Opslag van gasflessen

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De opslag van gasflessen moet bij voorkeur in de open lucht plaatsvinden. Als een fles tot ontploffing zou komen komt er een enorme drukgolf vrij die bij een binnen opslag veel schaden aan het gebouw kan ver oorzaken. Ventilatie is buiten vaak ook beter dan binnen. Een buiten opslag is ook beter bereikbaar voor hulpdiensten

Indien opslag plaatsvindt van gasflessen met brandbare gassen die zwaarder zijn dan lucht -zoals propaan en butaan- moet een afstand worden aangehouden van ten minste 5 meter tot kelderopeningen, putten en straatkolken die in open verbinding staan met de riolering, en van tenminste 7,5 meter tot aanzuigopeningen van ventilatiesystemen die zijn gelegen op minder dan 1,5 meter boven het maaiveld. Een algemeen geldende regel is dat lege gascilinders voor wat betreft de gevaarsaspecten dienen te worden behandeld als volle.Kort samengevat de richtlijnen voor de opslag van gascilinders
 • Zorg ervoor dat de opslag en uw vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer met elkaar overeenstemmen
 • Bewaar gasflessen in goed geventileerde ruimten.
 • Bewaar gasflessen op een veilige afstand van warmte- en ontstekingsbronnen, en geef door middel van pictogrammen

aan wat voor gevaren er zijn.

 • Zorg voor brandblussers op de door de vergunning verstrekker aangegeven plaatsen.
 • De elektrische installatie moet voldoen aan de bepalingen in NEN 1010 en NEN 3410.
 • Bewaar gasflessen in een opgeruimde opslagruimte, waarin zich geen brandbare materialen bevinden.
 • Zorg ervoor dat de vloer van de opslagruimte vlak is en een goede afwatering heeft.
 • Zorg ervoor dat de opslagruimten duidelijk worden aangegeven, rekening houdend met de plaatselijke voorschriften.
 • De eigenschappen van gassen bepalen de opslag van de gasflessen; brandbare gassen gescheiden houden van overige

gassen (behalve inerte gassen).

 • Zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot de opslagruimte en dat vluchtwegen vrij zijn van obstakels.
 • Zorg ervoor dat gasflessen zoveel mogelijk verticaal worden opgeslagen en beschermd zijn tegen omvallen.
 • Markeer defecte of lekke gasflessen op een duidelijke manier, en bewaar ze op een daarvoor geschikte plaats.
 • De keurtermijn van de gasflessen mag niet worden overschreden.
 • Zorg ervoor dat de voorraad niet te groot is en controleer deze regelmatig.

Bron[bewerken]