Scoutinggroep ds Ferguson

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Scouting Ferguson
Crest.png
Das Ferguson of Atholl.png
Logo Scouting Nederland.svg Scouting Nederland
Regio Den Haag
nr.
2408 (oud 241103)
Lampe a huile.jpg Openbaar
Den Haag
Nederland
Icon girl guide.svgIcon boy scout.svg Meisjes en jongens
Leden
210
Opgericht
17 augustus 1918
Website
Bezig met het laden van de kaart...
52° 3' 59", 4° 14' 2"
52.066380555556, 4.2339

RD:75 920-453 749
31U 584580m E 5769139m N

Scoutinggroep ds Ferguson is een scoutinggroep in Den Haag

Geschiedenis[bewerken]

De oprichting[bewerken]

De groep is opgericht door Oubaas Joh. J. Buitendijk op 17 augustus 1918, hoewel sommige oude bronnen 13 augustus 1918 vermelden. Het was een verkennerstroep, deel uitmakend van de "Haagsche C.J.M.V.-Padvindersvereeniging" en ingeschreven als Troep 4. De kleur van de das was wit, net als alle C.J.M.V-groepen. De C.J.M.V-groepen verenigden zich in de landelijke vereniging N.C.V.P, (De Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvinders). Troep 4 werd Groep 10 in maart 1928 door de toetreding van de N.C.V.P-groepen tot De Nederlandse Padvinders (NPVVereniging "De Nederlands(ch)e Padvinders"). In 1938 kreeg de groep de naam van wijlen ds C. Ferguson en werd de witte das vervangen door de tartan van de clan Ferguson of Kilkerran.

Groep 10 wordt ds Fergusongroep[bewerken]

1 november 1938 was een heel belangrijke dag voor Groep 10. Zij kreeg een naam! Op die datum werd haar vergund de naam van wijlen ds C. Ferguson te voeren, welke eer haar werd verleend door mevrouw W.T.L. Ferguson-Jens. Zij stelde het op prijs, dat de naam Ferguson in de padvinderij zou blijven voortleven. Zij wenste voorts, dit recht slechts aan één groep te geven. Met het aanvaarden van de naam werd de Groep tevens het recht geschonken het familiewapen met de badges en de clankleuren (tartan) te voeren.

Tartan Ferguson[bewerken]

Zoals bekend, zijn de Schotse families verdeeld in clans, die elk hun eigen kleuren hebben, terug te vinden in het Schotse ruitmotief. De groepsdas is uitgevoerd in de originele kleuren van de Clan Ferguson.: een combinatie van groen, blauw, wit, zwart en rood.

De groepshuizen[bewerken]

De huisvesting van scoutinggroepen is altijd moeizaam geweest. Scoutinggroep ds Ferguson is daar geen uitzondering op. Het is een geschiedenis van vallen en opstaan; van pover naar riant.

De eerste groepshuizen[bewerken]

WORDT AANGEPAST

Asterstraat 94[bewerken]

WORDT AANGEPAST

Fahrenheitstraat 224[bewerken]

WORDT AANGEPAST

Van de Mient naar de Cederstraat 29[bewerken]

WORDT AANGEPAST

Muurbloemweg 145 (Duinhut I)[bewerken]

WORDT AANGEPAST

Muurbloemweg 145 (Duinhut II)[bewerken]

WORDT AANBGEPAST

Wijndaelerweg 10-12 (Arendsnest en Damiategebouw) en de Van Lippe Biesterfeldweg 146[bewerken]

WORDT AABGEPAST

Muurbloemweg 41 (De Clan)[bewerken]

WORDT AANBGEPAST

Onderdelen[bewerken]

Het is op 17 augustus 1918 begonnen met een verkennerstroep onder leiding van hopman J.J. Buitendijk. Later is de groep uitgebreid met de voortrekkersploeg "De Nachtuilen" op 12 maart 1921 en met de welpenhorde in februari 1922. In februari 1928 werd de groep gecompleteerd met een Groepscomité, bestaande uit de heren Kalis, Den Outer en De Haas. De groep telde bij het 12 1/2-jarig bestaan (1931) 60 leden: 24 verkenners, 26 welpen, 4 voortrekkers en 6 leiders. Op 12 oktober 1961 wordt groepsstichting opgericht. In april 1972 wordt de Jan van Hooffgroep (groep 83) opgeheven. Deze groep deelde de zolder met de Fergusongroep in de Cederstraat. Er komen twee leiders en een paar verkenners naar de troep. De twee leiders zijn de vaandrigs Hans Rusche en Reinhold ter Horst. De stam wordt opgericht op 1 september 1972; dit onderdeel bestaat maar kort. Eerst in 1973 breidt de groep uit. Door de fusie van alle scoutingverenigingen in Nederland tot Scouting Nederland kunnen ook meisjes lid worden van de ds Fergusongroep. Er was in de Duinhut I ook ruimte om de groep uit te breiden. Op 21 maart 1973 start akela Annie Regeer een woensdagmiddaghorde die heel snel groeit. Dit was een initiatief dat al in oktober 1972 wenselijk was. In mei 1973 kiest de zaterdaghorde de naam Kilkerran en de woensdagmiddaghorde de naam Galloway. Op 2 juli 1973 wordt besloten de troep te splitsen in een juniorentroep onder leiding van hopman Leo (II) Plugge en een seniorentroep onder leiding van hopman Hans-Bert Griffioen. In dat scoutingseizoen verdubbelt bijna het aantal leden. De kabouterkring start op 1 september 1973 onder naam Muurbloem met twee meisjes, Saskia Merkenstein en Kavita Biharie. De eerste leidsters zijn Oehoe Yvonne Boll en Oebie Bea Sipsma. Het padvindstersvendel wordt opgericht op 8 februari 1975 en de onderdeelsnaam is The Sunflower. De leiding is in handen van mevrouw Reiber (padvindstersnaam Alk) en Chil Wilma van Oostrom. De eerste padvindsters zijn Karin en Mariette Schilt, Marjo Schoenmaker, Kavita Biharie en Joke Fransen en zij worden geïnstalleerd op 18 april 1975. Dat alles in het bijzijn van het Sterrenvendel van De Mohicanen als de vlaggenwacht. Ook werd in 1975 (1 september) de stam nieuw leven ingeblazen: de seniorentroep wordt de Cobrastam; hopman Griffioen wordt oûbaas. In september 1978 treedt een van de troepen van de Mohicanen toe tot de Fergusongroep. Deze troep staat onder leiding van hopman Dick van Elsas en de vaandrigs Micha Lisetsky en Ron Willems of Brilman. Als onderdeelsnaam kiezen zij Pink Panther en hebben bijeenkomsten op vrijdagavonden. De zaterdagtroep kiest op hetzelfde moment ter onderscheid als onderdeelsnaam Stierentroep. Helaas wordt in februari 1979 de Kilkerranhorde opgeheven, de welpen gaan over naar de troepen of naar de Gallowayhorde op woensdag. In september van 1979 wordt ook de Cobrastam opgeheven. De Pink Panthertroep wordt opgeheven in juni 1980 vanwege gebrek aan leden. Op 1 januari 1980 worden de rowans en sherpa’s opgericht als “Adam en Eva”. Dit onderdeel wordt begeleid door de chefs Marijke Hodes en Reinhold ter Horst. Het onderdeel wordt op 1 september 1982 al weer opgeheven omdat de leden oud genoeg zijn om de Cobrastam her op te richten. De adviseurs zijn Reinhold ter Horst, Dirk van Alphen en Piet Döbelman. De Kilkerranhorde wordt op 1 september 1982 heropgericht onder leiding van akela Hans Rusche. Een jaar later (september 1983) wordt de het rowan-sherpaonderdeel weer opgericht en wordt de naam “Paradijsvogels” gekozen. Het onderdeel wordt begeleid door chefs Rabindre Biharie en Christel Bos. De Gallowayhorde wordt opgeheven in september 1984, de leden gaan naar de troep of de Kilkerranhorde. De Bevers worden op 1 maart 1986 gestart onder leiding van Karin Bos. De eerste bevers zijn Machteld Julsing, Stefan Julizar, Roderick en Matthieu Rusche en Anne de Zwaan. In september 1987 worden de kabouterkring Muurbloem en de Kilkerranhorde samengevoegd onder leiding van akela Annemieke Döbelman omdat er geen leiding voor de kring gevonden kan worden. In december 1989 worden de Kilkerranhorde en de Muurbloemkring weer gesplitst. De kring staat onder leiding van Rado Bea Sipsma, kort daarop opgevolgd door Wilma van Oostrom. De Plusscouts worden gestart als Clanbar op 1 september 1998. Dat is avant la lettre want Scouting Nederland kent een dergelijke speltak niet. De Clanbar wordt op 1 september 2004 een officieel onderdeel als Plusscouts.

Drie groepen[bewerken]

WORDT AANGEPAST

Groepsbladen[bewerken]

Eerste jaren[bewerken]

De CJMV-padvinders (waaronder Troep 4 en later Groep 10, de latere ds Fergusongroep) publiceerden de belevenissen en activiteiten vanaf 1925 in een apart blad, "De CJMV-er" en later in een apart deel van het periodiek Reveille onder de titel CJMV-padvinder.

Ferguson Post[bewerken]

Al voor de Tweede Wereldoorlog is er sprake van een groepsblad met de naam Ferguson Post (1938). Helaas zijn er geen exemplaren uit die periode bewaard gebleven. Wanneer er met de Ferguson Post gestart is, is niet bekend. Met de bezetting van Nederland door Nazi-Duitsland zal de uitgave van de eerste Ferguson Post gestopt zijn.

De Roep van de ds Fergusongroep[bewerken]

In 1946 start een patrouille van Groep 10 met een eigen blad onder de naam De Otter (naar de patrouillenaam). Dit blad komt twee keer uit. Daarop neemt hopman Brus het initiatief blijkbaar over en start onder de naam De Roep van de ds Fergusongroep een groepsblad voor de drie Fergusongroepen. Gestencild op half folio en met een leuke kaftillustratie komt het voor het eerst uit in mei 1946, verschijnt maandelijks en komt voor het laatst in november 1946. In dit laatste nummer wordt het stopzetten uitgebreid toegelicht: gebrek aan kopij, geld en belangstelling.

Ferguson Post[bewerken]

In november 1947 verschijnt de eerste aflevering van de Ferguson Post. Het is niet meer dan een dubbelgevouwen A4 met een inlegvel voor aanmelding als donateur. Het is een periodiek voor Troep 10 (!) dat maandelijks uitkomt. In januari 1948 wordt de Ferguson Post het officiële orgaan van Groep 10. Het blad bevat nu twee dubbelgevouwen foliovellen en komt ongeveer maandelijks uit tot en met 1950. Dan is er een hiaat in het Ferguson Post-archief. Het eerstvolgende exemplaar is van 14 oktober 1961. Dan start de Ferguson Post weer met nummer 1 van jaargang 1. Het is nog steeds een dubbelgevouwen A4 en bestaat uit enkele pagina’s. Het blad wordt goed ontvangen en het tweede nummer heeft een kaft en het aantal pagina’s is toegenomen naar 12. Op 15 april 1964 wordt de Ferguson Post een A4-blad met meerdere pagina’s, vaste rubrieken en een vaste kaftopdruk. De illustraties worden verzorgd door de heer W. Doeve (familie van Eppo Doeve, de tekenaar) en het stencilwerk in die jaren vindt plaats door hopman George Elbers van de Burgemeester De Monchygroep. (Hopman George Elbers overlijdt in 2005). De ds Ferguson II (groep 64) heeft een groepsblad in 1965 met de naam Impeesa; daarover wordt in de Ferguson Post melding gemaakt. Men wil afstemmen omdat nogal wat berichten voor beide groepen gelden en dat scheelt typ- en stencilwerk. De afloop hiervan is niet bekend.

In januari en februari 1976 verschijnt naast de Ferguson Post een aparte uitgave onder de naam Galloway Post. In dit jaar wijzigt de redactie van samenstelling en verandert ook de aard van de inhoud van het groepsblad. Er zijn veel minder organisatorische en financiële mededelingen en verschijnen meer bijdragen van leiders en kinderen; vertrouwde rubrieken zoals de Zonnebloemen blijven. Met de fusie van de padvindersorganisaties tot Scouting Nederland brengt ook uniformveranderingen met zich mee; in oktober 1976 wordt een exemplaar van de ScoutShopcatalogus aan de Ferguson Post geniet. De Ferguson Post gaat weer over op een A5-formaat in september 1983 en in mei 1985 weer terug naar een A4-formaat.

Speltakken[bewerken]

De groep heeft de volgende speltakken:

Activiteiten[bewerken]

De groep doet mee aan ... en organiseert ......