Verklaring omtrent het gedrag

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De verklaring omtrent het gedrag (VOG), ook wel 'verklaring (of bewijs) van goed gedrag' genoemd, is een verklaring die in Nederland kan worden aangevraagd, en waaruit blijkt dat het gedrag van de kandidaat geen bezwaar oplevert voor de nieuwe functie.

In artikel 35 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens staat beschreven in welke gevallen de Minister (een VOG wordt immers uit naam van de Minister afgegeven) een VOG kan weigeren: "Onze Minister weigert de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag, indien in de justitiële documentatie met betrekking tot de aanvrager een strafbaar feit is vermeld, dat, indien herhaald, gelet op het risico voor de samenleving en de overige omstandigheden van het geval, aan een behoorlijke uitoefening van de taak of de bezigheden waarvoor de verklaring omtrent het gedrag wordt gevraagd, in de weg zal staan."

Kort gezegd houdt dit dus in dat een VOG geweigerd kan worden indien de herhaling van het strafbare feit: A. een risico voor de maatschappij oplevert (denk aan moord, doodslag, verkrachting, e.d.) en/of B. het strafbare feit direct te maken heeft met het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Afhankelijk van het strafbare feit tellen ze, als ze een relatie hebben met de gewenste functie, langer of korter mee, meestal 4 tot 10 jaar, zedenmisdrijven (verkrachting, seksuele handelingen met minderjarigen, enzovoort) verjaren niet.

Simpel gezegd: een persoon die als vrachtwagenchauffeur een ernstig verkeersongeluk veroorzaakt heeft kan wel een VOG voor Scoutingleider krijgen maar niet, de eerste 10 jaar, voor vrachtwagenchauffeur. Een veroordeelde pedofiel kan nooit een VOG voor Scoutingleider krijgen maar wel een voor vrachtwagenchauffeur.

Voor functies in het onderwijs wordt gehanteerd dat een VOG maximaal een half jaar oud mag zijn.

VOG afspraken binnen Scouting Nederland[bewerken]

In het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland staat opgenomen dat voor nieuwe leidinggevenden de verplichting bestaat om een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Deze regel is van toepassing op alle nieuwe leidinggevenden die bij Scouting Nederland een functie krijgen en geldt voor alle geledingen binnen Scouting Nederland.

De hoofdregel is dat voordat iemand voor de eerste keer in een functie kan worden benoemd, ongeacht niveau, dus landelijk, regionaal of plaatselijk in de groep, een VOG dient te worden overlegd aan het desbetreffende bestuur. De leider die vier jaar, direct voorafgaand aan de benoeming bij de groep waar hij wordt benoemd, jeugdlid is geweest, is daarvan uitgezonderd.

Als het gaat om leidinggevenden van jongeren, dan ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze regels binnen de Scoutinggroep. Het bestuur van de groep moet zorgen voor het overleggen van de VOG en loopt een eventueel risico aansprakelijk gesteld te worden als zij deze regel niet toepast. Maar de verantwoordelijkheid van de groep gaat verder dan het vragen om een VOG. Een VOG bestrijkt bijvoorbeeld alleen het centraal justitieel documentatieregister. Daarnaast kunnen politieregistergegevens in het onderzoek worden betrokken en kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij het Openbaar Ministerie (OM) en de reclassering. Scouting Nederland vindt dan ook dat het overleggen van de VOG niet het enige is wat de groep moet doen om haar leidinggevenden te checken. De groep die een nieuwe leider aanstelt, kan en moet meer doen naast het vragen om de VOG. Zoals het inwinnen van informatie bij de groep waar de leider vandaan komt. Is er enige twijfel over de leidinggevende dan adviseert Scouting Nederland de leider niet aan te nemen.

Externe link[bewerken]

Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.