Scouting Nederland

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Scouting Nederland
Afkorting
 SN 
Logo Scouting Nederland.svg
Icon girl guide.svgIcon boy scout.svg Meisjes en Jongens
Adres
Larikslaan 5 
Leusden ­Nederland
Opgericht
6 januari 1973
Voorganger(s)
Website
Bezig met het laden van de kaart...

Scouting Nederland (SN) is de samenwerkingsvereniging van scoutinggroepen in Nederland. De vereniging ontstond op 6 januari 1973[1] uit een fusie tussen de toenmalige verenigingen voor Padvinders, Verkenners, Padvindsters en Gidsen: de NPV, de KV, de NG en de NPG.

Nuvola single chevron right.svg Voor de geschiedenis van de scoutingbeweging in Nederland zie Scouting in Nederland

Taken[bewerken | brontekst bewerken]

Scouting Nederland maakt beleid om daarmee de scoutinggroepen in Nederland te helpen. Verschillende teams houden zich elk met afzonderlijke gebieden bezig. Zo is er bijvoorbeeld een Juristenteam en heeft een team een ARBO-checklijst ontwikkeld, om het voor elkaar te krijgen dat Nederlandse scoutinggroepen aan de ARBO-wetgeving konden voldoen.

Leden van Scouting Nederland[bewerken | brontekst bewerken]

Bij Scouting Nederland zijn circa 1.300 zelfstandige Scoutinggroepen en kringen aangesloten. Elke groep kent een leeftijdsgebonden spelaanbod voor de jeugdleden. Scouting wordt in Nederland onderverdeeld in zes verschillende leeftijdscategorieën, speltakken genoemd. Het spelaanbod wordt gegeven door een getraind kader van vrijwilligers.

Scouting Nederland heeft anno 2005 ruim 90.000 jeugdleden, 25.000 kaderleden en 3.000 Plusscouts. Scouting in Nederland staat open voor iedereen ongeacht geloof, ras, huidskleur, handicap, politieke achtergrond, seksuele voorkeur, jong en oud. Slechts een zeer klein aantal scoutinggroepen is in Nederland niet aangesloten bij Scouting Nederland.

Scouting Nederland zelf is aangesloten bij de World Organisation of the Scout Movement (WOSM) en de World Association of Girl Guides & Girl Scouting (WAGGGS).

Er zijn vier standaard vormen van spelaanbod voor kinderen van 5 tot 23 jaar:

 1. (Land)scouts, de grootste speltak (verschillende uniformen, hangt af van de speltak)
 2. Waterscouts, hier staat het water centraal. In de zomer vaar je (meestal op een lelievlet), en in de winter zorg je voor het onderhoud van het materiaal. (blauw uniform)
 3. Luchtscouts, hier staat lucht(vaart) en aanverwante zaken zoals vliegtuigherkenning centraal. Er zijn een stuk of 15 van deze groepen in Nederland, (grijs uniform)
 4. Scouts met Bijzondere Eisen (BE), hier wordt het gewone scoutingspel gespeeld maar aanpast aan de beperkingen.

En twee bijzondere:

 1. Muziekscouts , muziekscouts hebben zich verenigd in bandgroepen. Bij deze groepen loopt de leeftijd wat meer door elkaar. Ieder jaar wordt er ook het Landelijke Band Concours gehouden.
 2. Ruiterscouts, Ruiterscouts hebben interesses met paarden.

Voor 2004 was Scouting alleen toegangelijk voor jeugd tot 23 jaar en leiding, maar sinds dat jaar is voor leden van 23 jaar en ouder de speltak Plusscouts.

Het hoofdkantoor van SN bevindt zich in Leusden.

Landelijk Service Centrum
Scouting Nederland
Larikslaan 5
3830 AE LEUSDEN

Organisatie en structuur[bewerken | brontekst bewerken]

De structuur van Scouting Nederland is als volgt opgebouwd:

Groeps- en speltakniveau[bewerken | brontekst bewerken]

Nuvola single chevron right.svg Zie scoutinggroep voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijna alle groepen zijn een vereniging. Alle scoutinggroepen hebben een naam. Ook de individuele speltakken binnen de groep kunnen een naam hebben. Scoutinggroepen hebben gewoonlijk ten minste een speltak voor elke leeftijdsgroep. Bijna alle scoutinggroepen in Nederland staan open voor zowel jongens als meisjes. Soms zijn de speltakken wel gesplitst op geslacht.

Diversiteit door bewegingsvrijheid[bewerken | brontekst bewerken]

Binnen het door Scouting Nederland gestelde kader hebben individuele groepen een tamelijk grote vrijheid om bepaalde zaken zelf te regelen, waardoor er een grote verscheidenheid is tussen groepen. Groepen kunnen bijvoorbeeld kiezen voor:

 • gemengde of niet-gemengde speltakken
 • een levensbeschouwelijke grondslag
 • optionele uniform-delen

Groepsraad[bewerken | brontekst bewerken]

Nuvola single chevron right.svg Zie groepsraad voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Iedere groep heeft een groepsraad. Deze vergadert een aantal keren per jaar. Aan de groepsraad kunnen deelnemen:

 • leiding van iedere speltak
 • begeleiding van iedere jongerentak
 • andere personen, per scoutinggroep verschillend, zoals bijvoorbeeld oudervertegenwoordiging/ouderraad, commissieleden

In de groepsraad worden lopende zaken besproken over de dagelijkse gang van zaken binnen een groep.Voor de invoering van de groep als vereniging was de groepsraad het hoogste orgaan binnen een scoutinggroep.

Algemene vergadering[bewerken | brontekst bewerken]

Sinds de invoering van de groep als vereniging rond 2010, organiseert iedere groep minimaal één keer per jaar een Algemene Vergadering. Hierbij zijn oudervertegenwoordigers van jeugdspeltakken en jongerenvertegenwoordigers van de jongerenspeltakken uitgenodigd. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid en de jaarrekening. De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van een scoutinggroep.

Stichtingsbestuur[bewerken | brontekst bewerken]

Veel groepen hebben ook een (beheers)stichting. Deze beheert het gebouw en/of het materiaal van de groep.

Regionaal niveau[bewerken | brontekst bewerken]

Nuvola single chevron right.svg Zie regio en admiraliteit voor de hoofdartikelen over dit onderwerp.

Alle groepen in de geografisch gebied zijn op grond van het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland verbonden aan een regio. De regio organiseert vaak gezamenlijke spelen, sportwedstrijden en de regionale scouting wedstrijden (voor scouts). De regio verzorgt ook trainingen voor kaderleden, soms in samenwerking met naburige regio's. Ook kan de regio groepen ondersteunen wanneer deze problemen ondervindt, zowel op bestuurlijk als op andere niveaus.

Ondersteuning van groepen[bewerken | brontekst bewerken]

De regio's zijn er om de scoutinggroepen te ondersteunen. Iedere regio houdt een aantal keer per jaar een regioraad. In deze regioraad zitten afgevaardigden van de groepen, vaak de groepsvoorzitters. In de regioraad legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid en de jaarrekening. De regioraad is het hoogste orgaan van een regio. Formeel komen zaken aan de orde zoals:

Landelijk niveau[bewerken | brontekst bewerken]

Het bestuur van Scouting Nederland bestaat uit 9 leden. Dit bestuur wordt in zijn taken ondersteund door het Landelijk ServiceCentrum.

Landelijk ServiceCentrum[bewerken | brontekst bewerken]

Nuvola single chevron right.svg Zie Landelijk Service Centrum voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Het Landelijk ServiceCentrum van Scouting Nederland in Leusden voert de besluiten uit van het landelijk bestuur en de landelijke raad. In de landelijke raad is iedere regio vertegenwoordigd.

Het LSC ondersteunt de regio's en ondersteunt verder bij het maken en uitvoeren van landelijk beleid, het organiseren van de Scouting Academy, de ontwikkeling van het spel en bij landelijke evenementen. Voorbeelden van evenementen zijn het twee-jaarlijkse leidersweekend Scout-In, de Landelijke ScoutingWedstrijden. Zij vallen onder de afdeling Landelijke Ledenactiviteiten

Bestuur scouting Nederland[bewerken | brontekst bewerken]

Nuvola single chevron right.svg Zie Landelijk bestuur voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Het landelijk bestuur bepaalt de koers van de vereniging. Zij wordt gecontroleerd door de landelijke raad.

Waterwerk[bewerken | brontekst bewerken]

Naast de organisatie in Regio's, is het waterwerk (zeeverkenners) ook nog verdeeld in regionale admiraliteiten en de landelijke admiraliteit. Zij organiseren activiteiten voor watergroepen, zoals (landelijk) het Nationale Water Kamp(NaWaKa).

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Plannen voor de fusie[bewerken | brontekst bewerken]

De ontstaansgeschiedenis van de organisatie Scouting Nederland begon concreet in de jaren 60. Op dat moment waren er vier landelijke organisaties die zich met Scouting bezig hielden: de 'open-voor-allen' Vereniging de Nederlandse Padvinders (NPV), 30 duizend leden en het 'Nederlandse Padvindstersgilde (NPG), 20 duizend leden met daarnaast de 'gesloten' Katholieke Verkenners (KV), 35 duizend leden en de 'gesloten' (Katholieke) Nederlandse Gidsen (NG), 35 duizend leden. Zij werden gesubsidieerd door de Nederlandse regering. Mevrouw Marga Klompé, eind jaren '60 de Minister die over deze subsidieregeling besliste, had geconstateerd dat de Vier hetzelfde spel speelden en er feitelijk maar kleine verschillen waren. Zij kwam tot de conclusie dat het belastinggeld beter besteed zou worden als zij slechts met één vereniging van doen zou hebben.

Ontwikkelingen in die richting waren er al ontstaan tijdens de Duitse bezetting (1940-1945) toen Scouting en Guiding verboden waren. Zowel in de NPV als de KV was het streven ontstaan om na de Bevrijding weer te komen tot één nationale scoutingorganisatie. In 1947 was men zo ver en slechts door het ingrijpen van de Rooms-katholieke kerkleiding was dit verhinderd. De idee bleef echter bij velen bestaan. Toen echter mevrouw Klompé druk begon uit te oefenen bevorderde dit wel het herleven van het oude ideaal, tijdens de Duitse onderdrukking ontstaan. Alleen ging de Minister wat verder, zij wilde ook dat de meisjesorganisaties zouden opgaan in de op te richten nationale eenheidsorganisatie. In maart 1966 richten de vier organisaties gezamenlijk een werkgroep op. Op 26 september 1966 tekenden NPV en KV een intentie verklaring om te komen tot de vorming van een Federatie Scouting Nederland.[2] In 1968 gingen de Nationale Padvindersraad en de Nationale Padvindstersraad op in de Federatie Scouting Nederland. Op 23 april 1970 - Sint-Jorisdag - maakten NPV en KV hun voornemen bekend om in 1972 te fuseren, maar er werd nog niet gedacht om ook de NPG en de NG in de fusie mee te nemen.

Kritiek[bewerken | brontekst bewerken]

De fusiebesprekingen begonnen. Er waren onderhandelingen op nationaal-, gewestelijk- en districtsniveau. Het was een moeilijke tijd. Er waren voor- en tegenstanders in alle vier de organisaties. De nu oudere "jongeren" van tijdens de oorlog, die hun eenheidsideaal eindelijk tot verwerkelijking zagen komen werkten hard en enthousiast mee. Er waren ook tegenstanders, vooral in de NPV, bijvoorbeeld omdat men beslist niet met de KV wilde fuseren. De KV was in de jaren zestig voorzichtig begonnen met het moderniseren van hun spel, terwijl de NPV veel meer vast hield aan het traditionele spel.

Verder waren er bezwaren tegen het ook opgaan van de meisjesorganisaties in de nieuwe beweging, onder andere omdat het spel en de tradities van de meisjes sterk afweken van dat van jongens. Zeker het spel van de NG week sterk af door de invloed van de Franse Gidsenbeweging.

Door een snelle fusie werd verzuimd de spelregels van de vier koepelorganisaties, die verschillend waren, goed te bewerken en goede, duidelijke regels op te stellen voor de nieuwe vereniging, voor deze zou worden opgericht. Onder het motto "Dat komt later wel" werd het wat rommelig. De meisjesorgansaties waren bang het onderspit te delven en dit gebeurde naderhand ook. Goede, ervaren leiders en leidsters liepen kwaad weg en andere goedwillenden voelden zich daardoor weer in de steek gelaten. De leeggekomen plaatsen werden soms opgevuld door veelal onervaren ééndagsvliegen met de gekste ideeën.

De nieuwe landelijke vereniging Scouting Nederland kende dus geen glorieuze start. Er werd een embleem vastgesteld voor Scouting Nederland zonder de internationale lelie en/of het klaverblad. Als men het draaide was het precies het logo van een toenmalige grote nationale kruidenierswinkel keten, De Gruyter (Gruyter.png). Een storm van protest stak op, ook internationaal. WOSM en WAGGGS vonden het embleem onaanvaardbaar. Daarop stelde het landelijk bestuur voor om het embleem te voorzien van een klein klaverblad en een kleine lelie. Maar ook dat werd niet geaccepteerd. In juni 1974 koos de landelijke raad voor de combinatie van de beide wereldinsignes, in de kleuren geel en paars.

Moeilijkheden waren er ook over de Wet en de Belofte. Opnieuw moesten WOSM en WAGGGS ingrijpen en was Scouting Nederland gedurende korte tijd even geen lid van beide organisaties, hetgeen de leden niet bekend was. Pas in de jaren tachtig werd de schade weer hersteld en keerde veel uit de oude tijd terug.

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]

Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.