Jachtgebied rond de raadsrots: verschil tussen versies

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
(Opmaak)
k (Bot: verwijzingen naar pagina zelf verwijderd)
Regel 19: Regel 19:
 
| style="font-size:11px" |
 
| style="font-size:11px" |
 
'''''Belangrijke plaatsen'''''<br />
 
'''''Belangrijke plaatsen'''''<br />
[[Jachtgebied rond de raadsrots|De raadsrots]]<br />
+
'''De raadsrots'''<br />
 
[[Jachtgebied rond het wolvenhol|Het wolvenhol]]<br />
 
[[Jachtgebied rond het wolvenhol|Het wolvenhol]]<br />
 
[[Jachtgebied rond het mensendorp|Het mensendorp]]<br />
 
[[Jachtgebied rond het mensendorp|Het mensendorp]]<br />

Versie van 28 jan 2012 04:33

Jachtgebied rond de raadsrots
[[Afbeelding:{{{afbeelding}}}|100px|]]

Overzicht
van de jachtgebieden

Andere dieren
Bagheera
Baloe
Chil
Kaa
Hathi
Sahi

Belangrijke plaatsen
De raadsrots
Het wolvenhol
Het mensendorp

Het jachtgebied rond de raadsrots is één van de jachtgebieden uit de rimboe waar de welpen spelen.

Karakteristiek van het jachtgebied

Bij het jachtgebied rond het Wolvenhol wordt beschreven hoe Mowgli, het mensenjong, door vader en moeder Wolf in bescherming wordt genomen tegen Shere Khan de tijger. Als de tijd daarvoor is gekomen wordt Mowgli echter, met de andere wolvenjongen meegenomen naar de raadsrots om voorgesteld te worden aan de horde. Een keer per maand bij volle maan vergadert de horde hier onder voorzitterschap van Akela, de eenzame grijze Wolf, die de horde leidt.

Akela ligt, in zijn volle lengte uitgestrekt op een hoog rotsblok. Aan de voet daarvan zitten de wolven, allen verschillend van grootte en kleur. De jonge wolven buitelen over elkaar in het midden van de kring waarin hun ouders zitten. Af en toe loopt een wolf kalm naar een of ander jong, bekijkt het aandachtig om daarna weer geruisloos naar zijn plaats terug te keren. Soms gebeurt het ook dat een moeder haar jong in het maanlicht drijft om er zeker van te zijn dat het niet over het hoofd wordt gezien. Het is in het belang van het jong zelf dat het gekend en herkend zal worden door de volwassen wolven van de horde. Immers, volgens de wet van de jungle, moeten de jongen na deze nacht vrij door de jungle gaan en mag niemand hen kwaad doen tot aan de tijd waarop ze zelf hun eerste bok doden! Wee de wolf die de rechten van het jong schendt en toch een van hen doodt .....

Daarom laat Akela telkens zijn eentonige roep horen: Gij allen kent de Wet! Ziet goed toe, o wolven, ziet goed toe!.

Op het laatst duwt moeder Wolf Mowgli in de kring. Het mensenjong beseft niet wat er gebeurt en lacht vrolijk, onderwijl spelend met wat steentjes die glinsteren in het maanlicht.

Uit het struikgewas brult Shere Khan dat het mensenjong zijn prooi is en aan hem uitgeleverd moet worden. Akela beweegt zelfs zijn oren niet. Hij laat alleen opnieuw zijn luide roep horen. De wolven twisten en morren onderling over de vraag wat zij met een mensenjong in de horde moeten beginnen.

Dan wijst Akela hen er op dat, wanneer er twist ontstaat over het recht van een jong opgenomen te worden in de horde, dit jong de voorspraak nodig heeft van twee leden van de horderaad. Deze twee leden mogen niet zijn vader en moeder zijn. Zo luidt de Wet van de jungle. Wie wil er voor dit jong spreken? Het blijft stil en moeder Wolf maakt zich al op voor de strijd om Mowgli verdedigen. Een strijd waarvan ze zelf weet dat het haar laatste zal kunnen zijn.

Dan staat Baloe, de slaperige bruine beer, op. Omdat hij de jonge wolven onderwijst in de Wetten van de jungle heeft hij als enige buitenstaander het recht te spreken in de vergadering van het Vrije Volk. Hij spreekt zich uit voor het mensenjong en belooft hem zelf te zullen onderwijzen. Op dat moment glijdt als een zwarte schaduw Bagheera de panter in de kring. Hoewel hij geen recht heeft om te spreken vraagt hij het Vrije Volk verlof enige woorden tot hen te mogen richten. De Wet, aldus Bagheera, laat ook de mogelijkheid vrij om het leven te kopen van een jong tegen een zekere prijs. Wie die prijs moet betalen vermeldt de Wet niet. Er schuilt geen kwaad in het mensenjong. Ik voeg aan de woorden van Baloe een jonge, vette stier toe, die ik zojuist gedood heb. Neem het jong op en laat het meejagen met de horde.

De altijd hongerige wolven zijn maar al te zeer bereid naar de woorden van Bagheera te luisteren. Immers wat hebben zij te vrezen van een naakt mensenjong? Als de winterregens komen zal hij vanzelf doodgaan van de kou! Opnieuw klinkt de roep van Akela. Alle wolven gaan één voor één naar Mowgli toe en bekijken hem aan alle kanten. Dan snellen zij weg, de heuvel af, naar de stier van Bagheera. Zo wordt Mowgli opgenomen in de horde van de Sionieheuvels op voorspraak van Baloe en tegen de prijs van een vette stier. Achter de rotsen- vandaan brult Shere Khan, boos dat zijn prooi hem toch is ontgaan.

Het accent van dit verhaal ligt op de hechte groepsgebondenheid van de horde op grond van eigen wetten en gebruiken. Akela heeft de taak er op toe te zien dat men zich aan de regels houdt, dat aan de voorwaarden voor de toelating van een jong in de horde wordt voldaan. Akela is een woord uit India, wat betekent: hij die alleen is. Kipling zegt dat hij door kracht en list de aanvoerder van de horde was. De Sionie-horde was er trots op een vrij volk te zijn met eigen wetten en onafhankelijk van anderen. Akela sprak de horde ook steeds aan met Vrij Volk, in die zin dat vrij eigen verantwoordelijkheid, orde en regel inhield. Akela was altijd de waakzame op de achtergrond. Zolang hij de horde aanvoerde waren de wolven veilig, gezond en zeker van prooi.

Het jachtgebied rond de raadsrots

Ook dit jachtgebied is in eerste instantie bedoeld voor nieuwelingen. Zij kunnen voor hun installatie met verschillende dingen uit het jachtgebied bezig zijn. Het helpt hen bovendien zich voor te bereiden op hun installatie. In hoeverre uw hulp daarbij gevraagd wordt, hangt een beetje van de nieuweling en de situatie af. We kunnen ons heel goed voorstellen dat u na uw gesprekken met de nieuweling samen aandacht besteedt aan de betreffende activiteiten uit het jachtgebied.

Yalahi!

Deze eerste activiteit uit het jachtgebied geeft u de kans de achtergrond van de horderoep aan de nieuweling duidelijk te maken en de horderoep zelf goed aan te leren. Overtuig u er van of de jongen echt begrijpt wat de woorden en afkortingen van de horderoep betekenen. Zo niet dan worden het zinloze woorden voor hem. Probeer hem ook duidelijk te maken dat het doen van de horderoep een vorm van acteren is en dat acteren pas werkelijk leuk is als je het zo goed mogelijk probeert te doen. Net als bij de wolven beginnen wij onze hordebijeenkomst met YALAHI ……

Ook de welpengroet verdient aandacht.

Is het bij uw horde een goede gewoonte elke welp bij zijn installatie een leertje of lint met zijn naam er op aan de totem te laten hangen? Zo niet dan is het een idee dat het overwegen waard is. Het geeft de nieuwe welp nog meer het gevoel er nu echt bij te horen en bevordert daarnaast het groepsgebondene van de hele horde.

Het bijhouden van een horde-logboek geeft een dergelijk effect. Het samen verantwoordelijkheid dragen voor het schrijven, tekenen e.d. verstevigt het gevoel samen een groep te vormen. Besteed aan dit onderdeel iedere week voldoende aandacht, anders verslapt de animo vrij snel.

Wellicht is het leuk op de horde de welpen een aantal coupletten te laten maken bij de canon: 't Yalahi klinkt door de rimboe. Het is een canon die goed in het gehoor ligt en die welpen graag zingen.

Wij zijn van één bloed, gij en ik

Natuurlijk komen deze woorden en de gedachte daarachter aan de orde als u met de nieuweling over Wet en Belofte gaat praten. Probeer duidelijk te maken waarom wetten van zoveel belang zijn voor de welpenhorde, maar ook in de samenleving van elke dag. Wetten garanderen ons veiligheid en zekerheid om te kunnen leven. Het jungle-verhaal vertelt hoe in de tijd dat Akela te zwak was geworden om de horde met kracht te leiden de wetten niet meer werden nageleefd. De wolven werden laf, ze liepen zelfs Shere Khan na, ze roofden vee en klieken in het mensendorp.

Ook in de horde zijn regels nodig om fijn samen te kunnen spelen. Wie zich daar niet aan houdt zal het plezier voor anderen en voor zichzelf bederven. Als u met de nieuweling over deze dingen praat, houdt dan geen preek tegen hem, het meeste zal dan over zijn hoofd heen gaan. Laat hem eerst zelf eens vertellen wat hij denkt dat een wet betekent. Probeer dan door een enkele vraag van uw kant hemzelf te laten ontdekken wat een wet nog meer kan inhouden. Wat hij op deze manier aan de weet komt zal hem beter bijblijven dan dat u het hem allemaal op een volwassen rijtje vertelt. Maak deze gesprekken ook niet te zwaar en te ernstig. Bedenk dat het bevattingsvermogen van een zeven/achtjarige beperkt is. Houdt het speels, het gaat toch ook om spelregels?

Na dit gesprek kunt u de nieuweling helpen de Wet en de Belofte in zijn Rimboeboek te schrijven. Voor vele kleine vingers zal dit geen eenvoudig karwei zijn.

U kunt ook iets vertellen over het wereldwijde, het internationale van Scouting. Houd echter ook hier rekening met het feit dat mondiaal begrip bij jonge welpen minimaal aanwezig is. Misschien kunt u in spelvorm hiervan iets duidelijk maken door eens een heel programma aan dit onderwerp te wijden. Voor programmasuggesties verwijzen we u naar Spelmap 11 Kijk uit, het hoofdstuk Kijk uit over de grenzen.

Corresponderen met een buitenlandse horde kan een spannende mogelijkheid zijn. Het taalprobleem is soms een handicap.

Als u vervolgens de nieuweling heeft uitgelegd wat de Meesterwoorden zijn en waarom Mowgli die moest leren zal hij in elk geval begrijpen waarom deze activiteit de titel wij zijn van één bloed, gij en ik meekreeg.

Ben je een kei met keien?

Deze activiteit spreekt waarschijnlijk voor zichzelf. Wanneer u niet in de buurt van een kiezel- of grindgroeve woont, kunt u eens gaan graven in afbraakbuurten. Langs spoorbanen zijn mooie keien te vinden, maar dit is niet altijd toegestaan. In ieder geval lijkt het ons af te raden hier met welpen te gaan zoeken. Ook afgravingen zijn niet ongevaarlijk. Stel u eerst goed van de situatie op de hoogte en ga het liefst onder leiding van een deskundige. Keien met opschrift zijn ook leuk te gebruiken bij speurtochten. En als cadeautje doet zo'n praatkei het goed. Verft u eens een aantal keitjes goudkleurig, dan kunnen ze uitstekend als schat dienst doen.

Laat je niet bij de neus nemen

Ons reukorgaan is een van de minst ontwikkelde zintuigen die we rijk zijn. Het is daarom goed er af en toe in de vorm van een spel aandacht aan te besteden. Op het bekende kimspel is bijvoorbeeld de volgende variatie mogelijk:

De welpen worden geblinddoekt. Door ruiken (en voelen) moeten ze de kleur van een aantal voorwerpen bepalen. De volgorde waarin deze voorwerpen doorgegeven worden, moeten ze onthouden. Daarna gaan de welpen per groepje of nest een aantal gekleurde kaartjes in de goede volgorde leggen. Bij de kaartjes mogen best kleuren zijn die niet van toepassing zijn. Hebben de welpen de kaartjes goed neergelegd, dan kan achterop een woord, zin of plaat te zien zijn, bijvoorbeeld als verwijzing naar een volgend spel.

De voorwerpen zouden kunnen zijn: citroen, tandpasta, gras, drop, sigaar, banaan, koffieboon, meel, gulden, radijsje e.d.

Een stukje reukspoor als onderdeel van een speurtocht is meestal een succes. Zet het spoor echter niet te lang van te voren uit en gebruik een geur die niet snel verwaait. U kunt ook een aantal potjes met verschillende luchtjes uitzetten, U vertelt een verhaal en zodra u een bepaalde geur noemt moeten de welpen zo snel mogelijk het betreffende potje opsporen. Ook een manier om welpen een stukje spoor te laten volgen.

Kijk naar de maan

Daadwerkelijk zult u hier misschien alleen in het kamp iets aan kunnen doen. Misschien ligt een bezoek aan een sterrewacht of planetarium wel binnen de mogelijkheden. Door in een stuk blauw karton de maanstanden en enkele sterrebeelden uit te snijden en er een sterke lamp brandend achter te houden kunt u ook in het hordehol de welpen helpen ze te leren herkennen. Kent u het ezelsbruggetje bij de maanstanden? Kunt u van de boog van de maan de letter p van premier vormen, dan is zij in haar eerste kwartier. Vormt zij echter de boog van de letter d van dernier dan is zij in haar laatste kwartier. Misschien kennen de welpen de Franse woorden niet, maar premier als eerste minister en het woord derrière als achterste kennen ze waarschijnlijk wel.

Speel met je schim

Dit is iets wat alle kinderen prachtig vinden. Met eenvoudige hulpmiddelen kunt u al een levend schimmenspel spelen. Zeker met oudere welpen kunt u ook proberen een schimmentheater te maken. Zie hiervoor o.a. de Spelmap Creatief spel voor kabouters en welpen, pag. 32 e.v.

Introductiespel of Installatie programma Rond de Raadsrots

Voor deze middag is het hordehol feestelijk aangekleed. Het is feest en de ouders komen op bezoek. U heet hen hartelijk welkom en wellicht kennen de welpen een begroetings-yell. Om ons voor te bereiden op het grote feest moet ook de Raadsrots zelf helemaal in orde worden gemaakt. U vraagt de ouders of zij mee willen helpen en zich over de nesten willen verdelen. Ieder nest krijgt vier opdrachten, geschreven op een kei van grijs karton. (Echte keien zijn natuurlijk nog mooier.)

Zodra de opdracht klaar is wordt de kei op een groot vel papier geplakt, waarop reeds de volle maan en de jungle zijn getekend. Werkt u met echte keien, dan laat u de Raadsrots stapelen tegen een getekende achtergrond.

De vier opdrachten zijn:

 1. Voor we naar het feest gaan moeten we zorgen dat onze vacht er netjes uitziet. Bekijk de tekening van deze welp eens goed en schrijf op wat er allemaal aan mankeert. U kunt ook een levende welp mee laten spelen. Tevoren verandert u dan verschillende dingen aan zijn uniform, u geeft hem losse veters, een vuile knie enz.
 2. In de omgeving van het hordehol hangen kaartjes waarop een nummer, een letter of een lettergreep zichtbaar zijn. Als nummers en letters in de goede volgorde genoteerd zijn, wat staat er dan? (de Wet van de jungle).
 3. Maak allemaal een wolvenmasker. Gebruik hiervoor papieren boodschappen zakken. Een van jullie mag het masker van Baloe of Bagheera of vader Wolf of Raksha maken. Ieder nest neemt een van deze dieren voor zijn rekening. Enige hulp zal bij deze opdracht wel geboden zijn.
 4. Maak een welkomstlied voor de nieuwe welp(en). Geef hiervoor een bekende melodie, bijvoorbeeld de uil zat in de olmen.

Als alle opdrachten zijn uitgevoerd verzamelen we ons in een kring. Of u de maskers op laat zetten hangt een beetje van de situatie van uw horde af. Als dit de aandacht zou afleiden kunt u er beter nog even mee wachten. Een van de leid(st)ers vertelt in het kort het verhaal van Mowgli hoe hij in de horde werd opgenomen. Aansluitend vindt de installatie plaats.

leder nest zingt nu zijn welkomstlied om de nieuwe welp te begroeten. Nu zullen de maskers zeker dienst doen. Daarna zullen een lekker junglehapje en drankje de feestvreugde alleen maar verhogen. U kunt hierbij denken aan sinaasappel- of citroenlimonade, prikkers met stukjes mandarijn, banaan, ananas e.d.

Daarna is het feest volop in gang. Op een soort junglekermis mag ieder zijn behendigheid in de rimboe tonen. In of buiten het hordehol zijn een aantal stands ingericht, die bemand worden door leiding, ouders of welpen. De volgende activiteiten zouden daar gedaan kunnen worden:

 • mozaiek leggen van steentjes of bonen
 • kimspel spelen: reuk-, tast-, of gehoorkim
 • schimmenspel met handen
 • groepscollage of tekening maken van Mowgli opname in de horde
 • iets lekkers boven een vuurtje brouwen: engeltjes te paard, mash mellows smelten tussen twee biscuits
 • Mowgli dooft de rode bloem: kaars doven met een waterpistooltje
 • vacht zorgvuldig schoonhouden: ballonnen scheren
 • cocosnoten gooien naar de Banderlog (met ballen op kartonnen apen gooien).

Natuurlijk zijn ook vele andere activiteiten mogelijk. Tot slot komen we met elkaar terug in de kring voor het bekendmaken van de uitslag en de uitreiking van de herinnering aan de winnende welpen en ouders. Mogelijk kunt u als afsluiting nog een paar rimboeliedjes zingen.

Als er geen installatie plaats vindt kunt u in plaats daarvan de welpen het eerste rimboeverhaal laten spelen in de vorm van creatief spel. Is het eerste verhaal te bekend in uw horde dan kiest u natuurlijk een ander verhaal, bijvoorbeeld dat waar Mowgli de huid van Shere Khan naar de Raadsrots brengt. Dit zal een even goede aanleiding zijn om feest te vieren rond de Raadsrots.

Hierna kunt u beoordelen of u het jachtgebied rond de raadsrots ook aan de reeds geïnstalleerde welpen uitreikt. De welpen zullen het wel op prijs stellen hun Rimboeboek compleet te hebben en het jachtgebied heeft zeker ook oudere welpen genoeg te bieden.

Losse spelen en activiteiten

Mowgli mag geen vee doden

Bagheera vertelt Mowgli dat hij nooit vee mag doden omdat zijn leven voor de prijs van een stier is gekocht.

Spel

De horde wordt in twee partijen verdeeld. Deze staan achter een lijn tegenover elkaar. Tussen hen in staan een groot aantal flessen waarvan er vijf een stierenkop dragen. Om de beurt gooien de partijen met een tennisbal. Elke omgevallen fles is een punt, een omgegooide stier is echter drie punten voor de tegenpartij.

Spelen met licht en donker

Fotogrammen maken is leuk en eigenlijk helemaal niet moeilijk. Het is fotograferen zonder camera. De afbeeldingen ontstaan door voorwerpen op fotoafdrukpapier te leggen en te belichten. Na het ontwikkelen van het gevoelige papier staan de voorwerpen in licht (min of meer wit) op een donkere achtergrond (grijs tot zwart) afgebeeld.

Benodigdheden:

 • fotopapier, halfglanzend, b.v. formaat 13 x 18 cm
 • donkere kamerlamp (geel-groen)
 • ontwikkelaar
 • stopbad
 • fixeer
 • 3 schalen of soepborden
 • 3 tangen of wasknijpers
 • grote bak water
 • een (bureau)lamp met schakelaar
 • een voldoende verduisterde ruimte.

Werkwijze

Enige voorwerpjes op het papier leggen, kort belichten met de bureaulamp (enkele seconden), het papier daarna met de tang in de ontwikkelaar dompelen, (1 á 2 min.), vervolgens in het stopbad (10 tot 60 sec.) en daarna in de fixeer (5-10 min, zie gebruiksaanwijzing). Tenslotte spoelen in water, 20 á 30 min. Daarna op b.v. keukenrolpapier leggen om te drogen en een nachtje onder zware boeken om ze mooi plat te krijgen. Als het u toch nog erg ingewikkeld lijkt, misschien wil een fotograferende moeder of vader assisteren of kunt u hulp krijgen van de Stam.

Ook dia's kunnen zonder camera worden gemaakt. Laat de welpen miniaturen tekenen op transparant (boterham) papier ter grootte van een diaraampje. Tot slot de raampjes er om heen en u kunt de welpen hun eigen rimboeverhaal laten vertonen.

Bron

Handboek Welpen, Scouting Nederland

Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.