Landelijke raad

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
(Doorverwezen vanaf Landelijke Raad)
Ga naar:navigatie, zoeken

De Landelijke Raad is de Algemene Ledenvergadering (AV) van de vereniging Scouting Nederland. Zij stelt het algemeen beleid van de vereniging vast. De raad bestaat uit één lid per regio plus drie leden van het waterwerk. De regiovertegenwoordigers worden (in de regioraad) aangesteld voor drie jaar. De agenda en vergaderingen zijn openbaar voor alle kaderleden. Alleen commissies van de raad zelf en regio's kunnen voorstellen indienen. De raad vergadert tenminste tweemaal per jaar of zo vaak als het landelijk bestuur of de landelijke raad zelf dit nodig vindt.

Besluitvormingsproces en implementatie[bewerken | brontekst bewerken]

In opdracht van de Landelijke Raad bereiden commissies (werkgroepen, projecten, landelijke teams) voorstellen voor. Daarnaast kunnen ook regio's voorstellen indienen. De kaderleden van Scouting hebben dus via hun regio invloed op de besluitvorming. Kaderleden kiezen in hun regio een afgevaardigde die hun regio vertegenwoordigt als landelijk raadslid. Als voorstellen eenmaal zijn aangenomen, worden ze uitgevoerd. De verantwoordelijkheid hiervoor heeft de raad gedelegeerd aan het landelijk bestuur. Deze draagt de uitvoering over aan het Landelijk Service Centrum. Het LSC (beter bekend als "Leusden") bestaat uit beroepskrachten en zo'n 600 vrijwilligers.

Randvoorwaarden voor voorstellen[bewerken | brontekst bewerken]

Voorstellen moeten tenminste 8 weken van tevoren worden ingediend.

De bevoegdheden van de Landelijke Raad[bewerken | brontekst bewerken]

  1. Het bepalen van het beleid van Scouting Nederland
  2. Het controleren van de uitvoering van dit beleid
  3. Het benoemen van de leden van het landelijk bestuur
  4. Het benoemen van de leden van de diverse commissies

De taken van de Landelijke Raad[bewerken | brontekst bewerken]

  1. Het bijdragen aan de meningsvorming over het beleid
  2. Het goedkeuren van de door het landelijk bestuur voorgestelde plannen
  3. Het goedkeuren van de jaarrekening en begroting
  4. Het vaststellen van de statuten en het huishoudelijk reglement
Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.