Derjagroep

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Derjagroep
Scouting Derja.png
Das Derja.png
Logo Scouting Nederland.svg
Scouting Nederland
Regio Hollands Midden
nr.
 2367 
Oegstgeest ­Zuid-Holland ­Nederland
Icon girl guide.svgIcon boy scout.svg Meisjes en Jongens
Leden
 72 
Opgericht
30 januari 1937
Opgeheven
1 september 2021
Bezig met het laden van de kaart...
52° 11' 6.37" N, 4° 27' 37.23" E
52.185103, 4.460342

RD:91 615-466 735
31U 599836m E 5782631m N

Scouting Derja was een scoutinggroep in Oegstgeest.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Derja is een onderdeel van Scouting Nederland. De groep is opgericht in 1937, op 30 januari. Haar naam (Dertig januari) is aan deze datum ontleend. Per 1 september 2021 is Scouting Derja ophouden te bestaan. De groep is verhuisd naar de Mariahoevelaan 2B te Oegstgeest, het gebouw van de Sagara Satrya's.

1936[bewerken | brontekst bewerken]

In het Witte Huis wordt een ouderavond belegd om een afdeling van het Nederlandsch Padvindstersgilde (NPG) op te richten. Er is zoveel belangstelling, dat de club meteen is opgericht met 18 padvindsters en 15 kabouters. Na goedkeuring van de statuten zal de club zich als afdeling laten inschrijven bij het NPG. Er moet nog gezocht worden naar een clubhuis en terrein. Er zijn dus meteen al 33 leden. Sommige meisjes melden zichzelf aan, anderen worden door hun ouders opgegeven, omdat zij de Padvinderij een nuttige bezigheid voor hun dochters vinden. Enthousiast gaat iedereen aan de slag om die dingen te leren die nodig zijn om tot kabouter, padvindster of leidster geïnstalleerd te worden.

1937[bewerken | brontekst bewerken]

30 januari - Oprichting groep - Eerste installatie en officiële oprichting van de groep.

31 juli-9 augustus - Wereldjamboree te Vogelenzang - Een aantal leden bezoekt met hun ouders de wereldjamboree, die dit jaar in Nederland wordt gehouden.

november - Bouwaanvraag nieuw clubhuis

Kabouterkring en Juniorenvendel - De naam van de Kabouterkring is Zonnestraaltjeskring. Hoe het Juniorenvendel heet is niet bekend.

1938[bewerken | brontekst bewerken]

7 januari - Bouwvergunning voor nieuw clubhuis

30 januari - Overhandiging wereldvlag uit handen van Goudsche Padvindsters Om half 3 's middags stellen de oudste padvindsters zich op aan de grens van Oegstgeest bij de Warmonderweg om de wereldvlag in ontvangst te nemen van enkele Goudsche padvindsters. Deze vlag is op de Wereld Jamboree van 1937 door Lady Baden-Powell aan het NPG geschonken en wordt volgens traditie wandelend van de ene afdeling naar de andere gebracht. Nadat de vlag is overgereikt wordt in gelid naar het clubhuis aan de Hofdijck gemarcheerd. Daar wordt de oorkonde, die bij de vlag hoort voorgelezen. Vervolgens stellen de kabouters zich in stervorm rond de vlag op, waarna de belofte van trouw wordt afgelegd en waarbij de oudste padvindsters zich als een hechte keten om hen heen scharen, wat een zeer treffend ogenblik is. De plechtigheid wordt besloten met het zingen van het internationale padvindsterslied en een korte uiteenzetting van de betekenis van de vlag, waarna iedereen een glas chocolademelk met speculaas krijgt. Vervolgens worden liedjes gezongen en enkele spelletjes gedaan. De middag wordt besloten met de kringgroet.

2 februari - Overhandiging wereldvlag aan Katwijks-Rijnsburgse Padvindsters Het vlagescorte van de Oegstgeester Padvindsters overhandigen de wereldvlag aan de groep Padvindsters uit Katwijk-Rijnsburg, waarbij mw Woldringh-vd Hoop uit Katwijk en mw vd Vijver uit Rijnsburg aanwezig zijn.

9 april - Opening clubhuis aan de Hofdijck Op 9 april wordt het clubhuis officieel geopend. Aanwezig zijn vele genodigden, waaronder de A.D.CV., Oetje Snijder van Wissenkerke, de leidster en het bestuur van de afdeling Leiden, en de assistent-leidster van de toen nog niet geïnstalleerde afdeling Alphen ad Rijn. De NPV-afdeling Oegstgeest is vertegenwoordigd door twee vaandrigs en een groepje verkenners. Na de vlaggeparade onder het zingen van het padvindsterslied, ontvangt de leidster der padvindsters, Anneke Thierry een vaas met bloemen van de Oegstgeester Satrya's. Mevrouw James, de presidente, heet allen hartelijk welkom, Hierna wordt door de kabouters op het buitenterrein een Lente-spel opgevoerd, dat zeer veel succes oogst. vervolgens beelden de Junioren-pv's de artikelen van de Wet uit en tenslotte geven de Senioren een volksdans ten beste. Na chocolademelk en een biscuitje voeren de kabouters nog een bloem-zangspel op. Het is een geweldige plek om bij elkaar te komen: voldoende speelruimte buiten met veel planten en bloemen en een fijne ruimte binnen. 21 december - Overvliegen Kabouters naar Junioren

1940[bewerken | brontekst bewerken]

april - Bazar ten behoeve van Finland De groep houdt een bazar ten behoeve van het door Rusland bezette Finland. Er worden o.a. versierde stokken verkocht.

5 mei - Begin Tweede Wereldoorlog in Nederland De Duitsers vallen Nederland binnen. De padvinderij mag in het begin gewoon doorgaan

16 oktober - Overvliegen Kabouters naar Junioren.

1941[bewerken | brontekst bewerken]

2 april - De padvinderij wordt verboden De padvinderij voor jongens en meisjes wordt door de Duitsers verboden. De politie in Oegstgeest waarschuwt de groepen voortijdig voor de komende inbeslagname. Hierdoor zijn een aantal zaken van de groep bewaard gebleven, waaronder een logboek van de padvindsters en de gereedschapskist uit 1937.

1945[bewerken | brontekst bewerken]

april-mei - Clandestiene opkomsten bij meisjes thuis Afzetting Breestraat (herhaalde malen) i.v.m. verwachte intocht der Canadezen. Er wordt hard gewerkt om de groep weer te organiseren om straks als de bevrijding komt meteen weer klaar te staan. Een aantal leidsters (waaronder Anneke Caro) haalt als de oorlog bijna afgelopen lijkt te zijn al vast een aantal padvindsters bij elkaar en worden er weer clandestien opkomsten gehouden bij sommige meisjes thuis. Enkele keren gaan ze naar Leiden, zo goed als mogelijk in uniform, om de Canadese bevrijders binnen te halen, die steeds maar niet komen. Uiteindelijk zijn ze er dan toch. De padvindsters helpen mee met het afzetten van de Breestraat.

10 mei - Wijdingsdienst in de Hooglandse Kerk voor padvinders en padvindsters In de Hooglandse kerk wordt 's morgens een wijdingsdienst georganiseerd, speciaal voor padvinders en padvindsters.

10 of 11 mei - Zanghulde aan de Canadese bevrijders bij kasteel Oud-Poelgeest De padvindsters brengen een zanghulde aan de Canadese bevrijders, die hun tenten opgeslagen hadden rond kasteel Oud-Poelgeest. De padvindsters waren uitgenodigd om de sloot af te zetten en eventuele 'heethoofden' tegen te houden. De 23 Canadezen horen de zanghulde aan, waarop de padvindsters veel geoefend hadden om een goede Engelse uitspraak te hebben. Van de Canadezen krijgen ze thee aangeboden, die echter mierzoet en met veel melk was. Sommigen vinden dit niet echt lekker. Sommige padvindsters proberen om een armband met Interpreter (tolk) te behalen bij de plaatselijke autoriteiten.

12 mei - Bevrijdingsfeest in de Stadsgehoorzaal 's Avonds wordt er een bevrijdingsfeest gehouden in de Stadsgehoorzaal, waar een aantal padvindsters bij aanwezig zijn.

16 mei - Opkomst Padvindsters in kleuterschooltje Warmonderweg; nieuwe rondes Op deze opkomst in de kleuterschool aan de Terweeweg wordt door Almo verteld, wie rondeleidster en assistent-rondeleidster worden. Er worden twee nieuwe rondenamen bedacht: de "Duindoorn" en de "Korenbloem". Er worden fluitsignalen geleerd. In het Leidse Hout worden wilde bloemen gezocht, waarbij tegelijk alles wat met een "b" begon opgeschreven. Terug worden de namen van de bloemen uitgezocht en de "b"-woorden opgelezen.

Kabouterkring en Juniorenvendel Er zijn twee kabouterkringen met als namen Zonnestraaltjeskring en Uilenkring. De padvindsters zijn onderverdeeld in Junioren (met twee vendels: Wiwokvendel en Helivendel) en Senioren (Derja III-vendel).

Zomer Juniorenkamp De padvindsters hebben een zomerkampje in Vogelenzang. Eén van de programmaonderdelen is het leren vuur stoken en vervolgens de hete as "bewaren" onder het zand, zodat het de volgende dag gebruikt kan worden om een nieuw vuur te stoken.

1946[bewerken | brontekst bewerken]

23-27 april - Padvindersweek De groep organiseert samen met de jongensgroepen (Oegstgeester Satrya's en Shawano's) een Padvindersweek. In vrijwel iedere etalage van de De Kempenaerstraat is aandacht besteedt aan de Padvinderij. De verkenners hebben zelfs een toren gesjord op een stuk braakliggend terreintje aan de De Kempenaerstraat. Met de activiteiten van deze week brengen de groepen hun werk onder de aandacht van de Oegstgeester bevolking én proberen ze geld te verdienen voor onder andere een eigen clubhuis.

26 april - Avondvullend programma van de drie groepen: "Oegstgeest's Jeugd Treedt Aan!" De drie groepen houden een avondvullend programma onder de titel "Oegstgeest's Jeugd Treedt Aan!" De melodie van het op deze avond gezongen lied is op de wijs van het latere Derja- groepslied. De melodie is oorspronkelijk afkomstig uit een Engelse padvindersshow, de zgn. Gang Show.

27 april - Padvindersmarsen Als afsluiting van de Padvindersweek wordt er een Padvindersmars gehouden. Deze wordt georganiseerd door Jong Oegstgeest, een hervormde jeugdvereniging, die veel van padvinders weg heeft en daar later ook in opgaat.

3-10 augustus - Juniorenkamp De junior-padvindsters hebben een kamp in Putten.

september - Bezoek Lady Baden-Powell Dit jaar bezoekt Lady Baden-Powell ons land en de hele groep trekt massaal naar Den Haag om een glimp van haar op te vangen. Een hele onderneming en iedereen is opgelucht, wanneer ze weer veilig terug zijn in Oegstgeest.

1947[bewerken | brontekst bewerken]

Groepsactiviteiten De groep staat bol van activiteiten: er worden ouderavonden georganiseerd, een bazar die ƒ 800,-- opbrengt voor tenten, speurtochten in de Leidse Hout en overvliegen in Duinrell.

Clubhuis De garage van de heer Mensing is in gebruik door de senior-padvindsters. Ook de garage van de famamilie Bosman aan de Rijnsburgerweg (daar waar nu het zusterhuis van het AZL staat) biedt lange tijd onderdak.

Ronde-uitwisselingen Junioren Er zijn dit jaar ronde-uitwisselingen met rondes van andere groepen.

Naamsverandering Seniorenvendel Het Seniorenvendel verandert haar naam van Derja III in Dutelévendel.

1 februari Jubileumfeest t.g.v. 10-jarig bestaan Derja-groep De Derjagroep viert haar 10-jarig bestaan met een zuurkool- en worstfeest, gevolgd door een uitvoering in het Patronaatsgebouw voor ouders en belangstellenden. Op het programma staat het kabouterverhaal, knopendemonstraties, armsignalen, insignewerk en padvindstersliedjes.

februari Ronde-opkomst Junioren: Irisronde (Wiwok) in Duinrell De Irisronde van het Wiwokvendel houdt een rondeopkomst in Duinrell, waar zij een speurtocht doen, vuur stoken en stamppot koken.

12 april 1e Sint Jorismarsen De groep doet mee met de Sint Jorismarsen, zoals de Padvindersmarsen nu heten. De senioren lopen zelfs 20 kilometer.

Zomerkampen Er wordt gekampeerd in Eindhoven en Junne.

6 november Smokkelaarsspel Senioren Opkomst. Vitrof legt het spel uit. De senioren moeten een smokkelaarsbende volgen en uitzoeken wie ze zijn en wat ze smokkelen. Uit een huis in de Prinses Beatrixlaan komen om de beurt smokkelaars tevoorschijn, die gevolgd worden door de verschillende rondes. Maar dat mislukt enigszins, want ze raken het spoor kwijt en aan het eind weet niemand wat ze eigenlijk smokkelden. De smokkelaars zijn Agaath, Vitrof, Guido en Thea Varekamp, die vanavond als gast aanwezig is. Vitrof vertelt, dat het om opiumsmokkelaars ging. Ze sluiten met de Schakelspreuk.

1948[bewerken | brontekst bewerken]

Kabouters De kabouters houden zich bezig met vlaggeseinen, balspelen, inspecties, speurtochten, een bonenkweekwedstrijd, kimspelen, een bezoek aan het dierenpark, zwemmen in het overdekte bad en ga zo maar door.

Junioren De padvindsters houden ook veel speurtochten, gaan vaak naar Duinrell, houden uitwisselingen met andere rondes van andere groepen en gaan op natuurtocht.

Clubhuis Het bestuur heeft niet stil gezeten. Er wordt druk gewerkt aan plannen voor een nieuw clubhuis en een nieuw stukje grond. Eindelijk krijgt de groep dit jaar van de gemeente een terrein aangewezen om een clubhuis te bouwen: het Hazenveld bij de Krogt. Het te bouwen clubhuis wordt geschat op ƒ 2000,--. Maar al gauw blijkt uit de diverse offertes dat er zeker op ƒ 4000,-- tot ƒ 6000,-- gerekend moet worden. Geld is er niet. Er is wel om een vergoeding oorlogsschade gevraagd voor de door de Duitsers in beslag genomen zaken: het girotegoed van 76,35 en de geschatte waarde van het clubhuis: 350,--, maar dit is nog niet toegewezen. Daarom wordt er volop actie gevoerd om geld binnen te krijgen. Er worden loten verkocht, kaarten met stenen erop getekend, voor ƒ 0,25 en de ouders kunnen ook door het storten van een bepaald bedrag een stukje van het clubhuis "kopen": een plank is ƒ 2,50, een paal ƒ 10,--, een raam ƒ 25,--, een deur ƒ 50,-- en een schoorsteen ƒ 75,--. En dan ineens besluit de gemeente om wat voor reden dan ook het toegewezen terrein te gaan beplanten, waardoor het niet meer gebruikt kan worden door de Derjagroep. Grote teleurstelling bij de groep, er is vast op dit terrein gerekend. Er is zelfs al een pomp geslagen en enkele bomen geplant. Het groepsbestuur geeft het niet op en blijft B&W van Oegstgeest met verzoeken bestoken.

Januari Groepsweekend Er wordt een groepsweekend georganiseerd in de Ossewa in Noordwijk, een traditie, die traditie wordt jarenlang volgehouden.

20 maart Opkomst Junioren - Oefenen Sint-Jorismarsen De padvindsters oefenen voor de Sint-Jorismarsen. Ze lopen naar Katwijk en dan over het strand naar Noordwijk en dan weer terug. In Noordwijk zijn enkele met de tram teruggegaan. De afstand was 23 km.

Mei 2e Sint-Jorismarsen De groep doet mee aan de Sint-Jorismarsen.

September Samenvoeging Kabouterkringen en Juniorenvendels Het gaat minder goed met de groep door gebrek aan leiding en als gevolg daarvan en misschien ook door dalend enthousiasme minder kinderen. Ook het feit dat er geen eigen clubhuis is en er veel (ook in de regen en kou) buiten gespeeld moet worden zal hebben meegespeeld. De Zonnestraaltjeskring en de Uilenkring worden samengevoegd tot één kring: Zonne-uilen. De Wiwok- en Helivendel worden ook samengevoegd tot één vendel: Tevvendel (= Tijdelijk Eén Vendel).

1950[bewerken | brontekst bewerken]

Clubhuis Kabouters De kabouters houden opkomst in de Twentse Bank.

15 april 4e Sint-Jorismarsen De groep doet mee aan de Sint-Jorismarsen.

27-29 mei Pinksterkamp voor rondeleidsters en assistenten De rondeleidsters en assistenten van de senior-padvindsters van Oegstgeest en Noordwijk houden gezamenlijk een kampje in Aerdenhout.

31 augustus Bouwvergunning nieuw clubhuis De groep krijgt eindelijk een bouwvergunning voor een clubhuis op een stuk grond in de Houtsingel bij de Hofdijck: de zogenaamde Hazebosjes. Het ligt zo'n 200 à 300 meter van de plek, waar het eerste clubhuis voor de oorlog heeft gestaan, ongeveer op de hoek van de huidige Piet Heinlaan en de Admiraal de Ruyterlaan. In de loop van de jaren zijn de prijzen wel omhooggegaan. Een hele eenvoudige keet van 5 bij 15 meter kost inmiddels ƒ 5600,--. En dan moet er ook nog een hoop zelf gedaan worden door de leden. Maar ondanks alle inzet lopen de uiteindelijke kosten op tot zo'n ƒ 10.000. Het bestuur zet door.

September Oprichting Blauwe Vogels In dit jaar wordt het Blauwe Vogelvendel opgericht door Gré Kramer en Wil Elskamp. Beiden werken op Endegeest en op een gegeven moment krijgt Gré het idee voor een Blauwe Vogelvendel. Wil, die zelf een enthousiast senior-padvindster bij de groep is, doet onmiddellijk mee. Zo kan ze iets van het plezier wat zij gehad heeft als padvindster overbrengen op die meisjes die toch al niet zo veel hebben. Geld is er nauwelijks, dus allerlei zaken tot en met uniformen toe, komen van de groep. Maar het vendel kan aan de gang. De eerste opkomst wordt gehouden en het vendel krijgt de naam Bloemenvendel. Twee rondes worden gevormd met de namen Tulpen en Vergeet-me-nieten.

Embleem en das[bewerken | brontekst bewerken]

Sinds halverwege de jaren '80 heeft de groep een eigen embleem. Het is ontworpen door een groepslid, die de groepsnaam op het embleem een artistiek uiterlijk gaf. De kleuren van het insigne zijn bruin op geel: de kleuren van de groepsdas (bruin met een gele rand). De lelie en het jaartal zijn in paars geborduurd.

Speltakken[bewerken | brontekst bewerken]

De groep is hoofdzakelijk gericht op meisjes (vanaf 5 jaar), maar heeft voor jongens ook enkele speltakken (5-7 jaar, 7-11 jaar en 17+). De groep bestaat uit 6 speltakken, die doorgaans op vrijdag en zaterdag samenkomen in hun clubhuis aan het eind van de Voscuyl in Oegstgeest.

Bevers[bewerken | brontekst bewerken]

jongens en meisjes (5 - 7 jaar) (zaterdag, 10:00-12:00)

De bevers spelen rond het thema "Hotsjietonia", een dorp waarin 8 verschillende figuren wonen. Zo woont daar Bas Bos de boswachter, Steven en Sterre Stroom, die van varen houden, Keet en Fleur Kleur die het leuk vinden om toneel te spelen, te knutselen en te zingen en tenslotte Noa, die het heerlijk vindt om te lezen en te luieren. Tijdens de opkomsten neemt één van de figuren de bevers mee naar het dorp om daar een avontuur te beleven. Sinds 4 september 2010 is de beverkolonie een samenwerking tussen Derja en Sagara Satrya's.

Kabouters[bewerken | brontekst bewerken]

meisjes (7 - 11 jaar) (zaterdag, 14:00-16:00)

De kabouters spelen in het land Ruwenda. In dit land zijn drie prinsessen op zoek naar hun magische talismannen. Haramis is de oudste en slimste van de drie. Kadya de middelste en de dapperste, Anigel de jongste en zachtmoedigste. Door creatief, actief en inventief bezig te zijn weten de kabouters steeds weer allerlei gevaren te trotseren, die zij onderweg tegenkomen. Ieder jaar gaan de kabouters met elkaar een week op kamp in een clubhuis. Stel je eens voor dat een hele week uit een spel allerlei junglefiguren komen, die het je moeilijk maken of dat je een week lang allerlei avonturen beleefd in een middeleeuwse sprookjeswereld!

Welpen[bewerken | brontekst bewerken]

jongens en meisjes (7 - 11 jaar) (zaterdag, 10:00-12:00)

De welpen zijn de nieuwste speltak van de groep. Vanaf 16 januari 2010 startten zij hun avonturen in de jungle van Sobrania. Daarbij proberen ze hun grenzen te verleggen en ondertussen ook spelenderwijs belangrijke waarden als samenwerking, hulpvaardigheid en verantwoordelijkheid aan te leren.

Scouts[bewerken | brontekst bewerken]

meisjes (11 - 14 jaar) (zaterdag, 14:00-16:00)

De scouts doen veel aan allerlei technieken, zoals kaart en kompas, sjorren, EHBO, kamperen en vuur stoken. Maar ook sport en spel, muziek en creatief bezig zijn zijn onderdelen van de activiteiten van de padvindsters. En iedere zomer gaan ze een week met elkaar kamperen in tenten, waarbij ze allerlei avonturen beleven.

Sherpa's[bewerken | brontekst bewerken]

meisjes (14 - 17 jaar) (vrijdag, 19:30-22:00)

De sherpa's werken met projecten, die zij zelf bedenken en organiseren. Zij krijgen daarbij begeleiding, maar doen zo veel mogelijk zelf. Zij organiseren bijvoorbeeld een oliebollenbakfestijn of een beautymiddag. Vaak nemen sherpa's deel aan internationale kampen, waarbij ze kamperen met scouts uit vele landen, zoals de Wereldjamboree of gaan ze een week naar de Ardennen, waarin je o.a. een spannende nachthike loopt.

Stam[bewerken | brontekst bewerken]

jongens en meisjes (vanaf 17 jaar) (zaterdag, vanaf 17:00)

De stam bestaat vooral uit leiding en oud-leiding, die zaterdags na de opkomsten gezellig met elkaar samen zijn, met elkaar eten, kampvuren en nu en dan activiteiten voor zichzelf of voor de groep organiseren. Er zijn activiteiten als een moordweekend, een 8-gangen menu, een video-marathon en drie dagen rondzwerven met je rugzak en je goede humeur.

Clubhuis[bewerken | brontekst bewerken]

Sinds november 2007 heeft de groep de beschikking over een nieuw clubhuis, waarin de speltakken in vier lokalen hun onderkomen hebben. Elke speltak heeft op eigen wijze zijn lokaal ingericht. Naast de lokalen voor de speltakken zijn ook het leidinglokaal, de w.c.'s en de keuken in het gebouw ondergebracht. Alle ruimtes zijn te bereiken via een grote centrale hal. De groep heeft rondom het gebouw enkele velden en een kampvuurkuil. Op 19 juli 2021 is het clubhuis gesloopt en zal er een andere bestemming aan de grond worden gegeven.

Bronnen en referenties

Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.