Historische waarderingstekens 1973-2019

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Scouting Nederland kende tussen 1973 en vermoedelijk eind 2018 een redelijk vastomlijnd waarderingssysteem met meerdere onderscheidingen. De Landelijke Admiraliteit kende daarbij het Blauwe waarderingsteken. Enkele regio's kenden hun eigen waarderingsteken. Deze pagina geeft een overzicht van alle waarderingstekens van Scouting Nederland, de Landelijke Admiraliteit en de regio's tussen 1973 en eind 2018.

Voor de waarderingstekens voor 1973 en na 2 april 2019:

Nuvola single chevron right.svg Waarderingstekens
Nuvola single chevron right.svg Historische waarderingstekens tot 1973

Draagwijze waarderingstekens 1973-2019[bewerken | brontekst bewerken]

De lustrumtekens en waarderingstekens werden gedragen op de klep van de rechter borstzak van de Scoutfit. Dit gold voor zowel de draagspeld als de medaille aan het lint voor brons en zilver. De medaille van het Gouden waarderingsteken hangt om de nek aan een draaglint.

Waarderingstekens brons, zilver, goud[bewerken | brontekst bewerken]

Er waren tot 2003 twee waarderingstekens: zilver en goud. In 2003 werd brons ingevoerd[1]

Om in aanmerking te komen voor een waarderingsteken moest je voldoen aan de volgende eisen[2]:

Brons[bewerken | brontekst bewerken]

Voor het ontvangen van een bronzen waarderingsteken moest aan drie van de onderstaande criteria worden voldaan:

 • Je was gedurende minimaal vijf jaar de in de aanvraag genoemde activiteit verricht.
 • Je was initiator van groeps- of regioactiviteiten.
 • De aanvraag diende voldoende onderbouwd te zijn met schriftelijke referenties uit verschillende verenigingsniveaus – groep, regio, land; het groepsbestuur is voor dit teken de referentie.
 • Naarmate de activiteiten van de betrokkene voor een groter aantal leden (landelijk) van belang waren, waren ze ook van meer betekenis voor de gehele Vereniging Scouting Nederland.
 • Activiteiten die hadden geleid tot vernieuwing binnen de vereniging of verbetering van het spelaanbod, waren van grote betekenis

Zilver[bewerken | brontekst bewerken]

Voor het ontvangen van een zilveren waarderingsteken moest aan vier van de onderstaande criteria worden voldaan:

 • Je was is in het bezit van het bronzen teken.
 • Je had gedurende minimaal tien jaar de in de aanvraag genoemde activiteit verricht.
 • De activiteit moest minimaal twee verenigingsniveaus – groep, regio, land – omvatten.
 • Je was initiator van regionale, interprovinciale of landelijke activiteiten.
 • De aanvraag diende voldoende onderbouwd te zijn met schriftelijke referenties uit verschillende verenigingsniveaus. Voor dit teken fungeerde het groepsbestuur dat de aanvraag deed als referentie. Daarnaast moest er goedkeuring van de regio zijn en was er nog één andere referentie nodig.
 • Naarmate de activiteiten van de betrokkene voor een groter aantal leden (landelijk) van belang waren, waren ze ook van meer betekenis voor de gehele Vereniging Scouting Nederland.
 • Activiteiten die hadden geleid tot vernieuwing binnen de vereniging of verbetering van het spelaanbod, waren van grote betekenis.

Goud[bewerken | brontekst bewerken]

Voor het ontvangen van een gouden waarderingsteken moest aan vijf van de onderstaande criteria worden voldaan:

 • Je was in het bezit van het zilveren teken.
 • Je had gedurende minimaal twintig jaar de in de aanvraag genoemde activiteit verricht.
 • De activiteit moest alle verenigingsniveaus – groep, regio, land – omvatten.
 • De betrokkene was initiator van regionale, interprovinciale of landelijke activiteiten.
 • De aanvraag diende voldoende onderbouwd te zijn met schriftelijke referenties uit verschillende verenigingsniveaus. Voor dit teken fungeerde het groepsbestuur dat de aanvraag doet als referentie. Daarnaast moest er goedkeuring van de regio zijn en waren er nog twee andere referenties nodig.
 • Naarmate de activiteiten van de betrokkene voor een groter aantal leden (landelijk) van belang waren, waren ze ook van meer betekenis voor de gehele Vereniging Scouting Nederland.
 • Activiteiten die hadden geleid tot vernieuwing binnen de vereniging of verbetering van het spelaanbod, waren van grote betekenis.

Aanvraagprocedure[bewerken | brontekst bewerken]

Een groep of organisatieonderdeel kon de aanvraag indienen bij de regio. De regio kon beschikken over bronzen waarderingstekens. Bij goud en zilver gold de regio als referentie. De regio stuurde de aanvraag met haar oordeel (brons) of referentie (zilver, goud) door naar Scouting Nederland, die de verdere afhandeling verzorgde. Over een gouden waarderingsteken werd besloten door het landelijk bestuur, die zich liet adviseren door een intern adviesorgaan.

Draaginsignes[bewerken | brontekst bewerken]

De draaginsignes voor de waarderingstekens brons, zilver en goud zijn bij de invoering van het nieuwe waarderingstekenstelsel per 2 april 2019 uitgekomen, omdat de draagspeld niet als praktisch werd ervaren.

Lustrumtekens[bewerken | brontekst bewerken]

De lustrumtekens zijn ingevoerd in het eerste decennium van de 20e eeuw. Een lustrumteken kon worden uitgereikt aan iemand die een aantal lustra (een lustrum is 5 jaar) lid is van Scouting Nederland. Hierbij worden alle lidmaatschapsjaren meegeteld, dus jeugd-, jongeren- en kaderlidmaatschap. Ieder lustrumteken is zilver- of goudgerand en heeft een specifieke basiskleur voor het lustrum. Het teken is een draagspeld, die ook op bijvoorbeeld de revers van een colbert gedragen kan worden.

Lustrumtekens


Er waren tekens voor:

 • 5-jarig lidmaatschap: zilver/rood
 • 10-jarig lidmaatschap: zilver/groen
 • 15-jarig lidmaatschap: zilver/paars
 • 20-jarig lidmaatschap: zilver/wit
 • 25-jarig lidmaatschap: goud/rood
 • 30-jarig lidmaatschap: goud/groen
 • 40-jarig lidmaatschap: goud/paars
 • 50-jarig lidmaatschap: goud/wit
 • 60-jarig lidmaatschap: goud/geel

De lustrumtekens zijn in een andere vorm (draaginsigne en pin) en in een andere opmaak voortgezet in het nieuwe systeem van waarderingstekens per 2 april 2019. De opzet is onveranderd.

Vriendschapsteken[bewerken | brontekst bewerken]

Niet-leden van Scouting Nederland konden ook een waarderingsteken ontvangen. Dit was het vriendschapsteken dat door het landelijk bestuur wordt toegekend voor een bijzondere aan Scouting Nederland bewezen dienst. Het vriendschapsteken en de mogelijkheden hieromtrent worden in het nieuwe systeem gehandhaafd en uitgebreid.

Teken van Moed[bewerken | brontekst bewerken]

Jeugdleden konden in bijzondere gevallen van moedig optreden ten dienste van anderen een waarderingsteken ontvangen. Dit Teken van Moed werd toegekend door het landelijk bestuur. Het Teken van moed kon ook postuum worden toegekend. Het Teken van moed wordt in het nieuwe systeem gehandhaafd en uitgebreid. In dit systeem was geen apart aanvraagformulier of aanvraagproces aanwezig op de site van Scouting Nederland.

Blauwe waarderingsteken[bewerken | brontekst bewerken]

Nuvola single chevron right.svg Zie ook:Blauwe waarderingsteken

De Landelijke Admiraliteit kende in ieder geval vanaf 1996[3] het blauwe waarderingsteken. Dit wordt uitgereikt aan scouts die veel hebben betekend voor het waterwerk[4][5] of die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor een waterwerkklus[6]. Het waarderingsteken zelf had de vorm van een Jacobsstaf aan een draaglint. Bij de uitreiking werd ook een certificaat overhandigd. Toen het systeem van waarderingstekens duidelijk genoeg was voor de Landelijke Admiraliteit, zijn na de uitreiking van het laatste blauwe waarderingstekens, geen nieuwe blauwe waarderingstekens meer besteld[6]. Sindsdien wordt voor de uitreiking een passend voorwerp gekozen. In 2016 blijkt uit navraag bij landelijk Team Waterwerk[7] dat het Blauwe Waarderderingsteken niet meer formeel wordt uitgereikt en ook niet terugkomt in het nieuwe stelsel van waarderingstekens.

Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.