Landelijk Opvang Team: verschil tussen versies

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
(Beetje gesnoeid in de tekst; iets bondiger gemaakt)
Regel 1: Regel 1:
Wanneer het noodlot toeslaat verleent het landelijk opvangteam (LOT) deskundige en betrokken ondersteuning aan bestuurders van Scouting- groepen.  
+
Het '''Landelijk Opvangteam''' (LOT) is een landelijk team van [[Scouting Nederland]]. Het verleent deskundige en betrokken ondersteuning aan bestuurders van Scoutinggroepen bij calamiteiten. Hieronder vallen ingrijpende gebeurtenissen, waarbij Scoutingleden tijdens Scoutingactiviteiten worden geconfronteerd met ernstige schokkende ervaringen. Je kunt dan denken aan ernstige ongevallen, al dan niet met dodelijke afloop, (vermoeden van) seksueel misbruik, geweld en ongewenst gedrag. Het landelijk opvangteam valt onder de directe verantwoordelijkheid van het [[landelijk bestuur]] van Scouting Nederland.
  
Onder calamiteiten verstaan we ingrijpende gebeurtenissen, waarbij Scoutingleden tijdens Scoutingactiviteiten worden geconfronteerd met ernstige schokkende ervaringen. Hierbij valt te denken aan ernstige ongevallen, al dan niet met dodelijke afloop, (vermoeden van) seksueel misbruik, geweld en ongewenst gedrag.
+
Het Landelijk Opvangteam kan specialistische ondersteuning geven vanuit de landelijke organisatie, zonder afbreuk te doen aan de eigen verantwoordelijkheid van het bestuur van de groep. Het team bestaat uit deskundige en ervaren leden van het landelijk opvangteam, die afkomstig zijn uit het hele land, en beschikbaar zijn om een groep met raad en daad bij te staan.  
  
Het landelijk opvangteam valt onder de directe verantwoordelijkheid van het landelijk bestuur.
+
In gevallen van (een vermoeden van) seksueel misbruik of geweld moet gehandeld worden volgens het [[protocol ongewenst gedrag]]. Het Landelijk Opvangteam kan hierbij advies, voorlichting en begeleiding geven. Krijgt een groep te maken met een (dodelijk) ongeval of een (plotseling) sterfgeval, dan kan het team ook met raad en daad bijstaan. Daarnaast heeft Scouting Nederland voor dat soort situaties de [[brochure ‘Rouw en verdriet’]] beschikbaar. Zowel het protocol als de inhoud van de brochure zijn te vinden op de website van Scouting Nederland.
  
'''Ondersteuning bij calamiteiten'''
+
[[categorie: Leiding Hulp]]
 
 
In een grote organisatie als Scouting Nederland ligt het voor de hand dat leden geconfronteerd kunnen worden met ingrijpende gebeurtenissen. Dit vereist soms specialistische ondersteuning die vanuit de landelijke organisatie geboden kan worden zonder afbreuk te doen aan de eigen verantwoordelijkheid van het bestuur van de groep.
 
Het is goed te weten dat verspreid over het land, deskundige en ervaren leden van het landelijk opvangteam beschikbaar zijn om een groep met raad en daad bij te staan.
 
 
 
In situaties betreffende (een vermoeden van) seksueel misbruik of geweld blijkt het geven van advies, voorlichting en begeleiding op een deskundige wijze uitermate nuttig.
 
In alle gevallen, waarin sprake is van een vermoeden van seksueel misbruik of geweld, is het verplicht te handelen overeenkomstig het protocol ongewenst gedrag.
 
 
 
Daarnaast kan op de meest onverwachte momenten een Scoutinggroep te maken krijgen met een (dodelijk) ongeval of een (plotseling) sterfgeval.
 
Scouting Nederland heeft voor deze droevige en onplezierige situaties de brochure ‘Rouw en verdriet’ beschikbaar.
 
 
 
Het volledige protocol en de brochure kun je vinden op de website van Scouting Nederland.
 

Versie van 3 mei 2011 om 17:20

Het Landelijk Opvangteam (LOT) is een landelijk team van Scouting Nederland. Het verleent deskundige en betrokken ondersteuning aan bestuurders van Scoutinggroepen bij calamiteiten. Hieronder vallen ingrijpende gebeurtenissen, waarbij Scoutingleden tijdens Scoutingactiviteiten worden geconfronteerd met ernstige schokkende ervaringen. Je kunt dan denken aan ernstige ongevallen, al dan niet met dodelijke afloop, (vermoeden van) seksueel misbruik, geweld en ongewenst gedrag. Het landelijk opvangteam valt onder de directe verantwoordelijkheid van het landelijk bestuur van Scouting Nederland.

Het Landelijk Opvangteam kan specialistische ondersteuning geven vanuit de landelijke organisatie, zonder afbreuk te doen aan de eigen verantwoordelijkheid van het bestuur van de groep. Het team bestaat uit deskundige en ervaren leden van het landelijk opvangteam, die afkomstig zijn uit het hele land, en beschikbaar zijn om een groep met raad en daad bij te staan.

In gevallen van (een vermoeden van) seksueel misbruik of geweld moet gehandeld worden volgens het protocol ongewenst gedrag. Het Landelijk Opvangteam kan hierbij advies, voorlichting en begeleiding geven. Krijgt een groep te maken met een (dodelijk) ongeval of een (plotseling) sterfgeval, dan kan het team ook met raad en daad bijstaan. Daarnaast heeft Scouting Nederland voor dat soort situaties de brochure ‘Rouw en verdriet’ beschikbaar. Zowel het protocol als de inhoud van de brochure zijn te vinden op de website van Scouting Nederland.