Bestuur

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
(Doorverwezen vanaf Secretaris)
Ga naar:navigatie, zoeken

Iedere scoutinggroep heeft een bestuur. Tegenwoordig is het gebruikelijk dat een scoutinggroep een vereniging is en heeft zij dus een verenigingsbestuur. Voor 2010 was dit anders: toen bestond er naast het bestuur van de groep ook een stichtingsbestuur. Deze stichting beheerde het materiaal van de groep (hiervoor is namelijk een rechtspersoon nodig).

Naast groepen hebben ook de speltakken Roverscouts, de Explorers en Plusscouts hun eigen bestuur. Ook een regio en Scouting Nederland hebben hun eigen bestuur.

Besturen binnen de groep[bewerken | brontekst bewerken]

Een doorsnee groep heeft zomaar 5 verschillende besturen, waarbij ieder bestuur andere aandachtsgebieden en taken heeft. Binnen elk bestuur komen de functies voorzitter, secretaris en penningmeester terug. Hoewel deze verschillende bestuursvormen op alle niveaus in de groep verwarrend kunnen zijn voor een nieuwkomer, helpt het de speltakken en de groep om goed te kunnen functioneren.

Het Groepsbestuur[bewerken | brontekst bewerken]

Het groepsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de groep: de kwaliteit van het spel, een clubhuis, voldoende leiding en een financieel gezonde vereniging. Verder bestaat het bestuur uit:

  • Eén of meer groepsbegeleiders. Deze houdt zich o.a. bezig met het functioneren van de kaderleden en het oplossen van eventuele conflicten.
  • Eventueel kan het bestuur een aparte groepsraadvoorzitter kiezen. De groepsraadvoorzitter is een onafhankelijk persoon die de groepsraden plant en zorgt voor de agenda. De groepsraadvoorzitter kan functioneren als onafhankelijk tussenpersoon.

De groepsraad kiest de leden van het groepsbestuur. Iedere bestuurder treedt na een bepaalde termijn af en kan zich dan opnieuw verkiesbaar stellen. Het bestuur laat zich adviseren op het gebied van kwalificaties door de praktijkbegeleider.

De Groepsraad[bewerken | brontekst bewerken]

Nuvola single chevron right.svg Zie Groepsraad voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De groepsraad is het centrale bestuursorgaan voor elke scoutinggroep, in de groepsraad zitten de kaderleden van de groep, is het groepsbestuur aanwezig en behoort er ook een afvaardiging van het stichtingsbestuur (en eventueel de ouderraad) te zijn. Verder is er ook een afvaardiging van de Jongerentak en Plusscouts groepen aanwezig. Op de groepsraad worden beslissingen genomen over het draaien van de groep, wordt de stand van zaken van de verschillende speltakken opgenomen en worden verschillende activiteiten voorbereid die de gehele groep aangaan. Ook worden er de leden van het groepsbestuur gekozen en moeten zowel het Groeps- als het Stichtingsbestuur mededelingen over eventuele beslissingen die op bestuursniveau genomen zijn, doen.

De Ouderraad[bewerken | brontekst bewerken]

De ouderraad is geen bestuursvorm maar een adviesorgaan. Er zijn groepen die de ouders laten vertegenwoordigen bij bijvoorbeeld de groepsraad of de bestuursvergadering. De ouderraad heeft geen stemrecht.

Het roverscoutsbestuur of stambestuur[bewerken | brontekst bewerken]

Het roverscoutsbestuur kiest zijn eigen bestuur uit haar leden. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Eén van de bestuurders wordt aangewezen als stamcorrespendent (contactpersoon) in Scouts Online. Vaak is een roverscoutsbestuurder ook de afgevaardigde voor de groepsraad. Het bestuur en de hele stam kunnen zich laten adviseren door één of meerdere stamadviseurs. Een roverscoutsstam kan kiezen voor een bekende, zoals een leider of een bestuurslid van de scoutinggroep, maar iemand anders is ook mogelijk. Het roverscoutsbestuur heeft alleen zeggenschap over de eigen speltak en dat binnen de afspraken van de scoutinggroep.

Rol en naam van de stamadviseur[bewerken | brontekst bewerken]

Stamadviseurs zijn niet elke opkomst aanwezig. Meestal komt de adviseur een paar keer per jaar binnenlopen (eventueel op uitnodiging van de speltak). Er zijn ook enkele roverscoutsstammen die geen adviseur hebben. In sommige groepen wordt ook nog gebruik gemaakt van de term oubaas.

Het Explorerbestuur[bewerken | brontekst bewerken]

Nuvola single chevron right.svg Zie Afdelingsbestuur voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Het Explorerbestuur bestaat uit de voorzitter secretaris en penningmeester. Het bestuur kan zich laten adviseren door de begeleiding. Omdat er veel verschil zit tussen de verschillende explorerspeltakken kunnen er grote verschillen bestaan tussen explorerafdelingen. De taken van het bestuur kunnen zijn:

  • het verzorgen van een programmaplanning,
  • het ontvangen van afmeldingen
  • eventueel aankopen van benodigd materiaal
  • het bijhouden van de speltakkas

De bedoeling is dat de verantwoordelijke bestuursleden hier zelf voor zorgen, ondersteund door de begeleiding. Hoewel de Explorers duidelijk zelfstandiger zijn dan de scouts, mogen ze nog niet zelfstandig draaien en dragen ze geen eindverantwoordelijkheid. Dit is de taak van de begeleiding. Beslissingen kunnen dan ook door de begeleiding worden tegengehouden of gewijzigd. Tevens vertegenwoordigt de begeleiding de speltak in de groepsraad. De begeleiding bestaat uit ten minste 1 persoon. Begeleiders zijn ouder dan 20.

Het Plusscoutbestuur[bewerken | brontekst bewerken]

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur kan een beleid voor de eigen kring/stam ontwikkelen. De plusscouts hebben stemrecht en kunnen een afgevaardigde naar groepsraad sturen. Ze hebben dezelfde rechten en plichten als kaderleden, maar ze zijn gewone leden. Een voorzitter kan 2 keer per jaar naar de landelijke commissie Plusscouts gaan.

Het Regiobestuur[bewerken | brontekst bewerken]

Iedere regio heeft volgens de statuten van Scouting Nederland een bestuur. Dit bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Volgens het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland zijn ook de volgende functionarissen lid van het regiobestuur:

Taken van het regiobestuur[bewerken | brontekst bewerken]

Het bestuur regelt de dagelijkse zaken binnen een regio en schrijft de regioraden uit. Regio's die materiaal beheren, hebben vaak een beheersstichting. Deze beheersstichting bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester en bestaat voor ten minste de helft uit bestuursleden van het regiobestuur.

In groepen en in regio's: de beheerstichting[bewerken | brontekst bewerken]

Voor 2010 bestond iedere scoutinggroep en ook zijn bestuur niet als rechtspersoon. Voor het beheer van een gebouw en het materiaal is juridisch gezien een rechtspersoon nodig. Daarom hebben veel groepen een beheerstichting. Minstens de helft van het stichtingsbestuur bestaat uit groepsbestuurders.

Regio's zijn geen rechtspersoon en hebben ook nog vaak steeds een stichtingsbestuur. Dit stichtingsbestuur bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De helft van de leden van het bestuur van een beheerstichting moet ook in het bestuur van de groep (of de regio) zitten. Eventueel kan het stichtingsbestuur aangevuld worden met een gebouwen- en/of materialenbeheerder.

Taken van het stichtingsbestuur[bewerken | brontekst bewerken]

De gebouwenbeheerder zorgt voor gebouwonderhoud en de eventuele verhuur van het gebouw. De materiaalmeester zorgt dat er genoeg (spel-/pionier-/kampeer-) materiaal is om fatsoenlijk te kunnen draaien. De penningmeester zorgt voor de financiën.

Het landelijk bestuur[bewerken | brontekst bewerken]

Het bestuur van Scouting Nederland is een 9-koppig bestuur dat het landelijke beleid bepaalt en dit uitvoert. Bij het uitvoeren van het beleid wordt het landelijk bestuur ondersteund door het Landelijk ServiceCentrum. Het bestuur wordt gekozen door de landelijke raad, welke ook het beleid goedkeurt en het landelijk bestuur controleert.

Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.