Borg

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Borg was een taak die een geïnstalleerde Voortrekker kon hebben om een Voortrekkersgast voor te bereiden op zijn installatie. Deze taak is vergelijkbaar met mentor bij de Roverscouts bij Scouting Nederland.

De taak van de borg is tweeledig. In de eerste plaats er voor zorgen, dat de gast zich thuis voelt in de stam, hem inleiden in het stamleven en dus bekend maken met de stamgebruiken en tradities. In de tweede plaats de gast helpen bij zijn training en in hem een heilig enthousiasme ontsteken voor de idealen van het voortrekken.

In sommige stammen was het gebruikelijk, dat de gast zelf één borg mocht kiezen; hij zal dan een voortrekker kiezen, die hij misschien reeds kent of tot wie hij zich het meest voelt aangetrokken. De stamraad kan dan de tweede borg aanwijzen. In sommige stammen komt het voor, dat de oubaas en aalmoezenier de stamraad een voorstel doen.

De taak van de Borg kon in de volgende tien punten omschreven worden:

  1. Neem elke gelegenheid te baat, om hem duidelijk te maken, dat hij tot onze gemeenschap wordt toegelaten. Hij mag zich bij geen enkele gelegenheid als buitenstaander beschouwen.
  2. Leg hem alles uit betreffende de Stamgebruiken en -ceremoniën.
  3. Laat hem kennis maken met de bestaande Padvindersliteratuur, in het bijzonder met die, welke hem van nut is, als voorbereiding voor zijn installatie.
  4. Overtuig je, dat hij de nodige kennis bezit, om een jongen instructie te geven in de eisen voor Nieuweling.
  5. Moedig hem aan, alle bijeenkomsten bij te wonen, die er op berekend zijn hem bij zijn training te helpen,
  6. Maak minstens een zwerftocht met hem, teneinde hem beter te leren kennen en overtuig je ervan, dat hij de Padvindersidealen van betrouwbaarheid, zelfvertrouwen, vaardigheid en kameraadschap begrijpt.
  7. Help hem bij de Voortrekkerseisen. Heeft hij daaraan voldaan, geeft dit dan, zonder uitstel, door aan de Oubaas in. Deze zal dan met de aspirant voorbereidingen treffen en de datum voor zijn Installatie vaststellen.
  8. Jij zult op de hoogte gebracht worden van deze datum en bent bij deze gelegenheid verantwoordelijk voor de aspirant - Laat elke verhindering onmiddellijk weten, of zorg voor een waardige plaatsvervanger.
  9. Aarzel niet elke kwestie, de training van de aspirant, betreffende, met de Oubaas te bespreken. Hij is er voor,
  10. Wat je doet, doe dat goed,
Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.