uit de Overzeese Rijksdelen. 779 Groepen (~40 jongens per groep).
 • 1957: 32500[10]
 • 1963: 40000
 • 1967: 35000[11]
 • 1969: 31000

Financiën[bewerken]

 • 1956: Inkomsten/uitgaven: ƒ 250.000
  • Inkomsten o.a : Contibutie ƒ 40.000, Rijkssubsidie ƒ 150.000, Heitje voor een Karweitje ƒ 10.000
  • Uitgaven o.a: "Weest Paraat" ƒ 16.500, "De Verkenner" ƒ 85.000, "VT" ƒ 7.000.

Bronnen en referenties

 • Spelregels 1957
 • Weest Paraat 1957
Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.