Kwalificatie

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Een kwalificatie is een administratieve bevestiging waarmee wordt aangegeven of iemand competent is bevonden op een aantal competenties. Binnen de Scouting Academy kan aan iemand een kwalificatie worden toegekend als deze alle competenties beheerst van de kwalificatiekaart van een functie. Voor deze kwalificaties krijgt deze persoon dan ook een insigne, dat heet kwalificatieteken.

Scouting Academy: van bevoegd/erkend naar gekwalificeerd[bewerken | brontekst bewerken]

Sinds de invoering van de Scouting Academy in 2010 spreken we binnen Scouting Nederland van een kwalificatie voor een bepaalde functie. Voorheen was dit bevoegd, ook hoor je nog vaak erkend. Als je dus gekwalificeerd bent voor een functie, dan ben je competent om deze functie uit te voeren.

De manier van aanvragen[bewerken | brontekst bewerken]

Een scout werkt aan zijn competenties onder begeleiding van de praktijkbegeleider (in de groep) of de teamcoördinator (in een team van de regio of het land). Als alle competenties behaald zijn, dan vraagt de praktijkbegeleider of teamcoördinator de kwalificatie voor de functie aan bij de bovenliggende organisatie-eenheid (een groep bij de regio, een regio bij het land, het land bij een assessmentcommissie). Deze beoordeelt de kwalificatie. In SOL vallen kwalificaties voor functies in de kwalificatiecategorie 'Scouting Academy - gekwalificeerde functies'.

Kwalificaties binnen de Scouting Academy per functie[bewerken | brontekst bewerken]

Je kunt je binnen de Scouting Academy kwalificeren voor de volgende functies. Voor de omschrijving van de kwalificatietekens kijk je op de pagina kwalificatietekens.

Leiding[bewerken | brontekst bewerken]

 • Leidinggevende - De kwalificatie leidinggevende is er om verantwoord opkomsten te draaien met een speltak. Deze kwalificatie is te halen voor iedereen die leider, begeleider of teamleider is. De kwalificatie is onderverdeeld in:
  • Gekwalificeerd leiding Bevers/Welpen/Scouts
  • Gekwalificeerd Begeleider Explorers
  • Adviseur/coach Roverscouts: zie teamleider
 • Teamleider - De kwalificatie teamleiders is er voor teamleiders. Hierin krijgt de teamleider zicht op de taken van een teamleider en zijn team en krijgt hij tool aangereikt om dit goed te kunnen doen. Voor een teamleiderskwalificatie is de bijbehorende leidingkwalificatie een ingangseis. Deze kwalificatie is onderverdeeld in:
  • Gekwalificeerd Teamleider Bevers/Welpen/Scouts
  • Gekwalificeerd Teamleider Explorerbegeleiding/Gekwalificeerd adviseur/coach Roverscouts (samen één kwalificatie)
 • Kampkwalificatie - De kwalificatie kamperen is er voor iedere leidinggevende die verantwoord op kamp wil kunnen met zijn leden. De kampkwalificaties zijn sinds 2013 als volgt verdeeld:
  • Op kamp - logeren en bivak (Bevers/Welpen)
  • Op kamp - kamperen en expeditie (Scouts/Explorers)
  • Op Kamp (Roverscouts; sinds ca. 2018)

Niet-direct leidinggevende functies[bewerken | brontekst bewerken]

 • Praktijkbegeleider - De kwalificatie 'Gekwalificeerd praktijkbegeleider' bestaat uit een deel theorie (te halen door bijvoorbeeld een training) en uit een deel praktijkvaardigheden. De praktijkcoach beoordeelt of iemand gekwalificeerd is (de procedure hiervoor is per regio verschillend). Het kwalificatieteken heet sinds september 2015 'gekwalificeerd praktijkbegeleider'.
 • Groepsbegeleider - Sinds 1 juli 2019 bestaat de kwalificatie voor groepsbegeleiders. Deze bestaat uit deel A (bestuurscompetenties, (minimaal) 3 van de 7 facultatieve deelkwalificaties behaald) en deel B (groepsbegeleiderscompetenties, alle competenties verplicht). De praktijkcoach beoordeelt of iemand gekwalificeerd is (de procedure hiervoor is per regio verschillend). Het kwalificatieteken is een kring mensen op een grijze achtergrond.
 • Praktijkcoach - De praktijkcoach moet in staat zijn om van leiding, praktijkbegeleiders en groepsbegeleiders de behaalde competenties te beoordelen en om de praktijkbegeleider te coachen in zijn taak. De kwalificatie is te behalen door bijvoorbeeld training, intervisie, en het opdoen van praktijkvaardigheden. Een assessment door een opleider van het opleidersteam bepaalt of je gekwalificeerd bent. Het kwalificatieteken heet sinds september 2015 'gekwalificeerd praktijkcoach'.
 • Trainer (tot sep 2015 ook TO2) - De kwalificatie 'gekwalificeerd trainer' is er voor iedereen die zich binnen Scouting bezighoudt met het trainen van andere vrijwilligers. Deze kwalificatie is te halen door bijvoorbeeld een training voor trainers te volgen. Een assessment door een opleider van het opleidersteam bepaalt uiteindelijk of je gekwalificeerd bent. Het kwalificatieteken komt overeen met dat van Talent Ontwikkelaar 2.
 • Vakopleider - De kwalificatie 'Gekwalificeerd Vakopleider [(scouting)techniek]' is voor iedereen die zich bezighoudt met het opleiden, begeleiden en assessen van instructeurs. De vakopleider van een betreffende scoutingtechniek kan alleen instructeurs assessen op ditzelfde gebied. In 2020 zijn de volgende vakopleiderspecialisaties bekend in SOL.
  • Gekwalificeerd vakopleider Joomla!
  • Gekwalificeerd vakopleider Scouts Online
  • Gekwalificeerd vakopleider Snelcursus EHBO - Rode Kruis
  • Gekwalificeerd vakopleider hakken, zagen en snijden
  • Gekwalificeerd vakopleider koken voor grote groepen
  • Gekwalificeerd vakopleider navigeren
  • Gekwalificeerd vakopleider pionieren
  • Gekwalificeerd vakopleider primitief koken - eten uit de natuur
  • Gekwalificeerd vakopleider vuur stoken
 • Opleider of subgroepbegeleider in Team Gilwell (tot sep 2015 ook TO3) - De kwalificatie 'gekwalificeerd opleider' of 'Subgroepbegeleider Gilwell TO-3' is voor iedereen die zich bezig houdt met het trainen van trainers of die als Gilwelltrainer (subgroepbegeleider) optreedt. Deze is te halen door een assessment te doen. Het kwalificatieteken komt overeen met dat van Talent Ontwikkelaar 3.
 • Regio-organisator - De kwalificatie 'gekwalificeerd regio-organisator' is er voor scouts die grote activiteiten organiseren, doorgaans op regionaal niveau.

Niet gekoppeld aan een functie[bewerken | brontekst bewerken]

 • Gekwalificeerd Instructeur [(scouting)techniek] (tot sep 2015 ook TO1, tot ca. 2018 ook 'gekwalificeerd instructeur') - De kwalificatie 'gekwalificeerd instructeur [(scouting)techniek]' betekent dat je in staat bent een instructie te geven. Deze kwalificatie is te halen door bijvoorbeeld een training voor instructeurs te volgen en hierna te werken aan je praktijkvaardigheden. Een assessment door een vakopleider van [Scouting Nederland]] bepaalt of je gekwalificeerd bent. Het kwalificatieteken is een karaaksteek op een lichtgrijze achtergrond. Een instructeur kan gekoppeld zijn aan een bepaalde (scouting)techniek. In 2020 zijn de volgende specialisaties bekend:
  • Gekwalificeerd instructeur Joomla!
  • Gekwalificeerd instructeur Scouts Online
  • Gekwalificeerd instructeur Snelcursus EHBO - Rode Kruis
  • Gekwalificeerd instructeur hakken, zagen en snijden
  • Gekwalificeerd instructeur koken voor grote groepen
  • Gekwalificeerd instructeur navigeren
  • Gekwalificeerd instructeur pionieren
  • Gekwalificeerd instructeur primitief koken - eten uit de natuur
  • Gekwalificeerd instructeur vuur stoken

Niet (meer) bestaande kwalificaties[bewerken | brontekst bewerken]

 • Besturen - De kwalificatie besturen was bedoeld voor leden van het bestuur op zowel groeps-, regio- als landelijk niveau. In de originele opzet van de Scouting Academy was hiervoor een kwalificatie bedacht. Later besloot Scouting Nederland dat de Scouting Academy niet gaat over de ontwikkeling van bestuurders. Dit ligt bij het landelijk team HRM. Deze hebben het kwalificatiesysteem niet overgenomen. Het kwalificatieteken voor groepsbegeleiders, ingevoerd 1 juli 2019, is overigens wel het bijbehorende kwalificatie geworden.
 • Kwalificatie Kamperen bevers, welpen, scouts - in 2013 werd de huidige splitsing in kampkwalificaties (bevers/welpen en scouts/explorers) geïntroduceerd. Hiervoor
 • Gekwalificeerd instructeur (tot ca. 2018) - voordat de instructeurskwalificaties met specialisaties in het leven werden geroepen, kende Scouting Academy alleen instructeur (tot sep 2015 ook bekend als TO1). Het assessment werd gedaan door een opleider van het opleidersteam.
 • Instructeur Scoutingtechnieken - De kwalificatie Scoutingtechnieken was bedoeld voor jeugdleden vanaf 15 jaar. Hiermee kun je laten zien dat je de belangrijkste Scoutingtechnieken beheerst en deze kunt uitleggen. Omdat Programmagroep Spel een kwalificatieteken voor jeugdleden niet wenselijk achtte, is dit kwalificatieteken officieel nooit uitgereikt. De kwalificatie 'Gekwalificeerd Instructeur' is uiteindelijk wel doorontwikkeld en heeft grote overeenkomsten met de bedoeling van deze kwalificatie.
 • Senior opleider of teambegeleider bij Team Gilwell (tot sep 2015 ook T04) - De kwalificatie 'gekwalificeerd senior opleider' of 'Teamleid(st)er Gilwell TO-4' is voor iedereen die al meerdere jaren ervaring heeft als opleider of subgroepbegeleider. Deze is te halen door een TO4-assessment te doen. Het kwalificatieteken komt overeen met dat van Talent Ontwikkelaar 4.
 • Machtiging BootLeiding - De kwalificatie MBL is er om verantwoord en veilig te kunnen werken op het water. Voor de verschillende vaartuigen zijn er verschillende kwalificaties. Voor MBL is CWO vaardigheidsniveau 3 vereist.

Overzicht per kwalificatieteken (ook niet-bestaande)[bewerken | brontekst bewerken]

 • Organisatoren of projectmanagers - De kwalificatie organisatoren is er voor iedereen die zich bezighoudt met het organiseren van activiteiten en evenementen op regio- en landelijk niveau. Deze kwalificaties werd tot 2016 nog niet toegekend. Vanaf 2016 wordt de kwalificatie voor regio-organisatoren toegekend. De kwalificatie is onderverdeeld in niveaus:
  • Project Management 1 (grote groepsactiviteiten en/of kleine regioactiviteiten)
  • Gekwalificeerd regio-organisator (voorheen Project Management 2)
  • Project Management 3 (landelijke activiteiten)

right De kwalificatietekens voor de reeks Organisatoren

 • Gekwalificeerd praktijkbegeleider (tot sep 2015 Talent Management 1 of Human Resources Manager: deze kwalificatie was er voor iedereen die zich bezighoudt met de werving en het behoud van vrijwilligers) en praktijkcoach (tot sep 2015 TO2). De kwalificatie is vanaf 2015 voor praktijkbegeleiders en praktijkcoaches. Het derde, landelijke niveau, is nooit toegekend:
  • Gekwalificeerd praktijkbegeleider (in de oorspronkelijke opzet ook bedoeld voor groepsbegeleiders)
  • Gekwalificeerd praktijkcoach (vanaf september 2015; hiervoor TO2)
  • Talent Management 3 (landelijk HRM-er)

right De kwalificatietekens voor de reeks TalentManagement

 • Talent Ontwikkelaar - De kwalificatie TalentOntwikkelaar is er voor iedereen die zich bezighoudt met de ontwikkeling van (competenties van) kaderleden. De kwalificatie is onderverdeeld in vier niveaus:

right De kwalificatietekens voor de reeks TalentOntwikkeling

 • Bestuurders - De kwalificatie besturen is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met besturen op groeps-, regionaal- of landelijk niveau. Deze kwalificaties zijn nooit met dit doel toegekend. De kwalificatie is onderverdeeld in niveaus:
  • Gekwalificeerd groepsbegeleider (vanaf 1 juli 2019; voorheen Besturen 1; groepsbestuur)
  • Besturen 2 (regiobestuur)
  • Besturen 3 (landelijk bestuur)

right De kwalificatietekens voor de reeks Besturen

Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.