The Green Island

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

The Green Island (Het Groene Eiland) is een verhaal uitgeven door de World Organization of the Scout Movement (WOSM) dat vertelt hoe een nationaal jeugdprogrammacomité de Renewed Approach to Programme (Vernieuwde Programma Benadering / RAP) van de WOSM gebruikt om hun jeugdprogramma bij te werken.

Het verhaal[bewerken | brontekst bewerken]

Het Groene Eiland vertelt het verhaal van Ewa, Vladimir, Stefan, Olga en hun vrienden, die samen het jeugdprogrammacomité van een nieuw opgerichte Scoutingorganisatie in een land in Centraal/Oost-Europa vormen. Zij zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het nieuwe jeugdprogramma voor hun organisatie en met de steun van het regionale Scoutingbureau gebruiken zij RAP voor deze taak.

The Green Island.jpg

Inleiding[bewerken | brontekst bewerken]

Aan het begin van het verhaal brengt Vladimir een bezoek aan een oude professor, Jan Kessel, die hem helpt om het belang te begrijpen van het ontwikkelen van een onderwijsvoorstel om een gemeenschappelijk project aan alle volwassen leiders van hun organisatie te geven.

Zes gebieden van persoonlijke groei[bewerken | brontekst bewerken]

Vladmir en zijn vrienden nodigen dan de professor uit voor een retraite in het oude klooster van St. Sophie. De professor helpt hen de 6 gebieden van persoonlijke groei ontdekken:

  1. fysieke
  2. intellectuele
  3. emotionele
  4. sociale
  5. geestelijke
  6. karakterontwikkeling

Hij toont hen hoe deze gebieden op elkaar inwerken en effect hebben op de groei van elk menselijk wezen van kinderjaren tot volwassenheid. De lezer krijgt nieuwe en interessante perspectieven, in het bijzonder over emotionele, geestelijke en karakterontwikkeling.

Verdeling van taken[bewerken | brontekst bewerken]

Tijdens een onderbreking bezoeken de vier vrienden en de oude professor een klein eiland in de rivier onder het klooster. Dit eiland noemen de monniken Het Groene Eiland. Zij dromen ervan om het eerste nationale kamp van hun organisatie daar te organiseren.

Zij besluiten de taken te verdelen:

  1. Olga, een lerares, werkt aan de definitieve onderwijsdoelstellingen. Terwijl zij een eerste ontwerp voltooit, ontvangt zij een bezoek van Viktor Gomerek, een zeer ambitieuze leider. Die droomt om ervan met de steun van een oude en conservatieve verkennersleider, Boris Koncewitz, de macht in de organisatie te grijpen. Olga wordt getroffen door de manier waarop Boris probeert om haar tegen haar vrienden uit te spelen.
  2. Vladimir gaat naar een Europees Scoutingseminar in het beroemde opleidingscentrum van Gilwell Park. Hij ontdekt de wereld van Internationale Scouting. Hij krijgt heel wat informatie over de diverse stadia van ontwikkeling van kinderjaren naar volwassenheid en de diverse systemen van leeftijdsindeling. Hij ontmoet Jane, de jeugdprogrammadirecteur van het Regionale Scouting Bureau. Jane deelt met hem haar zorg: het Europese Bureau wacht al maanden op de statuten van hun Nationale Scouting Organisatie. Zonder die statuten kan hun organisatie niet worden erkend.
  3. Tezelfdertijd wordt Ewa aangevallen in de straat en in haar flat wordt ingebroken. De spanning stijgt wanneer Ewa wordt geïnformeerd dat Piotr, de voorzitter van de organisatie, wordt gedwongen om af te treden. Boris Koncewitz is naar het ministerie van justitie gegaan omdat de laatste Algemene Vergadering niet in overeenstemming met de statuten werd georganiseerd.
  4. Boris Koncewitz, als voorzitter van de Raad van Toezicht, neemt de controle van de organisatie over met de hulp van Victor Gomerek. Zij zijn volledig tegen het idee van het ontwikkelen van een nieuw jeugdprogramma. Ewa, Vladimir, Olga en Stefan worden gedwongen om hun verantwoordelijkheden neer te leggen. Toch beslissen zij zich hiertegen te verzetten en rond hen de actieve leiders te verzamelen.

Principes van goed bestuur en beheer[bewerken | brontekst bewerken]

Wanneer Vladimir uit het Verenigd Koninkrijk terugkomt, nodigen zijn vrienden hem uit voor een nieuwe retraite in St. Sophie met de oude professor. Dit keer bespreken zij wat een vrijwillige organisatie is en wat de principes van goed bestuur en beheer zijn. Zij beslissen een nieuw type van organisatie te lanceren dat gebaseerd is op netwerken en democratie. De eerste stap zal zijn te beantwoorden aan de behoeften van (spel)takleiders, door hen nieuwe middelen te geven om aantrekkelijke en nuttige activiteiten te ontplooien.

Stefan slaagt erin om bij de gemeente een leegstaand huis te krijgen om een servicecentrum tot stand te brengen. Met Vladimir verwelkomt hij Manu, een Belgische leider, die hen helpt om het servicecentrum te bevoorraden en een computernetwerk op te zetten. Tijdens het opbouwen van het servicecentrum werken Ewa en haar vrienden aan de (spel)takmethodes.

Bezoek internationale organisatie[bewerken | brontekst bewerken]

Zij horen dat Jane, de regionale jeugdprogrammadirecteur, het land zal bezoeken om de situatie van de Scoutingorganisatie te beoordelen. Zij zal proberen een akkoord met Boris Koncewitz te bereiken om een nieuwe Algemene Vergadering bijeen te roepen en het conflict op te lossen. Tijdens haar bezoek zal Jane een seminar over persoonlijke vooruitgang houden.

Nieuwe Algemene Vergadering[bewerken | brontekst bewerken]

Tot slot doet Victor Gomerek, die door het succes van het servicecentrum ongerust is geworden, een poging om de geloofwaardigheid van Stefan naar de gemeente te niet te doen door het gebouw in de brand te zetten. Dankzij Manu en Stefan mislukt deze poging. Victor Gomerek wordt door de jonge mensen die hij gemanipuleerd heeft, aan de tand gevoeld en hij wordt vervolgens gearresteerd door de politie. Onder de druk van het Ministerie van de Jeugd en Jane roept Boris Konciewitz een nieuwe Algemene Vergadering bijeen en treedt af. Ewa en haar vrienden krijgen hun rollen terug en leggen met succes hun nieuw jeugdprogramma aan de Algemene Vergadering voor.

Gebruik van Het Groene Eiland binnen scouting[bewerken | brontekst bewerken]

Het Groene Eiland kan voor programmaontwikkelaars, (spel)takleiders en trainers nuttig zijn. Het illustreert hoe RAP in een Scoutingorganisatie kan worden gebruikt. Het wijst ook op sommige problemen die de nationale Scoutingorganisaties onder ogen moeten zien, zoals gebrek aan democratie, weinig steun en onvoldoende opleiding van volwassen leiders. Het geeft een aantal richtlijnen om deze moeilijkheden te overwinnen en toont hoe het jeugdprogramma, de volwassen middelen en het beheer onderling verbonden zijn. Het moet samen met de RAP Toolbox worden gelezen. Het verstrekt bijkomende informatie over de RAP en kan als gevallenanalyse worden gebruikt om een beter inzicht in RAP te bereiken.

Bronnen en referenties

Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.