Vereeniging Nederlandsch Indische Padvinders

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Vereeniging Nederlandsch Indische Padvinders
Afkorting
 NIPV 
Vereeniging Nederlandsch Indische Padvinders.png
Icon girl guide.svgIcon boy scout.svg Meisjes en Jongens
Adres
Papandajanlaan 75 
Bandung ­Nederlandsch-Indië
Opgericht
4 september 1917
Bezig met het laden van de kaart...

De Vereeniging Nederlandsch Indische Padvinders was een scoutingorganisatie in Nederlands-Indië, nu Indonesië.

De vereniging stelde zich ten doel, onafhankelijk van menigerlei godsdienstige gezindte of staatkundige partij, mede te werken aan de opvoeding van de Nederlands-Indische jeugd tot goede en flinke staatsburgers, in het bijzonder wat karaktervorming en lichamelijke ontwikkeling betreft, en trachtte dit te bereiken door het aankweken van vaderlandsliefde, tucht en eerbied voor het wettig gezag; het inprenten van plicht en verantwoordelijkheidsgevoel; het opwekken van ridderlijkheid, naastenliefde en hulpvaardigheid, het oefenen in kamp en veldleven, met opwekking van liefde voor de natuur; het aankweken van handigheid door leergangen binnen- en buitenshuis, ook door openlucht- en andere spelen en oefeningen[1].

De NIPV bestond uit twee delen, de "Padvindersbond" voor de jongens en het "Meisjesgilde" voor de meisjes.

Verder maakten een aantal verenigingen deel uit van de NIPV[2]:

Bestuur[bewerken | brontekst bewerken]

1917[3]
 • Mr. G.J. Bisschop, Voorzitter.
 • P. Joh. Smits, Secretaris.
 • C.Th. Uilkens, Penningmeester.
 • Jhr. G.H. Cornets de Groot,
 • J.M. Meertens,
1919[4]
1924[5]
 • Mr. A. Meyroos, Burgemeester van Batavia, Voorzitter
 • Mr. W.H. van Helsdingen, Secretaris
 • K. Zeeven, Oud-secretaris van de Departement der Marine, Penningmeester tot oktober
 • W. van der Rest, Inspecteur hij de Opiumregie, Penningmeester oktober tot november
 • J.H. Goossens, kapitein bij de triangulatie Weltevreden, Penningmeester vanaf november
 • W. Frijling. vice- President van den Raad van Indië
 • Th. Lighthart, Directeur van de Javasche Bank Weltevreden
1925[5]
 • Mr. A. Meyroos, Burgemeester van Batavia, Voorzitter
 • Mr. W.H. van Helsdingen, Secretaris tot april
 • A. de Fremery, Secretaris vanaf april
 • J.H. Goossens, kapitein bij de triangulatie Weltevreden, Penningmeester
 • G.J. Ranneft, leraar a/d HBS Semarang, techn. commissaris
 • Th. Lighthart, Directeur van de Javasche Bank Weltevreden
1930[6]
 • Mr. A. Meyroos, Burgemeester van Batavia, Voorzitter
 • R.G. Oto Soebrata, Ondervoorzitter
 • J.H. Goossens, Penningmeester, wnd. Secretaris
 • G.J. Ranneft Hoofdcommissaris Padvindersbond
 • Mej. A.M. Siedenburg, Hoofdcommissaresse Meisjesgilde
 • F.H.A. Claessen, Insp. Lich. Opvoeding, lid
 • Mr. W.H. van Helsdingen, Secr. Volksraad, lid
1933[7]
 • Mr. A. Meyroos, Voorzitter
 • R.G. Oto Soebrata, Ondervoorzitter
 • Mr. W.H. van Helsdingen, Secretaris, wd. penningmeester
1934[8][9]
 • Mr. A. Meyroos / J. Dormaar, Voorzitter
 • R.G. Oto Soebrata / Vacant, Ondervoorzitter
 • J.H. Goossens, Wnd. Secretaris-Penningmeester
 • Mej. A.M. Siedenburg, Hoofdcommissaresse Meisjesgilde
 • G.J. Ranneft, Hoofdcommissaris Padvindersbond
 • F.H.A. Claessen, Insp. Lich. Opv., lid
 • Chr. Oomes, Ritmeester der Cav. te Bat., lid
1935[10]
 • Vacant, Voorzitter
 • R.G. Oto Soebrata / Vacant, Ondervoorzitter
 • J.H. Goossens, Wnd. Secretaris-Penningmeester
1937[11]
 • C. van den Bussche, Vice-Voorzitter van den Raad van Nederlands-Indië, Erevoorzitter.
 • Dr. W.F. Theunissen, Voorzitter
 • F.H.A. Claessen, Ondervoorzitter
 • H.M.M. Mennes, Secretaris
 • A.J. Herbschleb, Penningmeester
 • Mej. A.M. Siedenburg, Hoofdcommissaresse (Meisjestak)
 • G.J. Ranneft, Hoofdcommissaris (Jongenstak)
1938[12]
 • C. van den Bussche, Vice-Voorzitter van den Raad van Nederlands-Indië, Erevoorzitter.
 • Dr. W.F. Theunissen, Voorzitter
 • F. H.A. Claessen, Ondervoorzitter
 • Ir. W.M.F. Colette, Secretaris
 • A.J. Herbschleb, Penningmeester
 • Mej. A.M. Siedenburg, Hoofdcommissaresse (Meisjestak).
 • R. Polis, Hoofdcommissaris (Jongenstak)
1939[13]
 • Mr. H.J. Spit, Erevoorzitter
 • Dr. W.F. Theunissen, Voorzitter
 • F.H.A. Claessen, Vice-voorzitter.
 • Ir. W.M.F. Collette, Secretaris
 • A.J. Herbschleb, Penningmeester
 • Mr. L. ter Braake, wd. Secretaris
 • Mevr. C.S.A. de Jong geb. Fanoy, Lid
 • R. Polis, Hoofdcommissaris (Jongenstak).
 • Mej. A.M. Siedenburg, Hoofdcommissaresse (Meisjestak)
1941[14]
1942[15]
 • Mr. H.J. Spit, Erevoorzitter
 • Dr. W.F. Theunissen, Voorzitter
 • F.H.A. Claessen, Vice-voorzitter.
 • Mr. H.B.R. Frieling, Secretaris
 • W. F. del Campo Hartman, Penningmeester
 • Mevr. C.S.A. de Jong geb. Fanoy, Lid
 • Mevr. B. Ch. Mulock Houwer, geb. Schottee de Vries, Lid
 • G. van Zoonen, Plv. Lid.
 • Drs. H. W. van der Gugten, Hoofdcommissaris (Jongenstak).
 • Mej. A.M. Siedenburg, Hoofdcommissaresse (Meisjestak)
1947[16]

Ledenaantalen[bewerken | brontekst bewerken]

Padvindersbond:

 • 1930 - 1843 leden
 • 1931 - 2268 leden
 • 1932 - 2831 leden
 • 1933 - 3189 leden
 • 1934 - 4094 leden
 • 1937 - 7918 leden[17]
 • 1938 - 9196 leden[17], 9323
 • 1940 - 10621 leden[14]
1933 1934 1937 1938
P.V.B. M.G. P.V.B. M.G. P.V.B. M.G. P.V.B. M.G.
Commissari(e)ssen en Leid(st)ers 254 63 272 117 477 226 640 290
Geïnstalleerde Welpen-Kabouters 517 275 712 476 1365 922 1715 1132
Geïnstalleerde Verkenners-Padvindsters 1290 443 1476 569 2811 1231 3183 1366
Geïnstalleerde Voortrekkers-Pioniersters, voor zover niet op andere wijze werkzaam 41 79 7 158 15 298 9
Kandidaat-Leid(st)ers en Padvind(st)ers 1087 245 1457 545 3020 978 3347 1073
Afdelingsbesturen enz. 98 52 87 79 140 102
Totaal 3189 1026 4094 1766 7918 3451 9323 3972

Hoofdkwartier[bewerken | brontekst bewerken]

Algemeen HK padvindersbond NIPV.png
Bezig met het laden van de kaart...
Padvinders magazijn NIPV.png

Bronnen en referenties

Category edit nl.svg Dit artikel is een beginnetje. U wordt uitgenodigd op Bewerk te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.