Bomen

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Bomen is met een vaarboom afzetten tegen de bodem om een vaartuig zoals een lelievlet te bewegen.

Bomen is een van de minst efficiënte manieren om een vlet voort te bewegen.

Ga op de voorste doft staan en steek de boom in het water, deze moet tot minimaal heuphoogte boven water blijven. Duw nu de boom naar achteren lopend over de doften. Houd de boom met beide handen vast om koers te geven. Zodra men het achterdek nadert moet het duwen verminderen en de boom uit de modder/ klei gehaald worden. Loop nu weer naar de voorste doft.

Als het water dieper is dan de boom ga dan wrikken.

Category stub nl.svg Dit artikel is een beginnetje. U wordt uitgenodigd op Bewerk te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.