Scouting Nederland

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Versie door CaberBot (overleg | bijdragen) op 2 mrt 2008 om 11:27 (Bot: automatisch tekst vervangen (-<br> +<br />))
Ga naar:navigatie, zoeken
Bestand:Scouting nederland.gif
Huidig logo "Scouting Nederland"

Scouting Nederland (SN) is de samenwerkingsvereniging van scoutinggroepen in Nederland. De vereniging ontstond op 6 september 1973 uit een fusie tussen de toenmalige verenigingen voor Padvinders, Verkenners, Padvindsters en Gidsen: de NPV, de KV, de NG en de NPG.

Voor de geschiedenis van de scoutingbeweging in Nederland zie Scouting in Nederland

Taken[bewerken]

Scouting Nederland maakt beleid om daarmee de scoutinggroepen in Nederland te helpen. Verschillende teams houden zich elk met afzonderlijke gebieden bezig. Zo is er bijvoorbeeld een Juristenteam en heeft een team een ARBO-checklijst ontwikkeld, om het voor elkaar te krijgen dat Nederlandse scoutinggroepen aan de ARBO-wetgeving konden voldoen.

Leden van Scouting Nederland[bewerken]

Bij Scouting Nederland zijn circa 1.300 zelfstandige Scoutinggroepen en kringen aangesloten. Elke groep kent een leeftijdsgebonden spelaanbod voor de jeugdleden. Scouting wordt in Nederland onderverdeeld in zes verschillende leeftijdscategorieën, speltakken genoemd. Het spelaanbod wordt gegeven door een getraind kader van vrijwilligers.

Scouting Nederland heeft anno 2005 ruim 90.000 jeugdleden, 25.000 kaderleden en 3.000 Plus Scouts. Scouting in Nederland staat open voor iedereen ongeacht geloof, ras, huidskleur, handicap, politieke achtergrond, seksuele voorkeur, jong en oud. Slechts een zeer klein aantal scoutinggroepen is in Nederland niet aangesloten bij Scouting Nederland.

Scouting Nederland zelf is aangesloten bij de World Organisation of the Scout Movement (WOSM), de World Association of Girl Guides & Girl Scouting (WAGGGS) en de International Scout and Guide Fellowship(ISGF).

Er zijn vier standaard vormen van spelaanbod voor kinderen van 5 tot 23 jaar:

  1. (Land)scouts, de grootste speltak (verschillende uniformen, hangt af van de speltak)
  2. Waterscouts, hier staat het water centraal. In de zomer vaar je (meestal op een lelievlet), en in de winter zorg je voor het onderhoud aan de boten. (blauw uniform)
  3. Luchtscouts, hier staat lucht(vaart) en aanverwante zaken zoals vliegtuigherkenning centraal. Er zijn een stuk of 15 van deze groepen in Nederland, (grijs uniform)
  4. Scouts met Bijzondere Eisen (BE), hier wordt het gewone scoutingspel gespeeld maar aanpast aan de beperkingen.

En twee bijzondere:

  1. Muziekscouts , muziekscouts hebben zich verenigd in bandgroepen. Bij deze groepen loopt de leeftijd wat meer door elkaar. Ieder jaar wordt er ook het Landelijke Band Concours gehouden.
  2. Ruiterscouts, Ruiterscouts hebben interesses met paarden.

Voor 2004 was Scouting alleen toegangelijk voor jeugd tot 23 jaar en leiding, maar sinds dat jaar is voor leden van 23 jaar en ouder de speltak Plus-Scouts.

Het hoofdkantoor van SN bevindt zich in Leusden.

Landelijk Service Centrum
Scouting Nederland
Larikslaan 5
3830 AE LEUSDEN

Organisatie en structuur[bewerken]

De structuur van Scouting Nederland is als volgt opgebouwd:

Groep en speltak niveau[bewerken]

Alle Scouting groepen hebben een naam, en vaak hebben de individuele speltakken binnen de groep ook een naam.

Scouting groepen hebben gewoonlijk ten minste een speltak voor elke leeftijdsgroep. Bijna alle Scouting groepen in Nederland staan open voor zowel jongens als meisjes, maar soms zijn de speltakken wel gesplitst.

Binnen het door Scouting Nederland gestelde kader hebben individuele groepen een tamelijk grote vrijheid om zaken als wel of niet gemengd draaien, levensbeschouwelijke grondslag, optionele uniform-delen enz., zelf vast te stellen, waardoor er een grote verscheidenheid is.

Iedere groep heeft een groepsraad. Deze vergaderen een aantal keren per jaar. In de groepsraad zitten leiding van iedere speltak, begeleiding van iedere jongerentak, en andere, per scoutinggroep verschillende, personen. De groepsraad is het hoogste orgaan van een scoutingvereniging. (niet te verwarren met de (beheers)stichting!)

Regionaal niveau[bewerken]

Op het niveau van de Regio's worden vaak gezamelijke spelen, sportwedstrijden en de regionale scouting wedstrijden (voor scouts) georganiseerd. De Regio zorgt ook voor de introductie-bijeenkomst, als eerste deel van de training van leid(st)ers, en organiseert vaak ook de overige trainingen (zie training), soms in samenwerking met naburige Regio's. Ook kan de regio helpen wanneer een groep problemen ondervind op diverse vlakken, zowel op bestuurlijk als op ander niveau. De regio's zijn er om de scoutinggroepen te helpen. Iedere regio houd een aantal keer per jaar een regioraad. In deze regioraad zitten de groepsvoorzitters of een afgevaardige, van de groepen die vallen onder de regio. In de regioraad word vanalles besproken. Van lokale dingen tot stukken voor de landelijke raad.

Landelijk niveau[bewerken]

Het Landelijk servicecentrum van Scouting Nederland in Leusden voert de besluiten uit van het Landelijk bestuur en de Landelijke raad . In de landelijke raad is iedere regio vertegenwoordigd.

Grote evenementen - zoals het twee-jaarlijkse leidersweekend Scout-In, de Landelijke Scouting Wedstrijden en zo - worden ook op landelijk niveau georganiseerd. Dit valt onder de afdeling Landelijke Ledenactiviteiten

Waterwerk[bewerken]

Naast de organisatie in Regio's, is het waterwerk (zeeverkenners) ook nog verdeeld in Admiraliteiten (landelijk en regionaal), voor het organiseren van activiteiten voor water-groepen, zoals het Nationale Water Kamp (NaWaKa) etc.

Geschiedenis[bewerken]

Plannen voor de fusie[bewerken]

De ontstaansgeschiedenis van de organisatie Scouting Nederland begon concreet in de jaren 60. Op dat moment waren er vier landelijke organisaties die zich met Scouting bezig hielden. De twee groten waren de 'open-voor-allen' Vereniging de Nederlandse Padvinders (NPV) en het 'Nederlandse Padvindsters Gilde (NPG) met daarnaast de 'gesloten' Katholieke Verkenners (KV) en de 'gesloten' (Katholieke) Nederlandse Gidsen (NG). Zij werden gesubsidieerd door de Nederlandse regering. Mej. Marga Klompé, eind jaren 60 de Minister die over deze subsidieregeling besliste, had geconstateerd dat de Vier hetzelfde Spel speelden en er feitelijk maar kleine verschillen waren. Zij kwam tot de conclusie dat het belastinggeld beter besteed zou worden als zij slechts met één vereniging van doen zou hebben.

Ontwikkelingen in die richting waren er al ontstaan tijdens de Duitse bezetting (1940-1945) toen Scouting en Guiding verboden waren. Zowel in de NPV als de KV was het streven ontstaan om na de Bevrijding weer te komen tot één nationale scoutingorganisatie. In 1947 was men zo ver en slechts door het ingrijpen van de Rooms-katholieke kerkleiding was dit verhinderd. De idee bleef echter bij velen bestaan. Toen echter Mej. Klompé druk begon uit te oefenen bevorderde dit wel het herleven van het oude ideaal, tijdens de Duitse onderdrukking ontstaan. Alleen ging de Minister wat verder, zij wilde ook dat de meisjesorganisaties zouden opgaan in de op te richten nationale eenheidsorganisatie. In 1968 gingen de Nationale Padvindersraad en de Nationale Padvindstersraad op in de Federatie Scouting Nederland. In 1970 waren er al plannen van de NPV en de KV om in 1972 te fuseren maar werd nog niet gedacht om ook de NPG en de NG in de fusie mee te nemen.

Eerste logo "Scouting Nederland"
Bestand:Oud sn logo.gif
Tweede logo "Scouting Nederland"


Kritiek[bewerken]

De fusiebesprekingen begonnen. Er waren onderhandelingen op nationaal-, gewestelijk- en districtsniveau. Het was een moeilijke tijd. Er waren voor- en tegenstanders in alle vier de organisaties. De nu oudere "jongeren" van tijdens de oorlog, die hun eenheidsideaal eindelijk tot verwerkelijking zagen komen werkten hard en enthousiast mee. Er waren ook tegenstanders, vooral in de NPV, bijvoorbeeld omdat men beslist niet met de KV wilde fuseren. De KV was in de jaren zestig voorzichtig begonnen met het moderniseren van hun spel, terwijl de NPV veel meer vast hield aan het traditionele spel. Verder waren er bezwaren tegen het ook opgaan van de meisjesorganisaties in de nieuwe beweging, onder andere omdat het spel en de tradities van de meisjes sterk afweken van dat van jongens zeker dat van de NG dat erg beinvloed was door de Franse Gidsen beweging. Jammer genoeg werd alles toch nog overhaast uitgevoerd. Derhalve werden er fouten gemaakt. Zo werd verzuimd de spelregels van de Vier, die verschillend waren, goed te bewerken en goede, duidelijke regels op te stellen voor de nieuwe vereniging, voor deze zou worden opgericht.

Onder het motto: "dat komt later wel" werd het wat rommelig. De meisjes organsaties waren bang het onderspit te delven, wat zij dan ook naderhand deden. Goede, ervaren leiders en leidsters liepen kwaad weg in plaats van op hun plaats te blijven en voor hun ideeën en meningen te vechten. Andere goedwillenden voelden zich daardoor weer in de steek gelaten. De leeggekomen plaatsen werden soms ingenomen door veelal onervaren ééndagsvliegen met de gekste ideeën. Op deze wijze werd grote schade aangericht. Wat zo mooi had kunnen worden werd dit niet meteen. Nieuwlichters stelden een Embleem vast voor Scouting Nederland, zonder de internationale Lelie en/of het Klaverblad. Als men het spiegelde was het precies het logo van een toenmalige grote nationale kruidenierswinkel keten, De Gruyter. Een storm van protest stak op. Ook internationaal. WOSM zowel als WAGGGS spraken het onaanvaardbaar uit. Daarop werd het embleem voorzien van een klein Klaverblad en een kleine lelie. Maar ook dat werd niet geaccepteerd. Tenslotte kwam er de combinatie van lelie met Klaverblad met Touw.

Moeilijkheden waren er ook over Wet en Belofte en opnieuw moesten ook WOSM en WAGGGS ingrijpen en was Scouting Nederland gedurende korte tijd even geen lid van beide organisaties. Hetgeen de leden niet bekend was. Pas in de jaren tachtig werd de schade weer hersteld en keerde veel goeds terug uit de oude tijd.

Bron[bewerken]


Externe links[bewerken]