Kwalificatie

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Een kwalificatie is een administratieve bevestiging waarmee wordt aangegeven of iemand competent is bevonden op een aantal competenties. Binnen de Scouting Academy kan aan iemand een kwalificatie worden toegekend als deze alle competenties beheerst van de kwalificatiekaart van een functie. Voor deze kwalificaties krijgt deze persoon dan ook een insigne, dat heet kwalificatieteken.

Scouting Academy: van bevoegd/erkend naar gekwalificeerd[bewerken]

Sinds de invoering van de Scouting Academy in 2010 spreken we binnen Scouting Nederland van een kwalificatie voor een bepaalde functie. Voorheen was dit bevoegd. Als je dus gekwalificeerd bent, dan ben je competent om deze functie uit te voeren.

De manier van aanvragen[bewerken]

Een scout werkt aan zijn competenties onder begeleiding van de praktijkbegeleider (in de groep) of de teamcoördinator (in een team van de regio of het land). Als alle competenties behaald zijn, dan vraagt de praktijkbegeleider of teamcoördinator de kwalificatie voor de functie aan bij de bovenliggende organisatie-eenheid (een groep bij de regio, een regio bij het land, het land bij een assessmentcommissie). Deze keurt de kwalificatie goed. In SOL vallen kwalificaties voor functies in de kwalificatiecategorie 'Scouting Academy - gekwalificeerde functies'.

Kwalificaties binnen de Scouting Academy per functie[bewerken]

Vanaf september 2015 kun je je binnen de Scouting Academy kwalificeren in de volgende functies. Voor de omschrijving van de kwalificatietekens kijk je op de pagina kwalificatietekens.

Leidinggevende[bewerken]

 • Leidinggevende - De kwalificatie leidinggevende is er om verantwoord opkomsten te draaien met een speltak. Deze kwalificatie is te halen voor iedereen die leider, begeleider of teamleider is. De kwalificatie is onderverdeeld in:
  • Gekwalificeerd leiding Bevers/Welpen/Scouts
  • Gekwalificeerd Begeleider Explorers
  • Adviseur/coach Roverscouts: zie teamleider
 • Teamleider - De kwalificatie teamleiders is er voor teamleiders. Hierin krijgt de teamleider zicht op de taken van een teamleider en zijn team en krijgt hij tool aangereikt om dit goed te kunnen doen. Voor een teamleiderskwalificatie is de bijbehorende leidingkwalificatie een ingangseis. Deze kwalificatie is onderverdeeld in:
  • Gekwalificeerd Teamleider Bevers/Welpen/Scouts
  • Gekwalificeerd Teamleider Explorerbegeleiding/Gekwalificeerd adviseur/coach Roverscouts (=één kwalificatie)
 • Kampkwalificatie - De kwalificatie kamperen is er voor iedere leidinggevende die verantwoord op kamp wil kunnen met zijn leden. De nieuwste (eind 2013) kampkwalificatie is verdeeld in:
  • Op kamp - logeren en bivak (Bevers/Welpen)
  • Op kamp - kamperen en expeditie (Scouts/Explorers)
 • Machtiging BootLeiding - De kwalificatie MBL is er om verantwoord en veilig te kunnen werken op het water. Voor de verschillende vaartuigen zijn er verschillende kwalificaties. Voor MBL is CWO vaardigheidsniveau 3 vereist.

Niet-direct leidinggevende functies[bewerken]

 • Praktijkbegeleider - De kwalificatie 'Gekwalificeerd praktijkbegeleider' bestaat uit een deel theorie (te halen door bijvoorbeeld een training) en uit een deel praktijkvaardigheden. De praktijkcoach bepaalt of iemand de kwalificatie krijgt (de procedure hiervoor is per regio verschillend). Het kwalificatieteken heet sinds september 2015 'gekwalificeerd praktijkbegeleider'.
 • Praktijkcoach - De kwalificatie praktijkcoach moet in staat zijn om een leidinggevende zijn competenties te beoordelen en om de praktijkbegeleider te coachen in zijn taak. De kwalificatie bestaat uit een deel theorie (te halen door bijvoorbeeld een training) en uit een deel praktijkvaardigheden. Deze kwalificatie is te halen door bijvoorbeeld een training voor praktijkcoaches te volgen. Een assessment door een opleider van het opleidersteam bepaalt of je gekwalificeerd bent. Het kwalificatieteken heet sinds september 2015 'gekwalificeerd praktijkcoach'.
 • Trainer (TO2) - De kwalificatie 'gekwalificeerd trainer' is er voor iedereen die zich binnen Scouting bezighoudt met het trainen van andere vrijwilligers. Deze kwalificatie is te halen door bijvoorbeeld een training voor trainers te volgen. Een assessment door een opleider van het opleidersteam bepaalt uiteindelijk of je gekwalificeerd bent. Het kwalificatieteken komt overeen met dat van Talent Ontwikkelaar 2.
 • Opleider of subgroepbegeleider in Team Gilwell (TO3) - De kwalificatie 'gekwalificeerd opleider' of 'Subgroepbegeleider Gilwell TO-3' is voor iedereen die zich bezig houdt met het trainen van trainers of die als Gilwelltrainer (subgroepbegeleider) optreedt. Deze is te halen door een training of door een TO3-assessment te doen. Het kwalificatieteken komt overeen met dat van Talent Ontwikkelaar 3.
 • organisator - De kwalificatie 'gekwalificeerd regio-organisator' is er voor scouts die grote activiteiten organiseren, doorgaans op regionaal niveau.

Niet gekoppeld aan een functie[bewerken]

 • Instructeur - De kwalificatie 'gekwalificeerd instructeur' betekent dat je in staat bent een instructie te geven. Deze kwalificatie is te halen door bijvoorbeeld een training voor instructeurs te volgen. Een assessment door een opleider van het opleidersteam bepaalt of je gekwalificeerd bent. Het kwalificatieteken is een karaaksteek op een lichtgrijze achtergrond.

Niet (meer) bestaande kwalificaties[bewerken]

 • Besturen - De kwalificatie besturen was bedoeld voor leden van het bestuur op zowel groeps-, regio- als landelijk niveau. In de originele opzet van de Scouting Academy was hiervoor een kwalificatie bedacht. Later besloot Scouting Nederland dat de Scouting Academy niet gaat over de ontwikkeling van bestuurders. Dit ligt bij het landelijk team HRM. Deze hebben het kwalificatiesysteem niet overgenomen.
 • Instructeur Scoutingtechnieken - De kwalificatie Scoutingtechnieken was bedoeld voor jeugdleden vanaf 15 jaar. Hiermee kun je laten zien dat je de belangrijkste Scoutingtechnieken beheerst en deze kunt uitleggen. Omdat Programmagroep Spel een kwalificatieteken voor jeugdleden niet wenselijk achtte, is dit kwalificatieteken officieel nooit uitgereikt. De kwalificatie 'Gekwalificeerd Instructeur' is uiteindelijk wel doorontwikkeld.
 • Senior opleider of teambegeleider bij Team Gilwell (T04) - De kwalificatie 'gekwalificeerd senior opleider' of 'Teamleid(st)er Gilwell TO-4' is voor iedereen die al meerdere jaren ervaring heeft als opleider of subgroepbegeleider. Deze is te halen door een TO4-assessment te doen. Het kwalificatieteken komt overeen met dat van Talent Ontwikkelaar 4.

Overzicht per kwalificatieteken (ook niet-bestaande)[bewerken]

 • Organisatoren of projectmanagers - De kwalificatie organisatoren is er voor iedereen die zich bezighoudt met het organiseren van activiteiten en evenementen op regio- en landelijk niveau. Deze kwalificaties werd tot 2016 nog niet toegekend. Vanaf 2016 wordt de kwalificatie voor regio-organisatoren toegekend. De kwalificatie is onderverdeeld in niveaus:
  • Project Management 1 (grote groepsactiviteiten en/of kleine regioactiviteiten)
  • Gekwalificeerd regio-organisator
  • Project Management 3 (landelijke activiteiten)

right De kwalificatietekens voor de reeks Organisatoren

 • Gekwalificeerd praktijkbegeleider en groepsbegeleider (tot september 2015 Talent Manager of Human Resources Manager: deze kwalificatie was er voor iedereen die zich bezighoudt met de werving en het behoud van vrijwilligers). De kwalificatie is vanaf 2015 voor praktijkbegeleiders en praktijkcoaches. Het derde, landelijke niveau, is nooit toegekend:
  • Gekwalificeerd praktijkbegeleider (in de oorspronkelijke opzet ook bedoeld voor groepsbegeleiders)
  • Gekwalificeerd praktijkcoach (vanaf september 2015)
  • Talent Management 3 (landelijk HRM-er)

right De kwalificatietekens voor de reeks TalentManagement

 • Talent Ontwikkelaar - De kwalificatie TalentOntwikkelaar is er voor iedereen die zich bezighoudt met de ontwikkeling van (competenties van) kaderleden. De kwalificatie is onderverdeeld in vier niveaus:

right De kwalificatietekens voor de reeks TalentOntwikkeling

 • Bestuurders - De kwalificatie besturen is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met besturen op groeps-, regionaal- of landelijk niveau. Deze kwalificaties zijn nooit toegekend. De kwalificatie is onderverdeeld in niveaus:
  • Besturen 1 (groepsbestuur)
  • Besturen 2 (regiobestuur)
  • Besturen 3 (landelijk bestuur)

right De kwalificatietekens voor de reeks Besturen