Overleg:Nederlandsche Padvindersbond

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Versie door Egel (overleg | bijdragen) op 5 apr 2018 om 21:02 (Tekst vervangen - "http:\/\/(\w{2}).wikipedia.org" door "https://$1.wikipedia.org")
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar:navigatie, zoeken

Goddard, Mr. John Robert. - Dir. van Assurantie Maatschappijen. - Geb. 20 Mei 1883 te Makassar. - Vader- Mr. R. Goddard, president van. den Landraad te Rembang; Moeder: Johaima Elisabeth Landberg. - Geh. met Catharina Maria Lingbeek, op 3 Juni 190!) te 's-Gravenhage. - Kinderen: Hermina Dagmar, geb. 7 Mrt. 1910, geh. met F. B. s'Jacob; Johanna Elisabeth, geb. 11 Febr. 1913, gehuwd met W. B. F. Ernts; Catharina Maria, geb. 25 Febr. 1922. - G. doorliep de lagere school en het Erasmiaansch Gymnasium te Rotterdam, studeerde aan de Leidsche Univ. en was eerst werkz. b. d. firma M. van Marie, assuradeuren te Rotterdam. - Van 1920 tot 1933 was hij directeur-secretaris, later Directeur van de Bij bank van De Ned. Bank te R'dam. - In 1934 werd G. lid der Assurantie- firma M. van Marie te R'dam. - Hij is voorts directeur van N.V. Mij. van Ass., Disconteering en. Beleening der Stad Rotterdam, anno 1720; van de Zee- en Brandass. Sociëteit te R'dam, anno 1817 N.V.; der Verzekering Mij. te Rotterdam, anno 1825 N.V.; der N".V. 's-Gravenhaagsche Mij. ter verzekering tegen Brand- en Zeegevaar, anno 1835; van de N.V. Verzekering Mij. „Azië" anno 1863; en tenslotte van de Ass. Mij. „Mosa" N.V. - Tevens commissaris van de N.V. Het Onderling Crediet te R'dam. G. is o.m. president van de R'damsche Vereeniging tot Verbetering van het Transportverzekering Bedrijf; plaatsverv. voorzitter Baad van Beroep van de Dir. Belastingen; president van den R'damschen Kunstkring; secretaris der Academie voor Beeldende Kunsten en Techn. wetenschappen te R'dam; regent van de Stichting „Verzameling van Wijngaarden-Boot"; idem van de stichting „Gerrit de Koker"; voorzitter van de Ver. voor stadsverbetering ,,Nieuw Rotterdam" en lid van het Alg.Bestuur der Ver. „Pro Senectute" te Amsterdam, bij welke vereeniging zijn echtgenoote verbonden is als patronesse van het Rotterdamsch Tehuis „Anne Fockens". Mr. G. was voorzitter en mede-oprichter der afd. R'dam van de Ned. Padvinders Ver. en lid van het Hoofdbestuur dezer Ver. - In de Novemberdagen van 1918 nam hij het initiatief tot de oprichting der vrijwillige Burgerwacht te Rotterdam, een voorbeeld dat in tallooze steden van ons land navolging vond. - Hij is een liefhebber van kunst, vooral van muziek en beeldende kunsten en vindt hierbij in zijn echtgenoote, oprichtster van het Kralingsch Vrouwenkoor, een toegewijde bondgenoote. - G. is lid van de Rotary Club te Rotterdam.

--Stunteltje 16 apr 2008 02:45 (PDT)

leefde 1883-1966.

Hopelijk geen verband met Robert John Goddard. --Egel Actie=Reactie 16 apr 2008 03:43 (PDT)

Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.