Scoutinggroep

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Een Scoutinggroep is een vereniging waarbij een jeugdlid het spel van scouting kan komen spelen. In de breedste vorm kan een scoutinggroep jeugd en jongeren (de jeugdleden) vermaken.

De groepen zijn verdeeld in leeftijdscategorieën, zodat het programma aansluit op de belevingswereld van de kinderen van een bepaalde leeftijd. Deze leeftijdsgroepen worden (spel)takken genoemd. Veel scoutinggroepen draaien "gemengd" (met jongens en meisjes in één groep), maar er zijn ook groepen met enkel meisjes of enkel jongens, of waarbij er meestal gescheiden programma's worden gedraaid. Hoewel dat op het eerste gezicht een beetje uit de tijd lijkt, blijken zowel jongens als meisjes het soms toch prettig te vinden om eens wat te ondernemen met alleen meisjes/jongens.

In principe zijn scoutinggroepen bezig met "het spel van scouting" spelen, dat oorspronkelijk bedacht werd door Robert Baden-Powell, maar inmiddels geeft iedere groep daar toch min of meer zijn eigen invulling in. De ene groep zal meer de nadruk leggen op het buitenleven en het overdragen van scoutingkennis en -technieken, terwijl de andere groep meer de nadruk legt op het bezighouden van de jeugdleden met spelletjes en andere leuke programma's.

Het werven van nieuwe leden doen scoutinggroepen heel verschillend, maar meestal komen nieuwe leden met scouting in aanraking doordat er al een vriendje of familielid bij zit, en het nieuwe lid een keertje meeneemt.

Scoutinggroepen van Scouting Nederland[bewerken | brontekst bewerken]

Scoutinggroepen van Scouting Nederland zijn (sinds 2006) verenigingen. Je kan lid worden vanaf je 5de levensjaar en het is de scoutinggroep vrij een signatuur te kiezen zoals: Rooms-katholiek, gereformeerd, open enzovoort De leeftijdsgroepen worden speltakken genoemd. Er wordt meestal elke zaterdag bijeengekomen per speltak, jongere speltakken zoals bevers komen bij een aantal groepen op een doordeweekse dag vroeg in de avond of op woensdagmiddag bijeen, oudere speltakken op een avond. Deze bijeenkomst wordt een 'opkomst' genoemd. Het aantal speltakken is afhankelijk van de keuzes die de groep heeft gemaakt, of simpelweg van het aanbod van leden dat er voor een leeftijdsgroep is. Zo zijn er groepen zonder bevers (5 tot 7 jaar) of zonder Roverscouts (18+) of Plusscouts (23+). Sommige groepen hebben zelfs slechts een speltak (bijvoorbeeld startende groepen, of groepen Plusscouts of Roverscouts).

Op bestuurlijk vlak is het hoogste orgaan de groepsraad. Zij vergadert tenminste twee keer per jaar en bestaat uit het groepsbestuur en alle stafleden. Onderwerpen die de groepsraad aangaan zijn: speltechnisch beleid, speltakzaken, groepactiviteiten, (her)benoeming groepsbestuursleden, benoeming stafleden en teamleiders.

Bij de oprichting van een stichting is er een duidelijke tweede pijler in de organisatie. Dan komt het stichtingsbestuur erbij. Zij vergadert tenminste twee keer per jaar. Zitting in het stichtingsbestuur heeft: de totale groepsraad en eventuele overige stichtingsbestuursleden. Zonder een meerderheid van aanwezige groepsraadleden mag er niet vergaderd worden. Onderwerpen die het stichtingsbestuur aangaan zijn: roerende goederen, onroerende goederen en liquide middelen en (her)benoeming van stichtingsbestuursleden die niet vanzelfsprekend in het stichtingsbestuur zitting hebben. Eventueel kan er een dagelijks bestuur worden aangesteld voor een vlottere afhandeling van alle gebieden van het stichtingsbestuur.

Bij de oprichting van een vereniging is er een verenigingsbestuur. Het verschil is dat er dan geen tweede pijler meer is die puur over bezit en financiën gaat. Er is dan één dagelijks bestuur, het groepsbestuur. Hierdoor worden de taken van het groepsbestuur uitgebreider dan in de stichtingsvorm. Het verenigingsbestuur vergadert tenminste twee maal per jaar. In geval van een vereniging is er ook een ouderraad.

Scoutinggroepen van Scouts en Gidsen Vlaanderen[bewerken | brontekst bewerken]

Scoutinggroepen van Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn van origine Rooms-katholiek, maar hebben deze signatuur in de afgelopen decennia grotendeels laten varen. De leeftijdsgroepen worden takken genoemd. Elke zondag wordt er bijeengekomen per tak. Deze bijeenkomst wordt een 'vergadering' genoemd. Het aantal speltakken is afhankelijk van de keuzes die de groep heeft gemaakt, of simpelweg van het aanbod van leden dat er voor een leeftijdsgroep is. Zo zijn er groepen zonder kapoenen (6 tot 7 jaar) of zonder jins (17 jaar). Je kan lid worden vanaf je zesde levensjaar.

Eenheden van FOS (Vlaanderen)[bewerken | brontekst bewerken]

De eenheden van FOS Open Scouting zijn de basis van de federatie. Zij vormen als het ware het uithangbord van Open Scouting in Vlaanderen.

Zoals de naam laat vermoeden, hebben Scoutinggroepen binnen FOS Open Scouting een grote graad van zelfstandigheid. Een eenheid wordt gecoördineerd door een eenheidsleiding-team. Eenheden sturen elk een aantal afgevaardigden naar de Algemene Vergadering van FOS.

Door FOS wordt een leeftijdsindeling van de takken aangeraden, eenheden passen die structuur dikwijls aan aan hun lokale noden en principes.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Nederland[bewerken | brontekst bewerken]

Vanaf 1929 kende de vereniging De Nederlandsche Padvinders groepen met aan het hoofd een groepsleider[1]. Een groep bestond uit een welpenhorde, een verkennerstroep en een voortrekkersstam. Voor die tijd waren de hordes, troepen en stammen verenigd in plaatselijke afdelingen. Dit werkte niet meer goed omdat in de loop van tijd er meerdere afdelingen in een aantal plaatsen waren ontstaan en sommige hordes, troepen en stammen buiten een afdeling rechtstreeks ingeschreven werden bij de landelijke organisatie.

In de jaren tien van de twintigste eeuw werd "groep" gebruikt voor wat later patrouille zou gaan heetten, dit gold vooral voor de oprichting van de NPV.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.