Draaiboek Rouw en verdriet

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Het draaiboek Rouw en Verdriet is een hulpmiddel uitgeven door Scouting Nederland om als lid zo goed mogelijk te kunnen inspelen op een droevige gebeurtenis.

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met de begrippen dood, sterven en rouw. Maar naast alle vrolijke en leuke momenten krijgen Scoutinggroepen ook wel eens te maken met rouw en verdriet. Overlijdt iemand van je Scoutinggroep, dan slaat dat een diepe wond, of het nu om een leidinggevende of een jeugdlid gaat.

Worden leiders en kinderen geconfronteerd met een sterfgeval in de groep, dan is de verslagenheid groot. Ze kunnen dan soms moeilijk bepalen wat er gedaan moet worden, terwijl ze vaak meer voor elkaar kunnen betekenen dan ze op dat moment denken.

In het draaiboek Rouw en Verdriet wordt met een chronologische beschrijving de gang van zaken gevolgd en de verschillende aspecten belicht. Het gaat daarbij om persoonlijke zaken, maar ook om zaken die de groep aangaan. Er wordt niet naar gestreefd uitputtend te zijn, een verplichte lijn of een gedragsregel aan te geven. We proberen je een indruk te geven van situaties die kunnen ontstaan en mogelijke reacties daarop. Belangrijk blijft dat je een en ander met je eigen gevoel volgt en interpreteert. Betrek je gevoel zeker in je reacties. Welke reacties dat zullen zijn, dat maakt iedereen vooral zelf uit.

Het draaiboek en extra achtergrondinformatie is te vinden op de ledensite van Scouting Nederland. Hier vind je ook meer informatie over het Landelijk Opvang Team

Externe links[bewerken]