MediaWiki API resultaat.

Dit is de HTML uitvoer van het JSON formaat. HTML is geschikt voor het debuggen, maar ongeschikt voor applicatiegebruik.

Geef de parameter format mee om het uitvoerformaat te wijzigen. Geef format=json mee om de niet-HTML uitvoer van het JSON formaat te zien.

Bekijk de volledige documentatie, of de API hulp voor meer informatie.

{
  "batchcomplete": "",
  "query": {
    "statistics": {
      "pages": 16639,
      "articles": 6099,
      "edits": 123513,
      "images": 2006,
      "users": 1763,
      "activeusers": 7,
      "admins": 6,
      "jobs": 0
    }
  }
}