Relatie jeugdlid-leiding

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Omgaan met kinderen
Hoofdartikel
Kleine problemen
Grote problemen
Achtergrond
Officiële regels

Dit artikel is nog in opbouw

Tussen mensen die met elkaar omgaan ontstaat er steeds een verhouding met specifieke eigenschappen die de relatie tussen deze mensen kenmerkt en de aard van de omgang tussen deze mensen bepaald.
Net gelijk bijvoorbeeld de relaties tussen 'kinderen en hun ouders' en 'leerlingen en hun leerkrachten' hun eigen specifieke kenmerken hebben, is dit binnen scouting voor de relatie tussen leden en hun leiding niet anders.

Welke vorm deze relatie aanneemt of verwacht wordt aan te nemen is niet altijd zo duidelijk. Het is dan ook vaak een moeilijk discussiepunt dat ook niet altijd zo direct besproken wordt. Maar dat zich wel zal laten gelden omdat de uitwerking ervan natuurlijk wel erg belangrijk is voor degenen die leiding moeten zijn en waarbij meningsverschillen onrechtstreeks wel naar boven zullen komen in vele kleinere zaken die bij het leiding komen kijken.
Daarnaast durven er ook wel heel wat verschillen zijn tussen scoutsgroepen, federaties en verschillende leiding hoe er met deze relatie wordt omgegaan.

Ethische kenmerken van de band tussen een kind en begeleider[bewerken | brontekst bewerken]

De 2 belangrijkste elementen die de relatie tussen leiding en leden bepalen komen voort uit het feit dat je als een (jong)volwassene met kinderen werkt.

 • Kinderen zitten in een afhankelijkheidspositie ten opzichte van hun leiding, zeker op kamp of op weekend.

Een afhankelijkheidsrelatie vraagt een heel andere ethische benadering dan een gelijkgeschakelde relatie zoals deze tussen 2 volwassenen. In een afhankelijksrelatie is het kind niet zomaar in de mogelijkheid om individueel en voldoende onafhankelijk van de begeleider te bepalen wat goed voor zichzelf is, meningen te vormen, beslissingen te maken en voor zichzelf op te komen. In de band tussen een volwassene en een kind spreekt men daarom niet over vriendschap maar eerder over loyaliteit van het kind ten opzichte van de volwassene en begeleiding/bekommernis/zorg van de volwassene ten opzichte van het kind. On een afhankelijkheidsralatie wordt er dus verwacht van de begeleider om in het ontwikkelingsbelang van het kind te handelen. Misbruik maken van deze loyaliteit om het kind iets te laten doen dat tegen het welzijn van het kind of ontwikkelingsbelang van het kind ingaat wordt loyaliteitsmisbruik genoemd hetgeen op zich strafbaar kan bevonden worden als vorm van psychische kindermishandeling.

 • Kinderen zitten nog in hun ontwikkeling ze

Dit maakt dat het ontwikkelings- en opvoedingsbelang voor de eigen wil van het kind komt. Maar wel aandacht

 • In afhanklijkheidsrelatie: principe hoe sterker/hechter de band hoe belangrijker het is dat je je als opvoeder opstelt en het ontwikkelingsbelang van het kind vooropstelt.

Verschillende profielen[bewerken | brontekst bewerken]

 • 2 belangrijke relatieprofielen die gebruikt worden binnen scouting, komende van Baden-Powell zelf en het traditioneel jeugdanimator profiel (+ tussenin)
 • Verband tussen het doel als leiding en leidingsstijl/relatieprofiel

Scouting-profiel[bewerken | brontekst bewerken]

Doelstelling[bewerken | brontekst bewerken]

Het scoutingprofiel zoals uitgewerkt in de scoutingmethode wordt meestal gebruikt bij scoutsverenigingen en door individuele leiding die de groeiproces van hun leden voorop stellen. Individuele ontplooiing, persoonlijkheidsontwikkeling.

Schema[bewerken | brontekst bewerken]

Relatie leiding-lid scoutsleidingsprofiel.png

Baden-Powell[bewerken | brontekst bewerken]

Ik had bepaald dat de positie van Hopmannen/scoutsleiding noch dat van een schoolmeester noch van een bevelhebber moest zijn, maar eerder dat van een oudere broer onder zijn jongens, niet afstandelijk of boven hen, maar zelf toetredend in hun activiteiten en delend in hun enthousiasme, en op deze manier, in de positie te zijn om hen individueel te leren kennen en daardoor in staat te zijn om hun inspanningen/daden te inspireren en hun te weerhouden/af te leiden wanneer ‘zijn vinger op hun pols’ hem verteld dat aantrekking van eender welke hedendaagse nieuwigheid/gekte hun (van het doel van scouting) deed afdwalen. ” - Robert Baden-Powell, in Lessons from the Varsety of Life, blz. 278.

Kenmerken[bewerken | brontekst bewerken]

Hechter,

Voordelen:

 • ...

Nadelen:

 • Ouders die niet weten dat scouting zo fel met persoonlijkheidsontwikkeling te maken heeft en niet vertrouwd zijn met de scoutsmethode realiseren zich niet altijd dat ze leiding een 'mandaat' gegeven hebben om zich met de ontwikkeling van hun kind bezig te houden.

Jeugdanimator-profiel[bewerken | brontekst bewerken]

Doelstelling[bewerken | brontekst bewerken]

Jeugdanimatorprofiel wordt meestal gebruikt bij jeugd/scoutsverenigingen en door individuele leiding die de ervaringen of belevenissen van hun leden voorop stellen. Hun belangrijkste doel is er voor zorgen dat de leden zich elk werkjaar weer opnieuw rot amuseren en de leden tijdens hun carrière als lid de tijd van hun leven te geven. De ondersteuning die leiding geeft aan leden staat ook ten dienste van dit doel. En reikt dan ook tot er voor zorgen dat elk lid zich voldoende goed voelt in z'n vel opdat 'elk lid zich naar behoren kan uitleven, amuseren en genieten van de activiteiten' en er voor te zorgen dat 'er en voldoende goede en constructieve basis is in de ledengroep om alle activiteiten tot hun recht te laten komen'.

Schema[bewerken | brontekst bewerken]

Relatie leiding-lid animatorprofiel.png

Kenmerken[bewerken | brontekst bewerken]

 • Afstand
 • Minder opvoedkundigere band
 • Belang aan orde en authoriteit

Voordelen:

 • ...

Nadelen:

 • ...

Jinbegeleiding profiel[bewerken | brontekst bewerken]

Doelstelling[bewerken | brontekst bewerken]

Jins - Loodsen (17/18 jaar) is een extra tak bij de federatie Scouts en Gidsen Vlaanderen ter voorbereiding van het leidingzijn. De leden zelf dragen een grote verantwoordelijkheid voor het organiseren van hun eigen vergaderingen.

Schema[bewerken | brontekst bewerken]

Relatie leiding-lid jinbegeleiding.png

Kenmerken[bewerken | brontekst bewerken]

Bij Jins valt de afhankelijkspositie ten opzichte van hun begeleiding voor het grootste gedeelte weg en kom je dichter bij een gelijkgestelde relatie. Echter blijf je wanneer het er op aankomt in de positie van opvoeder, ook al is het niet meer echt de bedoeling om nog echt als opvoeder naar voren te treden.

Andere profielen[bewerken | brontekst bewerken]

Wettelijk kader[bewerken | brontekst bewerken]

Belgische wetgeving[bewerken | brontekst bewerken]

Nederlandse wetgeving[bewerken | brontekst bewerken]

Universeel verdrag voor de rechten van het kind[bewerken | brontekst bewerken]

Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.