Woodbadge

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Woodbadge is de Engelse naam voor het onderscheidingsteken bestaande uit twee houten kralen aan een leren veter, dat iemand ontvangt na het succesvol afronden van een Gilwellcursus. De woodbadge maakt deel uit van de Gilwelltekens. In het Engels heet de Gilwellcursus Woodbadge course. In het Nederlands worden deze kralen de Gilwellkralen genoemd. Niet officiële namen voor de Gilwellkralen zijn klompjes of klootjes.

Andere Gilwelltekens[bewerken]

Na afronding van de Gilwell-cursus ontvangt de deelnemer niet alleen de Gilwellkralen, maar ook de Gilwell-das, de Gilwell-dasring en het certificaat.

Het dragen van de Gilwellkralen[bewerken]

Gilwellkralen en -das

De Gilwellkralen worden alleen gedragen als men het Scoutinguniform aanheeft. De Gilwellkralen draag je samen met een Scoutingdas. In de nek wordt de veter achter de punt van de das gestopt, aan de voorkant draagt men de kralen over de das heen. Met groepsactiviteiten draag je de Gilwellkralen met de eigen groespdas, met niet groepsgebonden activiteiten heb je de keuze uit het dragen van de eigen groepsdas of de Gilwelldas.

Geschiedenis van de Gilwellkralen[bewerken]

WBbeads2.svg

Robert Baden-Powell besloot dat de deelnemers van de eerste Wood Badge course in 1919, op Gilwell Park, een tastbare herinnering moesten krijgen aan de cursus. Hij vond tussen zijn militaire souvenirs een ketting met houten kralen die van het Afrikaanse stamhoofd Dini Zulu waren geweest. De ketting met kralen was een van de machtssymbolen van het stamhoofd Dini Zulu. Tijdens de Matabelecampagne tegen de Ashanti en Matabelekrijgers in 1880 had Baden-Powell de kralenketting buitgemaakt, toen hij Dini Zulu van zijn troon stootte.

Baden-Powell overwoog eerst om de kralen op de Scoutinghoed te laten dragen, zoals de U.S. Expeditionary Forces dat destijds deden. Maar omdat de Scoutinghoed alleen buiten gedragen werd, werd er om praktische overwegingen besloten dat de Gilwellkralen om de nek moesten worden gedragen.

Al snel begonnen de officiële kralen op te raken en kregen de cursisten slechts één originele kraal en een kopie. Tegenwoordig ontvangen de deelnemers alleen nog maar replica’s, aangezien de officiële kralen al lang op zijn.

Drie en vier Gilwellkralen[bewerken]

WBbeads3.svg
WBbeads4.svg

Als je een Gilwelltraining hebt gevolgd kan team Gilwell je vragen ook de Gilwellcursus mee te gaan geven als subgroepbegeleider (of: Gilwelltrainer). Subgroepbegeleiders, die in het Engels Assistent Leader Trainer of Assistent Deputy Camp Chief (ADCC) heten, zijn trainers die verantwoordelijk zijn voor het geven van de cursus. Zij mogen drie Gilwellkralen dragen.

Teambegeleiders, die in het Engels Course Director, Leader Trainer of Deputy Camp Chief (DCC) heten, zijn eindverantwoordelijk voor een hele Gilwellcursus. Zij mogen volgens de officiële regels vier Gilwellkralen dragen.

Vijf en zes Gilwellkralen[bewerken]

De bestuurder, die in een land verantwoordelijkheid draagt voor het ontwikkelen en organiseren van alle Gilwellcursussen, mag vijf kralen dragen.

Tenslotte, Baden-Powell (the Chief Scout) en zijn vriend Sir Percy Everett (the Deputy Chief Scout), droegen ieder zes Gilwell-kralen. Sir Everett gaf zijn Gilwellkralen door aan zijn opvolger, de Camp Chief van Gilwell Park. Deze traditie zet zich tot op de dag van vandaag voort.

Varianten op de Gilwellkralen[bewerken]

Franse Welpenleidster met wolventand

Tussen 1922 en 1925 ontvingen welpenleiders na het voltooien van de cursus geen Gilwell-kralen, maar één wolventand aan een leren veter. Deze onderscheidingstekens werden Wolf Fangs genoemd. Welpentrainers (Akela Leaders) droegen twee van dergelijke Wolf Fangs. Kort na de ingebruikname van de Wolf Fangs werden zij om praktische redenen weer afgeschaft en kregen ook welpenleiders de normale Gilwellkralen.

Na het afschaffen van de Wolf Fangs, werd van 1925 tot 1927 nog wel onderscheid gemaakt tussen het type Gilwellcursus dat men gevolgd had, door middel van een gekleurde kraal die aan de leren veter werd geregen (boven de Gilwellkralen). Welpenleiders ontvingen een gele kraal, verkennerleiders een groene en voortrekkersleiders een rode. Na 1927 werd ook dit laatste verschil opgeheven.

Verwarring met logo Axe in the Log[bewerken]

Er is een wijdverbreide veronderstelling dat de bijl in het houtblok (in het Engels "Axe in the Log") ook een symbool voor de Gilwellcursus is. Dit is een misverstand! Axe-in-the-Log is het symbool voor het kampeerterrein Gilwell Park. Hoewel er veel symbolische verbanden bestaan tussen dit park en de Gilwellcursus, hoort het symbool niet bij de Gilwellcursus.

Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.