Groep aanmaken: Wereldconferentie

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Je hebt geen recht om deze pagina te bewerken om de volgende reden:

Je gebruikersnaam of IP-adres is door Egel geblokkeerd. De reden die daarbij is opgegeven, luidt:
Spamkoppeling naar externe websites

. Elke computer die verbonden is met het internet krijgt een ip-adres toegewezen van zijn internetprovider. In veel gevallen krijgt een gebruiker regelmatig een ander ip-adres toegewezen. Het het door jou gebruikte ip-adres is ooit gebruikt door jou of iemand anders voor bewerkingen die in overtreding zijn met de regels van Scoutpedia.nl. Mocht je vinden dat je ten onrechte geblokkeerd bent, dan kun je contact opnemen met de systeembeheerders. </div>


Logo:
Bijvoorbeeld Logo Scouting Adorp.svg, Logo Scouting Adorp.jpg.png of Logo Scouting Adorp.jpg
Groepsdas:
Bijvoorbeeld das.png of das.svg
Naam:
Alleen invullen als de naam van de groep anders is als de naam van het artikel
Beweging:
Regio, Gouw, Provinciale ploeg:
District:
Admiraliteit:
Groepsnummer:
Levensbeschouwing:
Genootschap:
Bijvoorbeeld Leger des Heils, Zevende-dags Adventisten
Plaats:
Provincie:
Land:
Open voor:
Leden:
Opgericht:
Kies je juiste dag en maand. Verbeter eventueel het jaar
Oprichter:
Opgeheven:
Kies je juiste dag en maand. Verbeter eventueel het jaar
Opgegaan in:
Website:
Lat:
Lon:
Type:
Onderdruk "Scoutinggroep in":

Vrije tekst:


Annuleren