Landelijk Opvang Team

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Wanneer het noodlot toeslaat verleent het landelijk opvangteam (LOT) deskundige en betrokken ondersteuning aan bestuurders van Scouting- groepen.

Onder calamiteiten verstaan we ingrijpende gebeurtenissen, waarbij Scoutingleden tijdens Scoutingactiviteiten worden geconfronteerd met ernstige schokkende ervaringen. Hierbij valt te denken aan ernstige ongevallen, al dan niet met dodelijke afloop, (vermoeden van) seksueel misbruik, geweld en ongewenst gedrag.

Het landelijk opvangteam valt onder de directe verantwoordelijkheid van het landelijk bestuur.

Ondersteuning bij calamiteiten

In een grote organisatie als Scouting Nederland ligt het voor de hand dat leden geconfronteerd kunnen worden met ingrijpende gebeurtenissen. Dit vereist soms specialistische ondersteuning die vanuit de landelijke organisatie geboden kan worden zonder afbreuk te doen aan de eigen verantwoordelijkheid van het bestuur van de groep. Het is goed te weten dat verspreid over het land, deskundige en ervaren leden van het landelijk opvangteam beschikbaar zijn om een groep met raad en daad bij te staan.

In situaties betreffende (een vermoeden van) seksueel misbruik of geweld blijkt het geven van advies, voorlichting en begeleiding op een deskundige wijze uitermate nuttig. In alle gevallen, waarin sprake is van een vermoeden van seksueel misbruik of geweld, is het verplicht te handelen overeenkomstig het protocol ongewenst gedrag.

Daarnaast kan op de meest onverwachte momenten een Scoutinggroep te maken krijgen met een (dodelijk) ongeval of een (plotseling) sterfgeval. Scouting Nederland heeft voor deze droevige en onplezierige situaties de brochure ‘Rouw en verdriet’ beschikbaar.

Het volledige protocol en de brochure kun je vinden op de website van Scouting Nederland.