Scoutpedia.nl:Event2011

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Deze pagina omschrijft het draaiboek van het Scoutpedia evenent wat plaats zal vinden (ergens) in 2011. Tijdens dit evenement zal het verleden, heden, en vooral de toekomst worden besproken over scoutpedia.

Doel

Doel van het scoutpedia evenement is om vooruit te kijken naar de toekomst van scoutpedia. Dus het vaststellen van de belangrijkste doelstellingen voor het komende jaar, gezien het verleden van scoutpedia. De belangrijkste vraag op dit evenement zal zijn: hoe kunnen we het voortbestaan van scoutpedia garanderen, en een zo goed mogelijke dienst leveren aan zowel bijdragers als gebruikers?

Uitnodigingen

Uitgenodigd zijn alle geregistreerde gebruikers van Scoutpedia, inclusief eventuele beheerders. Zodra meer bekend is over het evenement (wanneer/waar) zal aan de hand van een berichtje op alle gebruikerspagina's alle gebruikers uitgenodigd worden, met het verzoek (maar niet de eis) zich aan te melden bij persoon XX.

Tijdplanning

Tijdplanning bestaat uit twee onderdelen: Wanneer gaat het evenement plaatsvinden? en wat gaan we op het evenement (wanneer) doen?

Wanneer

Het heeft de voorkeur om een zondag in Mei of Juni bij elkaar te komen, omdat dat het minste conflict oplevert met reguliere opkomsttijden, en het evenement hoeft dan niet over de vakantie getild te worden.

Wat

Op het moment is het nog niet bekend wanneer het evenement gaat plaatsvinden, of hoe lang het gaat duren, dus een exacte tijdsplanning kan nog niet worden gegeven, een geschatte planning van de dag staat hieronder

Tijd Start Tijd Eind Activiteit Verzorgd door Opmerkingen
XX:XX XX:XX Terugblik op het verleden
XX:XX XX:XX Huidige situatie en aantallen
XX:XX XX:XX De toekomst - vastellen van doelen +/- 45 minuten (zie ook beslissingspunten hieronder)

Beslissingspunten

Tijdens het evenent zullen er verschillende beslissingen genomen moeten worden. Om het evenement in goede lijnen te laten lopen, zijn hier alle te maken beslissingen kort samengevat. Toevoegen en weghalen van beslissingspunten mag, maar overleg eerst even op de overlegpagina voordat je zomaar door andermans ideeën gaat strepen! De bedoeling is dat we binnen ongeveer 15 minuten per punt een beslissing maken (wat meer structureren van onderstaande ideeën mag dus ook).

Promotie Scoutpedia

Er zijn verschillende ideeën om scoutpedia beter te promoten bij scouts en nieuwe gebruikers. De belangrijkste doelen met betrekking tot promotie (bezoekersaantallen, gebruikersaantallen) worden gekozen, en een eventuele strategie wordt aangehaald. Ook wordt er iemand gekozen die verantwoordelijk is voor de promotie (en het halen van deze doelen).

Doel van Scoutpedia

"Scoutpedia" is een mooie naam, maar het laat weinig los over wat er precies te vinden valt. Is scoutpedia een site waar veel informatie staat over scouting en de wereld van scouting? Moeten er ook programma ideeën opgenomen worden in scoutpedia, of laten we dat over aan de spel-databank? Welke onderwerpen zijn het meest gewenst en willen we daarin meegaan, of houden we vast aan het informeren van gebruikers? Welke specifieke doelen en projecten kunnen we hieruit afleiden, en wie voelt zich hier verantwoordelijk voor?

Onderhoud

Op welke gebieden moeten er onderhoudstaken worden verricht, en welke prioriteit hebben deze? Hoe kunnen we, bijvoorbeeld, de vindbaarheid van informatie vergroten, en welke grote aanpassingen willen we binnen nu en een jaar realiseren?

Benodigdheden

Er zal verschillend materiaal nodig zijn, zoals notitieborden, stoelen/tafels, koffie/thee. Dit is ook geheel afhankelijk van waar het evenement gehouden wordt.

Locatie

Er is op het moment slechts één optie voor een mogelijke locatie. Heb jij een geschikte, centraal gelegen locatie (dus in midden- of zuid-Nederland) die voor zowel Nederlanders als Vlamingen goed te bereiken is? Voeg die dan toe!

  • Landelijk Service Centrum (Scouting Nederland) in Leusden. Voor: materiaal is aanwezig, geen huurkosten. Tegen: bereikbaarheid, hoe komen we erin?