Seinstelsel De Lange

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Het seinstelsel „De Lange” is een manier om te communiceren en bestaat uit signalen met vlaggen, armen, fluit of licht.

Het stelsel werd ontwikkeld door de 1ste Luitenant Regiments-Adjudant H. H. de Lange en werd eind 1915 ingevoerd bij het Nederlandse leger. Beheersing van die stelsel was een van de klasse- en insigne-eisen vermeld in het eerste Technisch reglement van de NPV.

Reclame voor een boekje over het seinstelsel

Men kan het seinen met behulp van de armen of van twee vlaggen. De hoofdzaak is, dat men vlug kan zeggen, bijv. a is de 1ste letter, c is de 3de letter, f is de 6de letter, enz. Men houdt namelijk. het alfabet in de gewone volgorde en zet er cijfers voor in de plaats. Het laatste cijfer is dus 26. Men verdeelt nu de 26 letters in groepen. leder cijfer, dat een veelvoud is van 5, wordt alleen met de rechterhand geseind, de andere 'alleen links, of rechts en links. a, bijvoorbeeld is de 1ste letter. Men geeft nu één slag met de linker arm of met de vlag, één slag naar links (een slag is hier niet 1/2, 1/3, enz. zoals bij Semafoor maar een beweging helemaal van boven naar beneden). b, is de 2de letter, dus 2 slagen links enz. e, is nu de 5de letter. Deze seint men 1 slag réchts. f, is de 6de letter, dus 1 slag rechts + 1 slag links = 5 + 1. g, is de 7de letter, of 1 slag rechts + 2 slagen links = 5 + 2. j, is de 10de letter, of 2 slagen rechts = 2x5. k, is de 11de letter, dus 2 slagen rechts + 1 slag links = (2 X 5) + 1. o, is de 15de letter, dus 3 slagen rechts enz. t, is de 20ste letter, of 4 slagen rechts. ij, is de 25ste letter, 5 slagen rechts. z. is de 26ste letter, dus 5 slagen rechts + 1 slag links = (5 X 5) + 1. De letters e j o t ij seint men dus alle rechts.

Verschillende tekens:

 • Er zal geseind worden” : de rechterhand beschrijft een lange gerekte 8, dus ∞
 • Wanneer er een getal moet geseind worden, moet hij het teken: "cijfer" geven, net zolang tot de ontvanger het teken "Ja" teruggegeven heeft, heeft. Eveneens na ’t cijfer moet het teken „ja” teruggegeven worden.
 • "Ja" ( = begrepen); met omhoog geheven armen (vlag), de romp voorwaarts buigen en weer strekken.
 • "Nee" (= niet begrepen); met omhoog geheven armen (vlag), den romp rechts buigen en strekken.
 • "Af" (= woord af) vlag : met de bijna gestrekten arm de vlag eenmaal hoog boven het hoofd zwaaien (dus de vlag een kleine horizont beschrijvende) en Armen : met de rechterarm „afzwaaien”, door de rechterhand enige malen vlug boven het hoofd heen en weer te bewegen.
 • "Uit" (= bericht uit) : de omhoog geheven vlag (armen) omhooghouden tot ’t teken „Ja” of „Neen” teruggegeven is.
 • "Langzamer" Vlag (armen) langzaam, zijwaarts op en neer bewegen.
 • "Cijfers komen of afgeloopen" : met vlag (rechterarm) van rechts, over ’t hoofd naar links, verticale kringen beschrijven, tot ’t teken „Ja” is teruggegeven.
 • "Komma" = het getal 11 = letter k.
 • "Nul" = het getal 15 = letter o.
 • "Grond" ( = achtergrond is niet goed gekozen): De zijwaarts gestrekten rechterarm, met of zonder vlag, evenwijdig met den grond, zoveel mogelijk naar links brengen en terug (zóó dikwijls tot de achtergrond goed gekozen is).
 • "Vlag" (= kleur van de vlag is niet goed gekozen); „Vlag met de rechterhand snel omhoog, daarna omlaag tot de rechterhand komt ter hoogte van het rechteroor (tot een andere vlag is genomen).
links
rechts
0 1 2 3 4
0 A B C D
1 E F G H I
2 J K L M N
3 O P Q R S
4 T U V W X
5 IJ Z
Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.