Landelijk Opvang Team

Scoutpedia.nl, dé Scouting wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Het Landelijk Opvangteam (LOT) is een landelijk team van Scouting Nederland. Het verleent deskundige en betrokken ondersteuning aan bestuurders van Scoutinggroepen bij calamiteiten. Hieronder vallen ingrijpende gebeurtenissen, waarbij Scoutingleden tijdens Scoutingactiviteiten worden geconfronteerd met ernstige schokkende ervaringen. Je kunt dan denken aan ernstige ongevallen, al dan niet met dodelijke afloop, (vermoeden van) seksueel misbruik, geweld en ongewenst gedrag. Het landelijk opvangteam valt onder de directe verantwoordelijkheid van het landelijk bestuur van Scouting Nederland.

Het Landelijk Opvangteam kan specialistische ondersteuning geven vanuit de landelijke organisatie, zonder afbreuk te doen aan de eigen verantwoordelijkheid van het bestuur van de groep. Het team bestaat uit deskundige en ervaren leden van het landelijk opvangteam, die afkomstig zijn uit het hele land, en beschikbaar zijn om een groep met raad en daad bij te staan.

In gevallen van (een vermoeden van) seksueel misbruik of geweld moet gehandeld worden volgens het protocol ongewenst gedrag. Het Landelijk Opvangteam kan hierbij advies, voorlichting en begeleiding geven. Krijgt een groep te maken met een (dodelijk) ongeval of een (plotseling) sterfgeval, dan kan het team ook met raad en daad bijstaan. Daarnaast heeft Scouting Nederland voor dat soort situaties het draaiboek Rouw en verdriet beschikbaar. Zowel het protocol als de inhoud van de brochure zijn te vinden op het ledengedeelte van de website van Scouting Nederland.

Het LOT is 7 dagen, 24 uur per dag bereikbaar via het telefoonnummer van het Landelijk service centrum: 033-4960911