Groepsbegeleider

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De groepsbegeleider maakt deel uit van het verenigingsbestuur van een scoutinggroep. Deze functie is vastgelegd in de statuten van Scouting Nederland.

Taken en rollen van de groepsbegeleider[bewerken | brontekst bewerken]

De groepsbegeleider heeft de volgende kerntaken:

  • Verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid in de groep (werven, intakegesprek, attentiebeleid, overzicht mobiliteit vrijwilligers, voortgangsgesprek).
  • Kwaliteiten van vrijwilligers stimuleren en hen activeren zich hierin verder te ontwikkelen (samen met de praktijkbegeleider).
  • Onderhouden van contacten met teams en individuele vrijwilligers, gericht op het versterken van de relaties binnen en tussen de teams en binnen de groep en het geven van voldoende uitdaging in functie of klus.
  • Werving en begeleiding (inwerken) nieuwe vrijwilligers.
  • Bemiddelen bij meningsverschillen binnen de vrijwilligersteams.
  • Eventuele coördinatie van stagiaires en maatschappelijke stages door scholieren.
  • Sfeer en samenhang van de groep vrijwilligers bevorderen.
  • Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden.
  • De groepsbegeleider maakt deel uit van het bestuur van de groep en is de HRM’er van de groep en het bestuur.

Ondersteunen en ontwikkelen van de (bege)leiding[bewerken | brontekst bewerken]

De groepsbegeleider helpt de (bege)leiding bij lastige zaken zoals kinderen met probleemgedrag of moeilijke gesprekken met ouders. De groepsbegeleider coacht de (bege)leiding bij het ontwikkelen van het programma en bewaakt van een afstandje de afspraken en de samenwerking van het team. De groepsbegeleider stimuleert de (bege)leiding om zichzelf te ontwikkelen en de persoonlijke vaardigheden te ontplooien.

Aanspreekpunt[bewerken | brontekst bewerken]

De groepsbegeleider is aanspreekpunt binnen de groep, maar ook erbuiten. Kaderleden kunnen terecht bij de groepsbegeleider voor allerhande (scouting)zaken, ouders kunnen hun mening bij hem kwijt en aspirant-leiding krijgt meer informatie. De groepsbegeleider houdt het totaaloverzicht van wat er in de groep gebeurt. Hij probeert de groep te sturen naar aanleiding van het beleid van de scoutinggroep.

Vertrouwenspersoon[bewerken | brontekst bewerken]

Bij sommige groepen is de groepsbegeleider ook vertrouwenspersoon. Bij de vertrouwenspersoon kunnen mensen terecht als ze problemen ervaren die te maken hebben met de persoonlijke levenssfeer of het functioneren van iemand. Binnen Scouting Nederland zijn er verschillende cursussen mogelijk om de eigen vaardigheden van de groepsbegeleider te ontwikkelen en zo op verantwoorde wijze de begeleiders te ondersteunen.

Eerste begeleiding van aspirant-leiding[bewerken | brontekst bewerken]

De groepsbegeleider neemt aspirant-leiding 'aan de hand' totdat zij zich kunnen redden in de groep. Als de aspirant-leider bezig gaat met zijn persoonlijke- en functieontwikkeling neemt de praktijkbegeleider dit deel van de begeleiding over.

Verschil met de praktijkbegeleider[bewerken | brontekst bewerken]

De groepsbegeleider is een groepsbestuurder. Hij maakt onderdeel uit van het bestuur en is (onder andere) verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leidinggevenden. De praktijkbegeleider is adviseur van het bestuur op het gebied van ontwikkeling van leidersvaardigheden. De praktijkbegeleider is niet eindverantwoordelijk. Toch is in veel (vooral kleine) groepen de groepsbegeleider ook praktijkbegeleider. Ook zit de praktijkbegeleider bij groepen wel eens in het bestuur.

Ontwikkeling en kwalificatie van groepsbegeleider[bewerken | brontekst bewerken]

Vanaf juni 2019 bestaan een kwalificatie (SOL: kwalificatie 27060) en een kwalificatiekaart voor de groepsbegeleider. De kaart is opgebouwd uit een verplicht deel (B; groepsbegeleiderscompetenties) en een facultatief deel (A; met een aantal bestuurscompetenties; 3 te behalen voor de kwalificatie). De praktijkbegeleider voert de regie over het adminstratieve proces in SOL en kan de groepsbegeleider ook begeleiden. Als dit niet gewenst is of als de groepsbegeleider en praktijkbegeleider in één persoon verenigd zijn, kan een andere begeleider worden gekozen. Deze geeft dan de te registreren zaken door aan de praktijkbegeleider. Als hulpmiddel is een routekaart beschikbaar, die per onderdeel van de kwalificatiekaart een aantal ontwikkelmogelijkheden opsomt. Als een groepsbegeleider op alle vlakken competent is, vraagt de praktijkbegeleider de kwalificatie aan bij de praktijkcoach van de regio. In samenspraak bepalen zij hoe de toetsing plaatsvindt. De praktijkcoach bepaalt uiteindelijk of de kwalificatie is behaald.

Tot voor juni 2019 bestond voor de groepsbegeleider geen kwalificatiekaart en (dus) ook nog geen kwalificatie. Functieontwikkeling was alleen mogelijk op eigen initiatief, bijvoorbeeld via het schrijven van een TOP (in samenwerking met de praktijkbegeleider). Sommige regio's boden wel trainingen aan voor groepsbegeleiders. In SOL werd dit geregistreerd met de kwalificatie 'Groepsbegeleiderstraining' (no. 29000).

Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.