AAAAAAAAAAAA-tikkertje

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Category games nl.svg
AAAAAAAAAAAA-tikkertje

Ontwikkelingsgebied:
Doelstelling:
Plaats: buiten,
Soort: renspel,
Leeftijdsgroep: 7 tot 14 jaar
Aantal spelers: Vanaf 10 personen
Voorbereidingstijd: Terrein afbakenen
Duur van het spel: 10 minuten
Nodig: Iets om terrein mee af te bakenen

AAAAAAAAAAAA-tikkertje is een tikspel waarbij de tikker heel hard mag gillen. Het is alleen te hopen dat hij een lange adem heeft, want als hij ophoudt mag hij zélf getikt worden!


Voordat het spel begint, baken je twee evengrote vierkanten velden af. Daarna verdeel je de groep in twee ploegen, en stel je elke ploeg in een vierkant op. Laat de groepen tossen wie het eerst mag beginnen.

Eén speler van de beginnende ploeg neemt diep adem en begint AAAAAAAA te roepen. Zolang deze speler dit roept heeft hij de kans op over te lopen naar de tegenspelende ploeg en zoveel mogelijk spelers te tikken. Maar deze speler moet opletten dat hij/zij niet buiten adem geraakt wanneer hij/zij zich nog in de tegenspelende ploeg bevindt! Als hij namelijk ophoudt met roepen, mag hij getikt worden en zijn alle spelers die door hem/haar getikt werden weer vrij. Haalt hij/zij echter zijn/haar eigen ploeg weer op tijd (dus nog steeds AAAA roepend), dan zijn alle tegenspelers die door hem/haar getikt werden nu een lid van deze aanvallende ploeg.

Nu mag een speler van de tegenspelende ploeg beginnen AAAA roepen en overlopen met als doel zoveel mogelijk tegenstanders te tikken en weer veilig naar zijn/haar eigen ploeg terug te lopen (dus nog steeds AAA roepend).

We spelen dit spel tot alle spelers deel zijn van 1 ploeg. Dit is ook de winnende ploeg.

Variatie

Je kan in plaats van "AAAA" te roepen ontelbare andere klanken of woorden uitvinden. Zoek iets dat te maken heeft met je scoutinggroep, of met de actualiteit, enzovoort.


Bronnen en referenties

AAAAAAAAA (Chiro.be), door Julie Verstraete van Chiro Werchter