Guido de Fontgalland (Kloosterzande)

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Charles de Foucaul was een welpenhorde die waarschijnlijk opgericht is in 1935. De vooroorlogse opkomsten werden waarschijnlijk gehouden in de jongensschool te Groenedijk. Door de oorlog is deze horde ter ziele gegaan.

In 1944 is een doorstart gemaakt. Doordat er in de rest van NL nog steeds oorlog heerste werden de jongensschool,waar het clubgebouw was, opgeeist door de gealieerde strijdkarchten. De doorstart werd uitgesteld tot 1945. De groep noemde zich vanaf toen Sint Canisiusgroep