EHBO insigne

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Let op, de getoonde medische informatie kan onjuist of onvolledig zijn en kan nooit informatie van een echte geneeskundige/deskundige vervangen. Gebruik Scoutpedia niet als bron voor gezondheids-informatie. Meer informatie op Scoutpedia.nl:Waarschuwing medische artikelen.

De eisen voor het halen voor het EHBO vaardigheidsinsigne zijn volgens de Scoutquest site. Mogelijk dat je eigen groep nog aanvullende eisen heeft. In ieder geval is het halen van dit insigne geen eenmalige inspanning. Het vereist zich herhalende oefening om op niveau te blijven.

De 5 van de EHBO
1.
Let op gevaar! 
2.
Wat is er gebeurd? 
3.
Stel gerust 
4.
Regel deskundige hulp 
5.
Help slachtoffer ter plaatse 
 • De vijf belangrijkste punten van de E.H.B.O. kennen.
 • De naam, het adres en telefoonnummer kennen van je eigen huisarts en de huisarts die het dichtst bij het clubhuis woont.
 • De hulpmiddelen kennen die in de E.H.B.O. gebruikt worden.
 • Bekend zijn met de inhoud en het gebruik van de middelen uit de verbandkist van je vendel.

Eerstehulpverleners (EHBO'ers) verlenen eerste hulp bij levensbedreigende stoornissen zoals in de ademhaling, het bewustzijn en bij shock. Daarnaast kunnen ze plaatselijk letsel (wonden, Brandwond en koudeletse, vergiftiging, elektriciteitsletsels bij slachtoffer behandelen en natuurlijk deskundige hulp alarmeren of het slachtoffer doorverwijzen naar huisarts of Spoedeisende hulp.

Tot de eindtermen van de EHBO behoren:

 • Zorgen voor de veiligheid van eerstehulpverleners en omstanders;
 • Verplaatsen van het slachtoffer bij gevaar, eventueel met de noodvervoersgreep van Rautek;
 • Goede alarmering bij de 112-alarmcentrale;
 • Benaderen van het slachtoffer (indicatie van bewustzijn);
 • Fixeren van het hoofd bij wervelletsels;
 • Openen en openhouden van de lucht/ademweg;
 • Zo nodig toepassen van de Heimlichmanoeuvre bij verslikking;
 • Controleren van de ademhaling;
 • Zo nodig stabiele zijligging;
 • Zo nodig reanimatie bij ademhalingsstilstand (=borstcompressies en beademen --> mond-op-mond danwel met beademingsmasker);
 • Stelpen van ernstige bloeding;
 • Handelingen bij shock;
 • Vaststellen van het bewustzijnsniveau: De mogelijkheden zijn: bij kennis, verminderd bewustzijn, bewusteloos, diep bewusteloos;
 • Verlenen van eerste hulp bij flauwte, epilepsie]], suikerziekte en beroerte;
 • Voorkomen van afkoelen van slachtoffers;
 • Warm houden van slachtoffers met koudeletsel.
 • Verbinden van verschillende wonden;
 • Geven van eerste hulp bij andere (kleine) letsels;
 • Bewaking van een slachtoffer;
 • Overdragen van een slachtoffer aan deskundige hulp.
 • De volgende verbanden aan leggen en weten wanneer ze worden toegepast:
  • Brede das en mitella
  • Zwachtelverbanden: vinger-, hand-, knieverband
  • Dekverband, snelverband en (wond)drukverband
 • Iets afweten van:
  • Gezonde voeding
  • Lichaamsverzorging (kleding en hygiëne)
  • Onderhoud van het gebit
  • Nachtrust en ontspanning
 • Weten welke regels je op kamp in acht moet nemen bij:
Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.