ScouBrou

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

ScouBrou is een groep brouwende Scouts voor wie bierbrouwen een vorm van verkennen is, en dus Scouting. Doelen van ScouBrou zijn het meer leren over bier en de bereiding ervan, anderen uitleggen over hoe je bier brouwt en last but not least, samen plezier maken.

ScouBrou organiseert jaarlijks het Brouwers Interesse Kamp (BIK). Daarnaast is ScouBrou bij verschillende groepen en kampen geweest om uitleg over en ondersteuning bij bierbrouwen te geven. Op de website van ScouBrou staat het bierbrouwstappenplan, waarmee je zelf met simpele hulpmiddelen bier kunt brouwen.

Enkele links