Installatie (Europascouts)

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De Installatie bij de Europascouts vindt plaats in twee stappen. Eerst de installatie tot aspirant door het zweren van trouw aan de patrouilleleider en later de belofte.

Trouw aan de patrouilleleider[bewerken | brontekst bewerken]

Je zal op een bepaald moment ook trouw moeten zweren aan je PL. De TL zal zijn troep verzamelen, en op uitnodiging van de TL komen de aangestelde PL's zich op één lijn opstellen naast de leiding.

De TL zegt : de nieuwelingen die aan jullie patrouille werden toevertrouwd, wensen aspirant te worden.

Elke aanstaande aspirant neemt plaats tegenover zijn PL. De PL plant zijn staf in de grond. De nieuweling legt zijn rechterhand op de staf en zegt : Ik beloof je te gehoorzamen zoals aan de leider, trouw te zijn aan de patrouille en iedere dag samen met jouw te werken om de scoutswet, mijn land en mijn geloof beter te leren kennen. De PL zegt : je kan op mij rekenen. Vanaf nu mag je de patrouillelinten dragen.

De belofte[bewerken | brontekst bewerken]

De belofteling heeft als aspirant alle proeven doorlopen, en kent dus de wet en de beginselen, alsook de ceremonie van de belofte. De PL draagt hem dan voor in een Ereraad tijdens dewelke de TL de belofteling enkele vragen zal stellen om te toetsen of hij de wet en de beginselen wel kent en zal hem vragen naar zijn motivatie. Nadat de ereraad hem het vertrouwen heeft geschonken is hij klaar om zijn belofte af te leggen.

De avond voor de belofte vindt de beloftewake plaats. Je kan de wake vergelijken met de wapenwake van de ridders, waarbij de schildknapen de nacht wakend en biddend doorbrachten bij hun wapenuitrusting, die op het altaar van de kerk lag. De beloftewake is een uitgelezen moment om eens grondig na te denken over het engagement dat je morgen zal nemen. Je zal voor iedereen luidop zeggen waarom je je belofte zal doen, en hieraan voeg je een artikel toe vanuit de scoutswet waarop je je speciaal zal toeleggen. Anders scouts die reeds langer hun belofte hebben gedaan, zullen nadenken over de betekenis ervan en/of getuigen van hun belofte.

Iedereen verzamelt de volgende dag in perfect uniform rond het altaar. De aalmoezenier of priester zal nu voorgaan in de eucharistieviering, tijdens dewelke hij het beloftekruis zegent, en de hele troep bidt opdat je trouw mag blijven in je belofte, elke dag opnieuw.

Vervolgens, na de viering fluit de TL rassemblement, waarna iedereen zich verzamelt in een rechthoek. De patrouillekreten volgen. (voor de ceremonie geef je je hoed af aan de leiding).

Wanneer de TL je uitnodigt naar voren te komen, kom je samen met je PL voor hem staan.

De dialoog begint.

Wat verlang je ?

Ik verlang Europascout te worden.

Waarom ?

Om beter God en mijn naaste te dienen.

Welke materiële voorwaarden verwacht je van je belofte ?

Geen enkele.

Wat is de eerste plicht van de scout ?

De dagelijke goede daad.

Welke zijn de drie belangrijkste deugden van de scout ?

Zuiverheid, oprechtheid, en toewijding. Ken je de wet en de beginselen van de Europascouts ?

Ja leider.

Zeg de beginselen op.

  • De plicht van de scout begint thuis.
  • De scout is trouw aan zijn vaderland en voorstander van een verenigd en broederlijk Europa.
  • Als zoon van het christendom is de scout trots op zijn geloof. Hij zet zich in om Christus' rijk te vestigen in zijn leven en in de hem omringende wereld.

Beloof je de wet en de beginselen na te leven ?

Ja, op mijn erewoord.

Weet je dat je eer erin bestaat aan Christus toe te behoren, trouw te zijn aan vaderland, ouders, leiders en vrienden, en slechts één woord te hebben waarop men steeds kan rekenen?

Ja, ik weet het, men zal steeds op mijn scoutswoord kunnen rekenen.

Voor hoelang ben je bereid te dienen ?

Met Gods wil altijd.

Aangezien de ereraad beslist heeft je te vertrouwen, staan wij toe je Belofte af te leggen. Maar vermits je een christen bent, die bij het doopsel de naam ……………………… heeft gekregen, zal je eerst Gods zegen ontvangen.

Je knielt voor de aalmoezenier of priester neer met je rechter knie, en buigt het hoofd. Hij zegent je om je onder Gods bescherming te stellen.

(aalmoezenier of priester) : …………(naam) moge Maria je te hulp komen en moge de zegen van de almachtige God, Vader, Zoon, en Heilige Geest, over u komen tot in de eeuwigheid.

Jij alleen maakt een kruisteken, staat weer op en doet twee passen achteruit. De bezant wordt neergelaten tussen jou en de TL. Je strekt je linker hand uit boven de vlag en groet met je rechter. Je PL legt zijn linkerhand op je rechterschouder en plant de patrouillestaf naast zich in de grond, zodat hij kan groeten met zijn rechterhand. Alle scouts groeten, terwijl je de volgende woorden met klare en luide stem uitspreekt :

Ik beloof op mijn erewoord
Met Gods genade en naar best vermogen,
God, kerk, koning, land en Europa te dienen.
Mijn evennaaste te helpen in alle omstandigheden.
De scoutswet na te leven.

De bezant wordt weer opgeheven, en je doet een pas voorwaarts naar de leider toe. Deze zet je hoed, waarop het beloftekruis is aangebracht als zichtbaar teken van je engagement op je hoofd en zegt :

Van nu af aan maak je deel uit van het grote scoutsbroederschap.

Je gaat één pas achteruit, en groet de TL, aalmoezenier en priester, en de drager van de bezant. (de drager geen hand geven, enkel groeten). Dan draai je je om en ga je voor de TL staan. Je groet de troep terwijl alle scouts opnieuw groeten, en nadat de leider "Scouts saluer" gezegd heeft. Vervolgens ga je met je PL terug naar je plaats in de rassemblement. Het beloftelied wordt gezongen. De ceremonie wordt afgesloten met het "Ad Mariam Europa".

Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.