Scoutpedia.nl:Privacybeleid

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Wanneer u pagina's op deze ScoutWiki leest, wordt er niet meer informatie verzameld dan gebruikelijk is bij websites in de serverslog.

Wanneer u meedoet met de ScoutWiki Netwerkprojecten bent u verantwoordelijk voor elk woord dat u publiceert. Wanneer u iets schrijft, wordt het in het algemeen voor eeuwig bewaard. Dit geldt voor alle naamruimten.

Publiceren op ScoutWiki en publieke informatie[brontekst bewerken]

Het bezoeken van een website leidt niet tot publiekelijk beschikbare informatie. Wanneer u een pagina wijzigt, publiceert u een document. Dit is een openbare gebeurtenis en u identificeert uzelf in het openbaar met uw wijziging als auteur.

Identificatie van een auteur[brontekst bewerken]

Wanneer u een pagina publiceert of iets wijzigt, kunt u al dan niet ingelogd zijn.

  • Als u ingelogd bent, wordt u geïdentificeerd door uw gebruikersnaam. Dit kan een echte naam zijn of een pseudoniem. U bepaalt zelf uw naam; sommige namen zijn echter niet toegestaan.
  • Als u niet bent ingelogd, wordt u geïdentificeerd door uw netwerk, het IP-adres. Dit is een serie van nummers die uw internetadres voorstelt. Afhankelijk van uw verbinding kan dit nummer gedeeld worden met andere gebruikers of is het een uniek nummer. Met dit nummer kan uw woonplaats of gebied worden geïdentificeerd en in sommige gevallen kan dit ook leiden tot een directe publiekelijke identificatie van uw huisadres. Als u via een computer van uw bedrijf werkt, is het mogelijk dat uw werkgever uw IP-adres en uw bijdragen kan identificeren.

Indien u bezwaar heeft tegen de vrijgave van deze IP-gegevens, wordt u aangeraden gebruik te maken van uw naam of pseudoniem. In die gevallen is uw IP-adres niet openbaar bekend en wordt het maar voor een beperkte tijd intern opgeslagen in de logs. Onder sommige voorwaarden kan het echter door de ontwikkelaars worden nagezocht.

Cookies[brontekst bewerken]

De software probeert soms een of meer cookies in uw computer te zetten wanneer u Wikipedia bezoekt. U hoeft deze cookies niet te accepteren als u niet inlogt. Deze cookies worden meestal weer verwijderd als u uw browser sluit. Als u wel inlogt moet u wel cookies accepteren, omdat deze gebruikt worden om u te identificeren. U kunt ook automatisch ingelogd blijven op deze ScoutWiki. De cookie dat hiervoor gebruikt wordt, wordt na dertig dagen automatisch verwijderd. U bent vrij om deze cookies zelf te verwijderen, echter zonder de cookie kunt u niet ingelogd bewerken.

Wachtwoorden[brontekst bewerken]

Gebruikerswachtwoorden worden gebruikt om in te loggen. De gebruiker wordt aangeraden een goed wachtwoord te kiezen en het niet aan derden mee te delen. Niemand zal uw wachtwoord direct of indirect doorgeven.

Indien u uw e-mailadres hebt geregistreerd, kunt u op de aanmeld- en inschrijfpagina een nieuw wachtwoord aanvragen als u het oude vergeten bent of er andere redenen zijn om het te veranderen. U ontvangt een automatisch aangemaakte mail retour met als titel "Herinnering wachtwoord Wikipedia NL" en de volgende tekst:

Iemand, waarschijnlijk jij, heeft vanaf IP-adres $1 een verzoek gedaan tot het toezenden van een nieuw wachtwoord voor Scoutpedia.nl ($4). Er is een tijdelijk wachtwoord aangemaakt voor gebruiker "$2": "$3". Als dat je bedoeling was, meld je dan nu aan en kies een nieuw wachtwoord. Je tijdelijke wachtwoord vervalt over $5 dagen. Als iemand anders dan jij dit verzoek heeft gedaan of als je inmiddels het wachtwoord je herinnert en het niet langer wilt wijzigen, negeer dit bericht dan en blijf je bestaande wachtwoord gebruiken.

Uw wachtwoord wordt eenzijdig versleuteld. Het is daardoor onmogelijk het wachtwoord te achterhalen, want de versleuteling wordt opgeslagen en kan alleen door heel zware computerbewerkingen worden achterhaald.

Serverlogs[brontekst bewerken]

Elke keer als u een pagina ophaalt, stuurt u informatie naar de webserver. Deze informatie wordt opgeslagen en voor statistieken gebruikt. Het is niet de bedoeling identificeerbare informatie hiervan te gebruiken. Met behulp van de logs worden met behulp van programmatuur statistieken gemaakt. De ruwe gegevens worden niet publiekelijk gemaakt en in het algemeen na twee weken fysiek verwijderd.

De logdata worden soms gebruikt door de ontwikkelaars om problemen op te lossen en slechte 'webspiders' van de website te verwijderen. In gevallen van ernstig misbruik, worden de logs ook gebruikt om de gebruiker te achterhalen.

Vrijgeven van de logs[brontekst bewerken]

De gegevens worden in de volgende omstandigheden vrijgegeven:

  1. Indien ScoutWiki Netwerk hiervoor gerechtelijk verplicht wordt gesteld.
  2. Met toestemming van de gebruiker.
  3. Indien de informatie gegenereerd is door spiders of bots en de gegevens nodig zijn om technische problemen op te lossen.
  4. Wanneer een gebruiker ernstig vandalisme heeft gepleegd, kunnen de gegevens worden doorgegeven bij een klacht die bij uw internetserviceprovider wordt ingediend.
  5. Wanneer het nodig is om de rechten, eigendommen of veiligheid van het ScoutWiki Netwerk, zijn gebruikers of het publiek te garanderen.

ScoutWiki Netwerk staat geen publiekelijke distributie van de informatie onder enig andere voorwaarden toe, anders dan hierboven beschreven.

Gegevens delen met derde partijen[brontekst bewerken]

ScoutWiki Netwerk zal geen privé-informatie, zoals e-mailadressen, met derde partijen delen of aan hen verkopen, tenzij de gebruiker daarvoor expliciet toestemming geeft of Wikimedia daartoe wettelijk gedwongen is.

Veiligheid van de informatie[brontekst bewerken]

ScoutWiki Netwerk biedt geen enkele garantie voor de veiligheid van zijn systemen en de informatie die u geeft. Deze informatie is beschikbaar voor eenieder die toegang tot de servers heeft, net zoals dat voor iedere andere website ook geldt.

E-mail, mailinglists en IRC[brontekst bewerken]

E-mail[brontekst bewerken]

U mag een e-mailadres opgeven in uw Voorkeuren. Dit stelt ingelogde gebruikers in staat u berichten te sturen. Uw adres wordt niet vrijgegeven, tenzij u de e-mail beantwoordt of als de e-mail 'bouncet' (= als onbestelbaar retour afzender gaat). Het e-mailadres kan worden gebruikt door het ScoutWiki Netwerk om op grote schaal met zijn gebruikers te communiceren.

Als u geen e-mailadres opgeeft, is het niet mogelijk om het wachtwoord te veranderen indien u het vergeet.

U bent altijd vrij om het e-mailadres te verwijderen.

Tevens kan een gebruiker zijn of haar e-mailadres vermelden op de eigen gebruikerspagina. Dit is een vrije keuze en eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Achteraf weghalen van het e-mailadres kan, maar in de op ScoutWiki opgeslagen geschiedenis blijft het bestaan.

IRC[brontekst bewerken]

IRC-kanalen zijn geen officieel onderdeel van ScoutWiki Netwerk. Door gebruik te maken van een IRC-kanaal, kan uw IP-adres worden doorgestuurd naar andere gebruikers. De verschillende IRC-kanalen hebben alle een verschillend beleid m.b.t. de publicatie van de logs.

Gebruikersgegevens[brontekst bewerken]

Gegevens over gebruikers, zoals de tijden wanneer ze wijzigden en het aantal bijdragen dat zij publiekelijk hebben gemaakt, worden publiekelijk beschikbaar gesteld via lijsten met "gebruikersbijdragen" en worden soms in geaggregeerde vormen gepubliceerd door andere gebruikers.

Verwijderen van gebruikers[brontekst bewerken]

Gebruikersgegevens kunnen niet worden verwijderd nadat ze zijn aangemaakt. Het kan mogelijk zijn voor een bureaucraat om de naam te wijzigen, maar u dient hiervoor zelf het initiatief te nemen. Het ScoutWiki Netwerk garandeert niet dat de naam wordt verwijderd. Of specifieke gebruikersinformatie wordt verwijderd, is afhankelijk van het beleid binnen het project waarbinnen de informatie wordt gebruikt.

Verwijdering van gegevens[brontekst bewerken]

Tekst verwijderen van de ScoutWiki's is in werkelijkheid geen verwijdering. Onder normale omstandigheden zijn de gegevens nog steeds in de geschiedenis op te vragen. Zelfs indien een artikel werd verwijderd, kunnen moderatoren en beheerders zien wat er verwijderd was. Alleen ontwikkelaars zijn in staat gegevens fysiek te verwijderen en er is geen garantie dat dit ooit zal gebeuren, tenzij wettelijk gedwongen.