Vierpikkel

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

De Vierpikkel of vierpoot is een van de meest basale pionierobjecten. Het dient bijvoorbeeld als begin van een tipi en andere toepassingen waar een driepikkel niet meer voldoet.

De vierpikkel bestaat in principe uit vier palen van ongeveer gelijke lengte. Hij kan worden gemaakt met een klaverblad- of polypedestrasjorring of een achtsjorring. De klaverblad- of polypedestrasjorring is ook geschikt voor vijf- of meerpikkels.