Scoutpedia.nl:Richtlijnen

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Help!

Help
Algemeen

Diversen
Opmaak-instructies
Tips en Trucs
Richtlijnen
Oefenen met wikicode
Voorkeuren instellen
Inspiratie voor artikelen

Standaarden
Standaardteksten
Scoutinggroep

Om Scoutpedia een niet te grote chaos te laten worden is het handig om aan een aantal Richtlijnen te houden. Het onderstaande geeft een overzicht van een aantal regels die al handig of bruikbaar gebleken zijn. Je opmerkingen, afwijzing of instemming met bepaalde regels, kunt je kwijt op de overlegpagina. We moeten erop vertrouwen dat we met elkaar goede gewoonten ontwikkelen en af en toe iemand een duwtje in de goede richting geven.

Op Scoutpedia geregistreerde gebruikers en moderatoren stellen primair, bij al hun handelingen en uitingen op Scoutpedia in de hoedanigheid van gebruiker of moderator, steeds het belang van Scoutpedia als encyclopedie en als gemeenschap, naar eigen inzicht, eer en geweten voorop, en dragen zelf de verantwoording voor alle consequenties van het eigen handelen die de gemeenschap daaraan verbindt.

Gulden regels[brontekst bewerken]

  • Schrijf vanuit een neutraal standpunt.
  • Maak je eigen werk. Pleeg geen plagiaat. Het gebruik van kopieën van andere pagina's zonder toestemming brengt Scoutpedia in juridische problemen.
  • Schrijf encyclopedisch. Artikelen moeten als zelfstandig stukje gelezen kunnen worden. We maken een encyclopedie, geen woordenboek, link-lijst of weblog. Gebruik daarom noch reclame, noch propaganda, schuttingtaal of informele taal.
  • Schrijf in het Nederlands. Er zijn ScoutWiki's in veel andere talen. Zie ScoutWiki Network.
  • Negeer alle regels. Als regels je nerveus maken en je het plezier ontnemen, negeer ze dan maar, gebruik je gezonde verstand en voel je vrij en ga je gang. Aanvaard dan echter wel dat er misschien discussie of protest komt. Accepteer altijd dat je pagina's door anderen aangepast of zelfs verwijderd worden als ze niet aan de echte regels voldoen.

Voorgestelde regels[brontekst bewerken]

Inhoud[brontekst bewerken]

Wees encyclopedisch
We maken tenslotte een encyclopedie. Artikelen die u toevoegt moeten dus een zekere encyclopedische waarde hebben; een artikel over een speltak of gebruik dat alleen jouw groep kent heeft dat vrijwel zeker niet .
Het artikel hoeft niet af te zijn
Wees niet bang om te beginnen aan een onderwerp waarover u niet alles weet. Datgene wat u weet en beschrijft is een goed beginnetje. Zelfs al zijn het maar twee of drie zinnen. Doordat u aan een artikel begint, worden anderen aangespoord het aan te vullen. Een artikeltje bestaande uit niets anders dan een slecht geformuleerde zin zal echter vrij snel genomineerd worden voor verwijdering.
Verklaar jargon
Het zou mooi zijn wanneer u van alle jargon (vakspecialistische termen/begrippen, die iemand zonder kennis van dat vak waarschijnlijk niet zal begrijpen) links zou maken en daar die woorden uitlegt. Heeft u voor die uitleg ook weer jargon nodig, herhaal dan het proces totdat een minder hoogopgeleide het ook kan begrijpen.
Vermijd partijdigheid
Omdat dit een speciaal soort encyclopedie is, zou het 't beste zijn dat u uw mening over controversiële onderwerpen (1) helemaal niet geeft, (2) alleen poneert op Overleg-, Discussie-, of Commentaarpagina's, of (3) als een feitelijke mening van een bepaalde groep of persoon noteert, in plaats van een mening als enig vaststaand feit te voor te stellen. De laatste regel is waarschijnlijk de beste.
Toevoegingen integreren
Wanneer u iets aan een tekst toevoegt of verandert, zet uw bijdrage dan op de juiste plaats in die tekst (niet als aparte opmerking of intentie onderaan). Zorg er daarbij voor dat de tekst vloeiend blijft doorlopen; de tekst moet één geheel blijven. Scoutpedia-artikelen moeten uiteindelijk geen bonte verzameling van losse opmerkingen worden, maar een naadloos geheel, dat altijd nog kan worden uitgebreid.
Verwijder klinkklare onzin
Duidelijke nonsens moet worden verwijderd. We kunnen erover van mening verschillen wanneer iets klinkklare onzin is, dus wees er wel voorzichtig mee. Twijfelt u, overleg dan eerst met andere deelnemers.
Bouw mee aan het web
Encyclopedische artikelen zijn als knopen in het hypertekstweb. Schrijf niet alleen een artikel, maar bedenk ook welke plaats het in het geheel moet innemen. Maak links naar relevante onderwerpen, zoals de context. Bouw geen torenhoge flats met twintig verdiepingen, maar houd de structuur zo plat en overzichtelijk mogelijk; maar natuurlijk ook weer niet té plat, want dat resulteert in veel te lange pagina's. Plaats indien mogelijk op de hoofdpagina van een onderwerp een zo breed mogelijk overzicht van de hoofd-, sub- en sub-sub-onderwerpen. Op die manier krijgen ook subpagina's logische en bruikbare titels.
Scoutpedia is niet uw persoonlijke website
Schrijf liever niet over uzelf, een familielid, of een ander onderwerp waarbij een belangenconflict kan ontstaan. Zelfpromotie of reclame is niet toegestaan. Een artikel over uzelf zal doorgaans worden verplaatst naar uw gebruikersruimte. Als u niettemin meent dat een biografie over uzelf een goed artikel kan opleveren, peil dan eerst de meningen hierover van uw medegebruikers.
Scoutpedia is geen woordenboek
Geef als het even kan niet alleen maar een definitie van een woord. En geef ook niet alleen maar de verschillende betekenissen van een woord. Wie er een encyclopedie op naslaat is niet per se geïnteresseerd in de kale betekenis van woorden, maar in meer kennis, feiten en informatie over het onderwerp. Dat wil niet zeggen dat we alleen maar hele lange artikelen willen hebben, of dat u niet zou mogen beginnen met een paar regels over een onderwerp, maar het betekent wel dat een beginnetje liefst meer bevat dan alleen de definitie van een woord of zijn betekenis.
Kies relevante onderwerpen
De doelstelling van Scoutpedia is om alle kennis te verzamelen die wat met scouting te maken heeft. Die kennis is alle informatie die relevant is en vermoedelijk zal blijven voor een redelijk aantal scouts.
Gebruik geen externe links als we het binnen Scoutpedia kunnen oplossen
Plaats geen links naar externe adressen voor informatie waarover we in Scoutpedia een artikel willen hebben! Is een externe link toch nodig, zet die dan onderaan de pagina in een aparte linksectie en laat duidelijk zien dat het hier om een externe link gaat.
Citeer uw bronnen
Als er bij het schrijven of onderbouwen van een artikel gebruik is gemaakt van externe bronnen, zorg dan voor een literatuurlijst (boeken en artikelen, zowel als webpagina's). Dit is niet alleen intellectueel eerlijk, maar het wijst lezers bovendien de weg naar nog meer informatie. Uiteraard neemt u niet klakkeloos tekst en/of afbeeldingen over van door auteursrechten beschermde bronnen.
Vermijd tijdgebonden uitspraken
Uitdrukkingen om te vermijden zijn bijvoorbeeld 'kortgeleden', 'heden ten dage', 'gisteren', 'is momenteel van mening', 'binnenkort', 'de zestiger jaren', 'huidige', 'tegenwoordig' en dergelijke. Stel u eens voor dat over 80 jaar iemand uw artikel onder ogen krijgt: zijn dat soort uitdrukkingen dan nog relevant? Gebruik in plaats van deze term gewoon het jaartal. Schrijf niet: het aantal leden van organisatie X is momenteel 12.000, maar: het aantal leden van organisatie is in 2003 12.000.
Vermijd plaatsgebonden uitspraken
Realiseer u dat Scoutpedia zowel Nederlandse als Vlaamse gebruikers heeft, en dat bijvoorbeeld een vermelding van Gidsen verwarring kan veroorzaken, als er niet bijstaat over welk land het gaat. Schrijf niet "in ons land ..." of "Bij ons".
Vermijd woorden die als waardeoordeel kunnen worden uitgelegd
Vermijd woorden als "helaas", "terecht", "gelukkig", "natuurlijk", "logischerwijs". Andere lezers kunnen deze woorden als een mening of een waardeoordeel begrijpen. Meestal kunnen ze worden weggelaten zonder dat er informatie verloren gaat.
Bewerk niet andermans gebruikerspagina
Over het algemeen wordt bewerken van andermans gebruikerspagina niet op prijs gesteld. Voor het maken van gerichte opmerkingen of het geven van tips kunt u de overlegpagina van een gebruiker gebruiken. Daarnaast kunt u in het algemeen de bijbehorende overlegpagina van het artikel gebruiken waarover iets gezegd moet worden.
Benoem een pagina zorgvuldig
Als de pagina de juiste naam heeft, is het eenvoudiger om die te vinden en is het makkelijker om naar een pagina te verwijzen.

Stijl[brontekst bewerken]

Maak spaarzaam gebruik van kleur
Scoutpedia is internationaal en de hele wereld kan er in principe bij. Een bepaalde kleur kan voor de ene groep mensen een bepaalde betekenis hebben, terwijl een andere groep een kleur anders interpreteert. Bovendien, verschillende computersystemen geven kleuren soms verschillend weer. Wees daarom spaarzaam met het gebruik van kleur in uw artikelen en vermijd dat Scoutpedia er gaat uitzien als de Donald Duck, in plaats van als een serieuze encyclopedie. Gebruik de kleur rood alleen met het doel bewust te alarmeren, en misschien om op echt belangrijke fouten of gevaren te wijzen.
Gebruik vette of cursieve tekstmarkering heel spaarzaam
Als u bijvoorbeeld een artikel schrijft over het Uniform, maak dan niet elke keer dat woord vet. Doe dat in principe alleen in de eerste zin van het artikel. Verder onthoudt de lezer echt wel welk artikel hij of zij aan het lezen is. Wel is het goed een langer artikel of een index door middel van vette koppen overzichtelijk te maken. Gebruik daarvoor ==kop== en ===subkop=== waar nodig; het levert ook meteen een inhoudsopgave.
Kies uw links met zorg
Het dient nergens toe om van alle mogelijke woorden een link te maken. Doe dat alleen bij woorden die relevant zijn voor uw onderwerp. Het is bijvoorbeeld niet nodig om van alle in een artikel voorkomende jaartallen en data een link te maken.
Herhaal links niet te vaak
Maak per artikel niet meer dan één of twee maal (per schermpagina) dezelfde link, ook al staat hetzelfde begrip of woord er wel twintig keer in. Groepeer additionele links onderaan de pagina en maak er een aparte sectie van. Probeer niet te veel, maar ook zeker niet te weinig links aan te maken in uw tekst. De kracht van een hypertekst encyclopedie is vooral het snel kunnen doorklikken naar een mogelijk interessant ander onderwerp.
Groepeer de behandelde onderwerpen
Het mensenbrein kan waarschijnlijk maximaal zeven dingen tegelijk verwerken. Ellenlange eentonige lijsten, eindeloos doorrammelend proza en monsterlijk lange zinnen missen daarom hun doel en zijn bovendien heel vervelend om te lezen. Maak rustig een lijst van te behandelen sub-onderwerpen, maar deel die lijst op in groepen, sub-groepen en paragrafen en gebruik zo weinig mogelijk ingewikkeld samengestelde zinnen.
Schep evenwicht
Schep evenwicht in uw artikel. Evenwicht in de lengte van de paragrafen, evenwicht in de behandeling van onderwerp, argumenten en tegenargumenten. Maak evenwichtig gebruik van (open) bronmateriaal en geef niet tien citaten van iemand die één van de bestaande meningen over een onderwerp vertegenwoordigt en maar één van zijn/haar opponent. Een artikel van drie zinnen met een literatuurlijst van dertig boeken is ook niet in evenwicht. Dat laatste is bij de eerste opzet van een artikel wellicht ook niet relevant.
Kies zorgvuldig uw afbeeldingen
Een afbeelding die het onderwerp illustreert dient zoveel mogelijk informatie aan het onderwerp toe te voegen. Het illustreren van een artikel met meerdere afbeeldingen die hetzelfde aspect tonen, voegt weinig toe.
Let op de spelling, in het bijzonder die van een nieuwe paginatitel
Hiermee vermijdt u onnodige doorverwijzingen en voorkomt u verwarring en het missen van uw onderwerp bij een zoekopdracht. Bent u geen kei in spelling, dan zou u uw tekst wellicht in een tekstverwerker kunnen schrijven en de spellingsfunctie erop loslaten, voordat u de tekst met kopiëren/plakken naar de Scoutpedia verplaatst.
Let op bij Scoutingtermen
Als je over de spelling twijfelt controleer dan zowel bij Scouting Nederland, Scouts en Gidsen Vlaanderen als bij FOS Open Scouting. Anders volg de taalregels.

Bronnen en referenties

Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.