Vlagprotocol

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Het hijsen van de vlag[bewerken]

De vlag dient gehesen te worden aan een stok, waarvan de lengte zodanig is, dat de vlag (ook als zij halfstok is bevestigd) nimmer de grond raakt of het verkeer kan hinderen. Nederlandse of buitenlandse vlaggen behoren niet tussen zonsondergang en zonsopgang gehesen te worden of te blijven. Elke gehesen vlag moet derhalve bij zonsondergang worden neergehaald en zonodig de volgende dag na zonsopgang opnieuw worden ontplooid. Uitzondering hierop is mogelijk als de vlag zodanig verlicht wordt, dat de kleuren duidelijk te zien zijn.

Het hijsen van de vlag wordt bij waterscouting als volgt gedaan: Als jouw bak dienstbak is zal de schipper aan jouw bootsman om de vlag vragen. Hij salueert daarbij en de bootsman salueert terug. Daarop draait de bootsman zich naar zijn bak en vraagt aan twee baksleden om de vlag te hijsen. Hij salueert naar die baksleden en zij salueren terug. Daarop gaan de baksleden naar voren. Als zij in de buurt van de schipper zijn, maken zij halt en salueren naar de schipper. Deze salueert terug. De baksleden lopen nu naar de vlag, maken het touw los van de kikker. Een van de baksleden pakt de vlag beet en zorgt ervoor dat die de grond niet raakt. De ander hijst de vlag rustig in de top. Als de vlag boven is dan beleggen we de lijn op de kikker, doen twee of drie passen achteruit en salueren naar de vlag. Daarop draai je je om en een van beiden zegt rustig en duidelijk de wet op. Daarop draai je je naar de schipper, salueert en gaat terug naar je plaats.

Bij landscouting gaat het min of meer op dezelfde manier, maar worden de rol van schipper en bootsman overgenomen door de patrouilleleider (PL) en de assistent-patrouilleleider (APL) Bij het hijsen van meerdere vlaggen wordt dit in orde van belangrijkheid gedaan. De belangrijkste vlag als laatste. Dit is veel al de nationale vlag waarbij het volkslied wordt gespeeld.

Vlag breken[bewerken]

Behalve een vlag hijsen kan je een vlag ook breken. Dit gaat bijna op dezelfde wijze. Bij het breken wordt de vlag al van te voren als een pakketje omhoog gehesen. Bij het openen trekt men aan een touwtje en de vlag ontplooit zich. Let er wel op dat bij het oprollen de onderzijde altijd buiten zit. (als voorbeeld de Nederlandse vlag)

Het oprollen van een vlag voordat je de vlag kan breken:

Vlag breken 1.gif Je vouwt de vlag in drieën. Let erop dat blauw aan de buitenkant zit.
Vlag breken 2.gif De persoon die niet staat aan de kant waar het touw vastzit, begint de vlag als een harmonica op te vouwen. Wanneer je halverwege bent kan je gewoon gaan rollen. Let er weer op dat de onderkant aan de buitenkant zit.
Vlag breken 3.gif Daarna wordt het touw, dat onderaan de vlag zit, een keer om de vlag gedraaid. Vervolgens haal je het touw een keer onder zichzelf door zoals op de tekening. Er ontstaat een soort lus (slipsteek).

Op kampen wordt vaak bij het neerhalen van de vlag een fluitsignaal gebruikt. Er wordt eerst 1 maal gefloten. Als je dat hoort ga je in de houding staan met je gezicht naar de vlag. Als de vlag dan weer beneden is, hoor je 2 of 3 keer te fluiten.

Halfstok[bewerken]

Het halfstok hijsen van de vlag behoort op de volgende wijze te geschieden: eerst wordt de vlag op de standaard wijze vol gehesen en vastgezet, daarna wordt zij langzaam en statig neergehaald, totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen, waarna de vlaggenlijn wordt vastgebonden; de vlag wordt niet opgebonden. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam en statig vol gehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald.

Er wordt naar de vlag gesalueerd op de standaard momenten, dus alleen als de vlag vol gehesen is en niet halfstok.

Bij meerdere vlaggen worden alle vlaggen op gelijke hoogte gehangen. Wanneer er spraken is van "halfstok" worden dus alle vlagen halfstok gehangen.

Op 1 augustus 2005 overleed tijdens de Eurojam, de Saoedische Koning, Fahd bin Abdoel. De organisatie van het kamp liet uit respect alle vlaggen halfstok hangen.

Rangorden[bewerken]

Bij het hijsen van meerdere vlaggen dienen de vlaggen allemaal dezelfde afmeting te hebben. Als dat niet mogelijk is moeten ze alle op gelijke hoogte hangen. De belangrijkste vlag hangt op een ere plaats.

 • Bij twee vlaggen is dat links als u aankomt lopen.
 • Bij drie vlaggen is dat in het midden. Links komt de eerst volgende belangrijkste vlag, rechts de opvolgende.
 • Bij vier vlaggen is links van het midden de ere plaats, midden rechts de eerst volgende, daarna links buiten en rechts buiten.
 • Een tweede landsvlag van een bezoekend land komt op plaats 2 van belangrijkheid. (dus rechts van de nationale vlag)

Nederland[bewerken]

In Nederland wordt naast de officiële vlag vaak een wimpel in de vlaggenmast gehangen. Deze zijn uitgesloten van het Protocol en mogen naar believen gebruikt worden. bij Koninklijke feestdagen is er de Oranje wimpel boven de nationale vlag.

Provenciale gelegenheid
Gemeentelijke gelegenheid
Scouting gelegenheid

Koninkrijksvlaggen[bewerken]

Wanneer de vier landsvlaggen van het Koninkrijk der Nederlanden samen worden gestrekt worden "de Statuten van het Koninkrijk" gevolgd. De vlaggen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, zijn nationale vlaggen en gaan dus in rang voor provinciale en gemeente vlaggen.

Provinciaal NL[bewerken]

Voor het gebruik van de provincievlaggen geldt de rangorde zoals ze in de Ridderzaal (Staten-Generaal te Den Haag) hangen:

 • Noord-Brabant
 • Gelderland
 • Zuid-Holland
 • Noord-Holland
 • Zeeland
 • Utrecht (provincie)
 • Friesland
 • Overijssel
 • Groningen (provincie)
 • Drente
 • Limburg
 • Flevoland

België[bewerken]

In België tellen in principe dezelfde regels, echter wordt de Europese vlag daar niet als logo vlag gezien en zijn er ook nog de gemeenschap vlaggen van Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitse gemeenschap.

Rangorde van belangrijkheid

1. Federale vlag

2. Gemeenschap vlag

3. Europese vlag

4. vlag van de provincie

5. vlag van de gemeente

6. vlag van een dorp

Internationaal[bewerken]

Bij het hijsen van meerdere vlaggen van verschillende landen wordt de volgorden gehanteerd volgens de Franse taal, soms de Engelse taal. Ook hier telt weer; dezelfde hoogte en dezelfde afmeting. Indien het aanzien van voren is hangt de plaatselijke landsvlag in het midden. Het eerste land in het alfabet rechts, de volgende links enz. Als er spraken is van een "Laan" komt vooraan de laan de lokale landsvlag gevolgd door de rest op alfabetische volgorde (Fr.).