Protocol ongewenst gedrag

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Het protocol ongewenst gedrag beschrijft de manier waarop leden bij Scouting Nederland moeten omgaan met ongewenst gedrag van jeugdleden en volwassen leden. Onder ongewenst gedrag, ook wel grensoverschrijdend gedrag genoemd, verstaan we hier alle vormen van geweld, of het vermoeden ervan. Denk onder meer aan seksueel misbruik en het gebruik van andere vormen van lichamelijk en psychisch geweld. Het protocol is ook van toepassing als er slechts sprake is van "een vermoeden van" ongewenst gedrag.

Het protocol beschermt degenen die ernaar handelen, aangezien zij zich gesteund voelen door beleidsafspraken van de vereniging Scouting Nederland. Aan de andere kant geeft het protocol de verplichting om op de vastgelegde manier te handelen. Het heeft betrekking op het gedrag tussen leidinggevenden en (jeugd)leden en op (jeugd)leden onderling. Het bespreken van dit protocol binnen je eigen groep kan een positief effect hebben op de signaalgevoeligheid en het zelfvertrouwen van leidinggevenden om met een vermoeden van ongewenst gedrag, bijvoorbeeld seksueel misbruik, om te gaan.

Het protocol is een uitwerking van het huishoudelijk reglement van de vereniging Scouting Nederland en heeft daarmee een verplichtend karakter.

Het meest recente protocol en extra achtergrondinformatie over disciplinaire maatregelen, meldplicht & registratie en uitleg over de zwarte lijst en de verklaring omtrent het gedrag (VOG) is te vinden op de ledensite van Scouting Nederland. Tevens vind je hier informatie over het Landelijk Opvang Team

Externe links[bewerken]

Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.