Johannes Post Groep

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Versie door CaberBot (overleg | bijdragen) op 29 feb 2008 om 00:58 (Bot: automatisch tekst vervangen (-welpen +welpen))
Ga naar:navigatie, zoeken
Johannes Post Groep
{{ |[[heeft regio::Drenthe]] }}
nr.
1040 (oud 120103)
Assen
Leden
ca. 125"ca." kan niet worden toegewezen aan een getaltype met waarde 125.
Opgericht
Website

[[Categorie:Scoutinggroep in Drenthe]]

De Johannes Post Groep (JPG) is een scoutinggroep in het Drentse Assen.


Geschiedenis

Zie ook Geschiedenis Scouting en Scouting in Nederland

Heel erg lang geleden, aan het begin van de vorige eeuw, schreef ene Baden Powell een voor militaire verkenners bestemd boekje "Aids to scouting". Andere mensen, in Engeland, zo bleek later, gingen zijn boekje en de handige tips die erin stonden gebruiken. Toen Baden Powell in 1907 een experimenteel kamp startte op Brownsea Island en dit een groot succes werd, kwam er een boekje uit dat "Scouting for Boys" genoemd werd.

Dit boekje werd al snel in het Nederlands vertaald in "Verkennen voor Jongens" en verscheen in delen eens in de veertien dagen. Het werd ook in ons land een groot succes. Overal kwamen er groepjes jongens die zich patrouilles noemden en op zoek gingen naar leiders. Het "Spel van verkennen" was daar en groeide niet alleen in Engeland en Nederland, maar wereldwijd tot een unieke vereniging. Uiteraard waren er ook mensen in Assen die met een groepje begonnen. En wel "Assen-groep 1" (later de Zwervers). Uit de archiefstukken valt op te maken dat in het begin van 1929 in de Asser gemeenteraad gesproken werd over een verzamelplaats voor de Christelijke Padvinders. De naam was: "Groep 3 N.P.V. Assen". Het was een grootse gebeurtenis, toen in 1930 de hele groep geïnstalleerd werd.

In de jaren voor de 2e Wereldoorlog gebeurden er heel veel activiteiten. Zoals b.v. de Wereld Jamboree in 'negentien-drie-zeven' (1937). Ook jongens uit deze groep namen deel aan dit festijn. Ook toen al moesten de deelnemers zelf het grootste gedeelte van het kampgeld bijelkaar verdienen. Uit de groepskrant van 1937 (2e jaargang no. 6) een citaat:

"Verkenners ! We schieten al aardig in de richting, lui ! Hoe hebben jullie het er eigenlijk voorstaan met de Jamboree-financiën ? 1 mei houdt het sparen op; denk erom, het is eigenlijk geen werk, om op het laatste ogenblik naar je ouders toe te gaan, en je hand op te houden."

Wat dat betreft is er weinig veranderd...

Er is zo goed als niets meer op papier te vinden over de periode 1940 - 1945. In de oorlog is uit veiligheidsoverwegingen praktisch alles wat er te vinden was over de padvinderij vernietigd. Ledenlijsten werden vernietigd om de Duitsers niet de kans te geven op deze manier jongens en mannen op te pakken. Ondergrondse kranten en vlugschriften moeten er wel zijn, maar waar... Levensgevaarlijk natuurlijk in die tijd!

Direct na de oorlog meldde zich spontaan een groot aantal jongens, het werd zelfs nodig om de groep te splitsen. Met als gevolg dat op dinsdag 2 oktober 1945 en zaterdag 6 oktober 1946 de ouders van "Groep III en IV N.C.V.P. uitgenodigd werden de installaties van onze padvinders bij te wonen. Verder werd het op prijs gesteld "...wanneer U de Padvinderswijdingsdienst in de N.H. Kapel zult bijwonen op Zaterdagavond 6 october, aanvang 7.30 uur..." (N.C.V.P. = Nederlandsche Christelijke Vereniging Padvinders)

Een heel bijzondere dag was 4 maart 1947. Op die datum nam de groep officieel de naam Johannes Post aan, de naam van de grote drentse verzetsstrijder. Er was een verzoek ingediend bij de schrijver Anne de Vries (die naderhand het boek "de levensroman van Johannes Post" schreef) om de familie Post te vragen hun goedkeuring te hechten aan het voornemen de padvindersgroep naar hem te noemen: "De familie en in het bijzonder de vrouw van Johannes voelde zich hierdoor zeer vereerd en heeft in het geheel geen bezwaar."

Uit een krantenartikel uit april 1953 is een verwijzing te vinden naar een Groepslied "Johannes Post". En jawel, in een programmaboekje van dat 25-jarig jubileum van de groep staat de complete tekst (van wie?) van dit lied:

Wij zijn de Asser jongens met de oranje das Wij doen ons best te worden, wat Johannes Post eens was, Om kerel uit een stuk te zijn voor God en Vaderland, Zoals eens Johannes Post ons 't voorbeeld gaf. Met vertrouwen, hou de koers, Zoals eens Johannes Post ons 't voorbeeld gaf. Wij hebben veel gezworven door velden en door hei, Want trekkend door ons Drenthe, dan voel je je zo vrij, De ruigte van ons landschap brengt staal in wil en bloed. Zoals eens Johannes Post dat heeft gevoeld. Met vertrouwen, hou de koers, Zoals eens Johannes Post dat heeft gevoeld

Door heide en door bossen loopt ons verkennersspoor, Wij volgen deze richting ons hele leven door, En trachten onze plicht te doen voor God en Vaderland, Zoals eens Johannes Post die plicht ons wees. Met vertrouwen, hou de koers, Zoals eens Johannes Post die plicht ons wees.

(Door M. de Visser)

Speltakken

De JPG bestaat op dit moment uit vier speltakken: welpen, Verkenners, Rowans en de Pivo's (de Anthonie van Diemenstam (AVD)). Een aantal oudere en oud-scouts van de JPG en AVD hebben in 2002 het Post Anthoniaans Geno(o)tschap (PAG) gevormd. Het PAG is eigenlijk de vijfde speltak Plus-scouts.

De Welpen, verkenners en Rowans hebben elke zaterdagmiddag opkomst vanaf 14:00u in het troepgebouw aan de Houtlaan in Assen. Bij een opkomst wordt er gezamenlijk geopend. De stam heeft twee-wekelijks 's avonds opkomst.


Activiteiten

De speltakken van de Johannes Post Groep nemen jaarlijks deel aan het NPK. Met de pasen en rond de kerst nemen de Verkenners en Rowans in koppels deel aan respectievelijk de HIT en het Poolkamp. Daarnaast nemen de speltakken ieder jaar deel aan activiteiten georganiseerd vanuit de Regio.

De Anthonie van Diemenstam is actief op verschillende (scouting)evenementen. Ze verlenen daar ondersteuning bij de opbouw en afbraak van het terrein, vaak samen met TOES. Het NPK en de HIT (TOAM) zijn jaarlijks terugkerende activiteiten van de stam.

De PAG organiseert jaarlijks een rally voor klassieke sportwagens, ookwel de Pag-rally. Deze rally is al vanaf het begin een doorslaand succes.

Troepgebouw: Houtlaan 107, ASSEN 0592315884

Johannes Post

Johannes Post werd geboren op 4 okt. 1906 te Hollandscheveld (gem. Hoogeveen). Hij was landbouwer in Nieuwlande en wethouder van de gemeente Oosterhesselen. In de oorlog liet hij zijn bedrijf in de steek om zich aan het verzet te kunnen wijden, waarin hij op den duur een leidende rol speelde, met name in de L.O./L.K.P. (landelijke hulp aan onderduikers/landelijke organisatie van knokploegen) Zijn schuilnaam was: "van der Zwaag". Ook werkte hij voor het illegale blad "Trouw" en zette hij zich verder in voor allerlei andere vormen van verzet, zoals: Sabotage, hulp aan Joden (hij haalde o.a. veel Joodse kinderen uit Amsterdam en liet die in Drenthe onderduiken), overvallen (o.a. op het politiebureau aan de Archimedesstraat in Den Haag, waar men een groot aantal revolvers buit maakte), falcificaties e.d.

In het begin werkte hij vanuit zijn woonplaats, maar later over het hele land, o.a. uit Rijnsburg, de woonplaats van zijn broer Marinus Post. Op 16 juli 1943 werd hij in Apeldoorn voor de eerste keer gearresteerd, samen met zijn Joodse koerierster Thea, maar wist met hulp van een agent weer te ontsnappen. Na de mislukte (2e) overval op het Huis van Bewaring aan de Weteringschans te Amsterdam werd hij op 14 juli 1944 voor de tweede keer gearresteerd, nu in Amsterdam. Op 16 juli daar aan volgend werd hij te Overveen, in de duinen bij Bloemendaal, gefusilleerd. Hij ligt daar begraven op de Erebegraafplaats in vak 26.

In Zwinderen (Dr.) is er een brug naar hem genoemd, evenals in Leiden. In 1964 kreeg de kazerne in Steenwijkerwold de naam "Johannes Postkazerne". Op het grondgebied van deze kazerne is een aantal wegen aanwezig die de herinnering aan het verzet levendig moet houden, b.v. Johannes Postweg (de toegangsweg tot de kazerne), Verzetsplein, BNS-straat, Koerierster-straat, OD-straat, KP-straat, RVV-straat en de BS-straat. Vernoemingen e.d. naar Johannes Post zijn verder te vinden in Aerden-hout, Amsterdam, Best, Breukelen, Darp, Doetinchem, Gouda, Heemskerk, Heerjansdam, Hoogeveen, Hoogvliet, Hoorn, Leiden, Leidschendam, Middelburg, Midden-Beemster, Montfoort, Nagele, Nieuwlande, Oss, Oud-Beijerland, Rijnsburg, Soest, Steenwijkerwold, Tollebeek, Vlaardingen, Waddinxveen, Zeist, Zwijndrecht.

Bronnen:

(Twijfelachtige) bron: Anne de Vries, Levensroman Johannes Post, (1e druk 1948)

Voor (veel) meer, en bovendien historisch en wetenschappelijk verantwoorde, informatie over Johannes Post valt alleen maar te verwijzen naar het zeer complete werk van: Drs. G.C. Hovingh: Johannes Post, exponent van het verzet; Een biografie. Uitgeverij Kok, Kampen 1995


Externe link