En de boom staat op de bergen

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Category song nl.svg
En de boom staat op de bergen

is de titel van een lied dat bij sommige scoutinggroepen in de eigen liedjesbundel te vinden is.

Meer liedjes zijn te vinden in de lijst van liedjes en de lijst van scoutingliedjes.

En de boom staat op de bergen,hali,halo.
En de boom staat op de bergen,hali, halo.
En aan dien boom daar kwam een tak, een reuzetak.
Een pracht van een tak; ach, jongens wat een tak was dat!
De tak van de boom en de boom staat op de bergen, ha-li-lo.
En de boom staat op de bergen, ha-li-ha-lo.
Bij iedere strofe het nieuwe woord bijvoegen.
En aan die tak daar kwam een blad
En aan dat blad daar kwam een nest
En in dat nest daar kwam een ei
En uit dat ei daar kwam een jong
En aan dat jong daar kwam een veer
En aan die veer daar kwam een hoed
En aan die hoed daar kwam een juf
En aan die juf daar kwam een heer
En aan die heer daar kwam een huis
En aan dat huis daar kwam een stal
En aan die stal daar kwam een geit
En aan die geit daar kwam een staart
En aan die staart daar kwam een eind.

Andere versie (zonder einde)

En de boom stond op de berg, hali, halo.
En de boom stond op de berg, hali, halo.
En aan die boom daar kwam een tak, oei, joei, joei, wat een tak was dat!
En de tak aan de boom en de boom stond op de berg, hali, halo.
En de boom stond op de berg, hali, halo.
En aan die tak daar kwam een twijg
En aan die twijg daar kwam een blad
En aan dat blad daar kwam een nest
En in dat nest daar lag een ei
En uit dat ei daar kwam een jong
En aan dat jong daar zat een veer
En aan die veer daar kwam een hoed
En uit die hoed daar kwam een man
En aan die man daar kwam een vrouw
En aan die vrouw daar kwam een kind
En aan dat kind daar kwam een huis
En aan dat huis daar lag een tuin
En in die tuin daar stond een berg
En op die berg daar stond een boom
En aan die boom daar kwam een tak

(opnieuw vanaf begin deze alinea beginnen)