Leidersnamen

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Al sinds de oprichting van Scouting zijn er vele betitelingen voor leiders in gebruik. Sommige zijn heel bekend, anderen zijn érg onbekend. Hierbij een opsomming.

Beweging Speltak Teamleider (Assistent)leider
SN tot 2010 bevers Lange Doener Hippe Springveer, Lappezak, Pompedomp enz.
SNScouting Nederland vanaf 2010 bevers  ?  ?
SNScouting Nederland, NPV, KV, FOS welpen Akela Baloe, Bagheera, Kaa, Raksha enz.
SNScouting Nederland kabouters afgeleid van plaatsnamen in Bambilië
NPG kabouters Oehoe Oebi, Hiboe enz.
NGB, NG kabouters Rea Radi
SNScouting Nederland esta's zelfverzonnen namen
SNScouting Nederland dolfijnen  ?  ?
SNScouting Nederland scouts  ?  ?
SNScouting Nederland, NPVVereniging "De Nederlands(ch)e Padvinders", KVKatholieke Verkenners verkenners hopman vaandrig
SNScouting Nederland, NGNederlandse Gidsen gidsen guido adjuto, serga, kapi
SNScouting Nederland, NPGNederlandse Padvindstersgilde padvindsters zelfverzonnen namen
NPVVereniging "De Nederlands(ch)e Padvinders" senior verkenners hopman vaandrig
SNScouting Nederland, NPVVereniging "De Nederlands(ch)e Padvinders", KVKatholieke Verkenners zeeverkenners schipper stuurman
SNScouting Nederland, NGNederlandse Gidsen, NGBNederlandse Gidsenbeweging watergidsen / waterpadvindsters kaptein  ?
SNScouting Nederland, NPVVereniging "De Nederlands(ch)e Padvinders", KVKatholieke Verkenners luchtverkenners skipper skipper
SNScouting Nederland, KVKatholieke Verkenners rowans chef  ?
SNScouting Nederland, NGNederlandse Gidsen sherpa's  ?  ?
NPVVereniging "De Nederlands(ch)e Padvinders", KVKatholieke Verkenners voortrekkers oubaas (jong)baas
NPGNederlandse Padvindstersgilde pioniers  ?  ?
NGNederlandse Gidsen,NGBNederlandse Gidsenbeweging pioniersters  ?  ?

Voor de namen van jeugdlid-leiders, zie de Troepleider

Bij de Katholieke Verkenners was de pastoor of kapelaan van de eigen parochie nauw betrokken. Zo iemand heette de aalmoezenier. Bij sommige groepen had deze functie ook een speltechnische insteek.

Bij de padvindsters was het gebruikelijk dat de meisjes samen met de leiding een geheime naam creëerde voor een nieuw staflid. Dit waren veelal afkortingen van een beschermende zin over het vendel. Bijvoorbeeld Zavoz, wat kan staan voor: Zal Altijd Voor Ons Zorgen. Ook Movavedo is zo'n naam. Deze werd uitgeleend aan Koningin Juliana.

Namen van leiders hebben altijd de eigenschap gehad om te verbasteren tot afkortingen. Dus leiders werden soms vanzelf de hop, de vaan, de stuur en de aal.

Zie ook Teamleider