Rijksdriehoeksgrid

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
De Onze Lieve Vrouwe Toren ter Amersfoort. Start punt van Het RD.

Het Rijksdriehoeksgrid/stelsel (RD) is het nationale coördinatenstelsel van Nederland. Het RD-stelsel is terug te vinden op de Nederlandse Topografische Kaarten of topografische kaarten.

De oorsprong van het Rijksdriehoeksgrid/stelsel was de spits van de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort. Daarom wordt ook wel gesproken van Amersfoortcoördinaten. De oorsprong van het assenstelsel is echter in de periode 1960-1978 verplaatst: 155 km naar het westen en 463 km naar het zuiden (120 km ten zuidoosten van Parijs) zodat de O.L.V.-toren nu de coördinaten X = 155 000, Y = 463 000 heeft.

Door deze verschuiving heeft elk punt in Nederland nu altijd een positieve waarde voor x en y en is de waarde van y-coördinaat altijd groter dan die van de x-coördinaat. Hierdoor kan geen verwarring optreden tussen de x- en de y-coördinaat, de x-waarde (Noord-Zuid) ligt namelijk tussen 0 en 300 km en de y-waarde (West-Oost) tussen 300 en 620 km.

Driehoeksmeting

Om ervoor te zorgen dat iedereen Nederland in RD kan werken, onderhoudt de afdeling Rijksdriehoeksmeting van het Kadaster punten in heel Nederland waarvan zij de RD-coördinaten bepaald hebben. Voor ongeveer 5500 van deze zogenaamde RD-punten (voor het grootste deel kerktorens) is de ligging nauwkeurig bepaald door middel van driehoeksmeting.

Driehoeksmeting[bewerken | brontekst bewerken]

Een driehoeksmeting of triangulatie is een meting waarbij men gebruik maakt van de eigenschap van een driehoek dat de driehoek volledig is bepaald wanneer we een zijde (de basis) en de aanliggende hoeken kennen. De driehoeksmeting maakt gebruik van de formules uit de goniometrie, met name de sinusregel.

Als voorbeeld een zeilboot die wordt waargenomen vanaf twee punten op het strand. De onderlinge afstand b is bekend, of kan worden berekend uit de coördinaten van A en B en vormt de basis van een driehoek met de zeilboot als derde punt. De waarnemers in A en C meten elk de hoek waaronder ze de zeilboot waarnemen. Met deze drie gegevens kan de positie van de zeilboot in de driehoek worden berekend. De waarnemers kunnen nu ook de lengtes van de twee andere zijden uitrekenen en dus de afstand van elk punt tot de boot. De lengte van elke zijde kan weer dienen als basis voor een nieuwe driehoeksmeting.


De ijkbasis van dit driehoeksnet ligt op de Zilvensche heide ten zuidwesten van Loenen. De ijkbasis is een traject van ongeveer 600 meter lang waarvan de eindpunten op zware betonnen fundamenten exact gemarkeerd zijn. De bodem van de Zilvensche heide is de stabielste van Nederland en ze is ver verwijderd van geologische breuken, zodat de afstand niet door verzakkingen en aardverschuivingen kan wijzigen. Sinds de komst van GPS-metingen wordt de ijkbasis niet meer gebruikt

Oorspronkelijke Nulpunt van de Rijksdriehoeksmeting aan de voet van de O.L.V. toren in Amersfoort.
De ijkbasis in Loenen

RD ijkpunten[bewerken | brontekst bewerken]

Onze Lieve Vrouwetoren, Amersfoort

IJkbasis, Loenen

Andere veel gebruikte stelsels / projecties[bewerken | brontekst bewerken]

  • Lambert 2008 het nationale coördinatenstelsel van België;
  • Lambert (Frankrijk) het nationale coördinatenstelsel van Frankrijk;
  • Het nationale coördinatenstelsel van Duitsland is een transversale mercatorprojectie en wordt vaak Gauß-Krüger genoemd.
  • WGS84 (World Geodetic System), een mondiaal referentiestelsel (Kaartdatum) gedefinieerd voor GPS;
  • ETRS89 (European Terrestrial Reference System) hèt Europees systeem dat meebeweegt met de Europese continentale plaat, wordt naast de RD-coördinaten gebruikt op nieuwe topografische kaarten van de Topografische Dienst en het Kadaster;

Uiterste Coördinaten[bewerken | brontekst bewerken]

Voor een overzicht van uiterste Coördinaten , zie Uiterste Geografisch punten

Externe Links[bewerken | brontekst bewerken]

http://www.geogames.nl/meetpunten/ - Geocaching, RD Meetpunten jacht

https://rdinfo.kadaster.nl/rd/transformator.html - Coördinatietransformator GPS

Bronnen en referenties

Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.